دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

جشن همدلی و همزبانی

شما اینجا هستید

Job Description

Project Details

  • کارکنان

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس