دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

تقویم آموزشی

شما اینجا هستید

 

نسخه مناسب چاپ

 تقویم دانشگاهی

ماده ۷۳ : زمان بندی فعالیتهای آموزشی سالانه دانشگاه آزاد اسلامی در کلیه واحد های دانشگاهی به ترتیب زیر انجام می گردد:

۷۳-۱   نیمسال اول :

۱. -  نام نویسی در چهارمین هفته شهریور ماه

۲. -   شروع درس از اول مهر ماه

۳. -نام نویسی با تاخیر در نخستین هفته مهر ماه

۴. - حذف و اضافه در هفته دوم مهر ماه

۵.  - حذف اضطراری در هفته یازدهم

۶. - پایان درس، آخرین روز هفته شانزدهم

۷.- امتحانات طی حداکثر دو هفته پس از پایان درس

 ۲۷۲ نیمسال دوم:

۱. - نام نویسی در سومین هفته بهمن ماه

۲. - آغاز درس از چهارمین هفته بهمن ماه

۳. - نام نویسی با تاخیر در چهارمین هفته بهمن ماه

۴. - حذف و اضافه در هفته اول اسفند ماه

۵. - حذف اضطراری در هفته آخر اردیبهشت ماه

۶. - پایان درس، آخرین روز هفته آخر خرداد ماه

۷. - امتحانات طی حداکثر دو هفته پس از پایان درس

تبصره – تعطیلات نوروزی جزو مدت آموزش نیمسال دوم محسوب نمی شود

 ۳۷۲ دوره تابستانی

۱. - نام نویسی طی دو روز  در هفته سوم تیرماه

۲. - آغاز درس از چهارمین هفته تیر ماه

۳. - پایان درس، آخرین روز هفته ششم دوره

۴. - انجام امتحانات طی یک هفته پس از پایان درس.

 ماده ۷۴ – دانشجویانیکه برابر تقویم دانشگاهی با تاخیر ثبت نام می کنند ، مدت تاخیر آنان بعنوان مرخصی محسوب می شود.

ماده۷۵– در دوره تابستانی ثبت نام با تاخیر مجاز نیست.

ماده ۷۶مهلت نام نویسی برای پذیرفته شدگان آزمون ورودی، همه ساله به صورت جداگانه پس از انتشار اسامی پذیرفته شدگان اعلام خواهد شد.

تبصره واحد های دانشگاهی موظف هستند دانشجویان جدید را از طریق تشکیل جلسات توجیهی با کم و کیف آموزش دانشکاهی و مقررات مربوط آشنا سازند.

 

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس