دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

درخواست چاپ کتاب

شما اینجا هستید

 

مدیر پژوهش و فناوری

تشويق مقالات

امور سفرهای علمی

بازدیدهای علمی

سخنرانی علمی وکارگاه پژوهشی

تیم های تحقیقاتی

ارزیابی مقالات علمی در مجلات :

دفتر طرحهای پژوهشی :

امور انتشارات کتب علمی :

امور انتشارات مجلات علمی :

 

نسخه مناسب چاپ
 
درخواست چاپ كتاب
..
مدارك و مراحل لازم جهت درخواست چاپ كتاب
- دانلود و تكميل فرمهای پیوست یک و پیوست دو
- راهنمای نگارش کتاب (انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان        دانلود راهنما )  
- جهت كتب تاليفي:  
ارائه دو نسخه از كتاب تاليفي  
- جهت كتب ترجمه اي:  
ارائه دو نسخه از كتاب پيشنهادي به همراه دو نسخه از اصل كتاب
 
- در مورد كتب درسي:  
ارائه سرفصل كتاب به همراه تاييد مدير گروه مربوطه نيز ضروري است.
 
   
مدارك لازم جهت تشويق كتاب چاپ شده  
- ارائه درخواست  
- ارائه يك نسخه از كتاب چاپ شده با نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان  
   
شرايط تشويق كتاب  
ماده 2: موارد شمول آيين نامه  
 - هر كتاب بايد بر اساس بخشنامه شماره 87/54397 مورخ 93/5/26 بــــه چــاپ  و مورد تشويق قرار گيرد.  
 - فقط كتابهايي (تاليف، ترجمه و ساير) مورد تشويق قرار ميگيرند كــــــه بـــه نـــــــام  
   دانشگاه آ‍ زاد اسلامي، واحد سمنان
 
 منتشر شده باشند.  
 - كليه پديدآورندگان بايد خود را معرفي نموده باشند.  
تبصره: پديدآورندگاني كه دانشگاه را همراه با ديگر موسسات علمي به عنوان يكي از  
          محلهاي خدمت خود ذكر كنند شامل تشويق نخواهند شد.  
فرم هاي ارزشيابي كتاب  
 
Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس