بنر اصلی دبیرخانه هیات امنا

دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

دبیر دبیرخانه هیأت امنای استان

شما اینجا هستید

 

 

شورای اداری و مالی

شورای آموزش و تحصیلات تکمیلی

شورای دانشجویی و ورزشی

شورای پژوهش و فناوری

شورای فرهنگی

شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

شورای عمرانی

شورای زنان فرهیخته

کارشناس امور اداری

کارشناس امور آموزش

کارشناس امور دانشجویی

کارشناس امور فرهنگی

کارشناس امور پژوهشی

نسخه مناسب چاپ


دکتر عبدالله خالصی دوست

دکترای مکانیک

مرتبه علمی :

استادیار

پست الکترونیک


تلفن تماس

023-33654020.

 

دکتر عبدالله خالصی دوست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان 

 

وظايف و اختيارات هيأت امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي:

 • تهيه و تدوين برنامه و طرح جامع ميان مدت و بلندمدت واحدهاي دانشگاهي مستقر در استان
 • تهيه و تصويب ساختار تشكيلاتي و آيين‌نامه‌هاي مالي و اداري هر واحد دانشگاهي مستقر در استان
 • تعيين خزانه‌دار براي هر واحد دانشگاهي مستقر در استان و همچنين تعيين اشخاصي كه حق گشايش و برداشت ازحساب‌هاي بانكي به‌نام آن واحدهاي دانشگاهي را دارند با رعايت مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوطه
 • تعيين حسابرس براي هر واحد دانشگاهي مستقر در استان
 • بررسي و تصويب حساب‌ها و ترازنامه ساليانه هر واحد دانشگاهي مستقر در استان باتوجه به گزارش حسابرسي
 • جذب كمك‌هاي مالي و امكانات براي واحدهاي دانشگاهي مستقر در استان
 • نظارت بر اجراي صحيح و كامل آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و دانشجويي دانشگاه و مقررات مربوط به اعضاء هيأت علمي و كاركنان اداري و تعرفه حقوق و دستمزد و نظارت بر اجراي صحيح برنامه ساليانه و ميان مدت و بلندمدت هر واحد دانشگاهي
 • تصويب تأسيس، توسعه يا انحلال واحدها و مراكز دانشگاهي در استان در چارچوب ضوابط شوراي گسترش آموزش عالي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي
 • تصويب ظرفيت پذيرش دانشجو و نيز پيشنهاد ايجاد رشته‌هاي جديد در چارچوب ضوابط شوراي گسترش آموزش عالي وزارتين مزبور
 • تصويب تغيير ميزان و چگونگي دريافت شهريه دانشجويان واحدهاي دانشگاهي استان در چارچوب ضوابط وزارتين مزبور
 • تنظيم و تصويب آيين‌نامه داخلي هيأت استاني
 •  تصويب اخذ وام و تسهيلات با رعايت كامل آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه
 • تعيين نحوه اداره واحدهاي اقتصادي (توليدي، خدماتي، فرهنگي و ...) در استان

تبصره 1هيأت امناي استاني در انجام وظايف خودموظف به رعايت كليه قوانين و مقررات مرتبط ازجمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل‌هاي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.

تبصره2كليه مصوبات هيأت امناء استاني با تأييد رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ مي‌شود.

 

ارتباط با دانشگاه

 • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
 • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس