تشکل سیاسی استادان

دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

"تشکل سیاسی اسلامی تفکر برتر

نسخه مناسب چاپ

 تشکل جامعه اسلامی سیاسی تفکر برتر اساتید

بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت مجموعه تشکل‌های فعال در مراکز آموزش عالی به خصوص دانشگاه آزاد اسلامی از قبیل بسیج دانشجویی، بسیج اساتید، انجمن اسلامی دانشجویی، تشکل سیاسی – اسلامی اساتید همگی در راستای اسلامی شدن دانشگاه ها و فراهم آوردن بستر مناسب برای حضور دانشجویان و اساتید در عرصه‌های مختلف سیاسی بر اساس سلایق و زمینه های فکری مختلف به منظور تقویت نظام و انقلاب است.رسالت تشکل های سیاسی اسلامی اساتید تعیین خط مشی ها و راهبردها مربوط به نحوه تشکیل و توسعه تشکل های سیاسی اسلامی اساتید در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید برنقش و جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در حفظ و توسعه نظام آموزش عالی کشور است و بر این مبنا شورای مرکزی تشکل وظیفه برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های مصوب تشکل را با هدف ارتقای بصیرت سیاسی اساتید برعهده دارد.با توجه به دامنه فعالیت تشکل‌های سیاسی در دانشگاه‌ها یکی از وظایف اصلی دانشگاه‌ها تزریق شعور سیاسی در جامعه است. بدون شک استادان و اعضای هیات علمی نقش مهم و تاثیرگذاری در شکل‌گیری باور‌ها و اعتقادات جوانان و دانشجویان بر عهده دارند و به دنبال آن، عقاید و تفکرات دانشجویان هم به عنوان قشر تحصیل‌کرده، پرشور و جوان جامعه بر تفکرات اجتماع تاثیرگذار خواهد بود.

در همین راستا نیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان اقدام به ایجاد و فعال کردن تشکل جامعه اسلامی سیاسی تفکر برتر اساتید در واحد نمود.

برای این منظور اقدام به برگزاری انتخابات در مورخه 1394/6/3 در دانشگاه،زیر نظر هیات نظارت بر تشکل های سیاسی  نمود،در نتیجه7 نفر از اعضای هیت علمی واحد که دارای بالاترین آرائ ماخوذه بودند بعنوان اعضاءشورای مرکزی این تشکل انتخاب شدند. اسامی منتخبین این تشکل عبارتند از:

 

                                                                   

                                                                                   دکتر سعید کامیابی - دبیر تشکل          

        

 دکتر مهدی سلطانی فر- عضو شورای مرکزی     دکتر محمد روحانی مقدم- عضو شورای مرکزی         دکتر محمد علی شریعت-عضو شورای مرکزی  

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دکتر کارگر شریف   فرشاد فائزی رازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

 حجه الاسلام دکتر حسین ابوالفضلی- عضو شورای مرکز    دکتر هادی کارگر شریف آباد - عضو شورای مرکزی          دکتر فرشاد فائزی رازی- عضو شورای مرکزی      

 

در حال حاضر این تشکل دارای 60 عضو از استادان بوده ، و براساس تصمیم و آرای شورای مرکزی تشکل اسلامی ،دکتر سعید کامیابی بعنوان دبیر این تشکل انتخاب شد و از مورخه مذکور بصورت رسمی فعالیت مجدد خود را آغاز کرد

 

 

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس