دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

برگزیدگان جشنواره های پژوهش 96

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

 پژوهشگر برتر برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان سمنان سال 1396
 دکتر علیرضا مرتضایی

 عضو هیأت علمی تمام وقت و دانشیار گروه مهندسی عمران

  استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در سال 1390 

 پژوهشگر برتر واحد سمنان در سال 1384 و 1389    

  اطلاعات بیشتر......       و         گفتگوی خبری

 
 پژوهشگر برتر واحد سمنان در سال 1396
 
 دکتر نادر رهبر

 عضو هیأت علمی تمام وقت و استاد یارگروه مهندسی مکانیک

 پژوهشگر  برگزیده بسیجی جشنواره جهادگران علم و فناوری  در سال 1396       

   اطلاعات بیشتر .....

 پژوهشگر برتر واحد سمنان در سال 1396 
 دکتر زینب کرک آبادی  
 عضو هیأت علمی تمام وقت و دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 
             گفتگو خبری 
 
 پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان در سال 1396
 
 دکتر سعید کامیابی

 عضو هیأت علمی تمام وقت و دانشیار گروه جغرافیا

         اطلاعات بیشتر ......

 پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان در سال 1396
 
 دکتر هادی کارگر شریف آباد

 عضو هیأت علمی تمام وقت و استادیار گروه مکانیک

             اطلاعات بیشتر....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پژوهشگر برتر واحد سمنان در سال 1396
 
 دکتر اسرافیل رشدی دیزجکانی

 عضو هیأت علمی تمام وقت و استادیار گروه علوم پایه

 

 

 

 
Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس