دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اولویت های پژوهشی

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپ

‏طرح نظام جامع اطلاعات ورزشی کشور

 1. مطالعه و تدوین فعالیت بدنی و سلامت اقشار مختلف جامعه بر اساس متغیرهای جنسیتی، سنی، ‏شغلی و ...‏
 2. نیاز سنجی و تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه های مختلف کشور
 3. مطالعه و تدوین استراتژی کنترل و کاهش بیماری های غیر واگیر شایع از طریق ورزش مانند چاقی، ‏استئوپروز، دیابت و ...‏
 4. بهبود زمینه اوقات فراغت، ورزش و گردشگری ورزشی با رویکرد جلب حامیان مالی و کارآفرینان ‏
 5. تدوین برنامه ملی الگوسازی برای ورزش همگانی
 6. تغییرات زیست محیطی و تاثیر آن بر فعالیت بدنی و رفتار کم تحرک اقشار جامعه
 7. مطالعه کجروی های فرهنگی در محیط ورزش
 8. بررسی چالش ها و فرصت های فراروی ورزش بانوان و ارائه راهکارهای توسعه ای
 9. کیفیت زندگی و امید به زندگی قهرمانان و بازنشستگان ورزشی
 10. مطالعه و تدوین نیمرخ قامتی اقشار گوناگون جامعه و ارائه پیشنهادات اصلاحی
 11. طرح تدوین برنامه های تغذیه ای و مکمل های مجاز برای ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی
 12. مطالعه راهکارهای توسه ورزش بومی و تدوین اصول بلند مدت توسعه آن
 13. مطالعات پیامدسنجی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ورزش قهرمانی
 14. بررسی و ارزابی عملکرد ورزشکاران نخبه

حوزه فلسفه:

 1. ظرفیت فلسفه اسلامی در تکوین علوم انسانی دینی
 2. ظرفیت حکمت اسلامی در تدوین و تکوین فرهنگ عمومی
 3. آفاق فلسفه اسلامی در مواجهه با بحران های عالم معاصر
 4. آفاق فلسفه تطبیقی و امکان گفت و گوی شرق و غرب
 5. فلسفه تکنولوژی و حکمت اسلامی
 6. ظرفیت عرفان اسلامی در تدوین اخلاق اجتماعی
 7. تدوین نظام کلان آموزش فلسفه در مدارس
 8. نقد مکاتب فلسفه اخلاق، فلسفه دین و انسان شناسی فرد محور
 9. چهارچوب و نتایج فلسفه دین اسلامی
 10. تدوین نظام کلان فلسفه برای کودکان
 11. معرفی تاثیر و نتایج مکاتب، آثار و جریانات فلسفی عالم اسلام در ساحت های اجتماعی، دینی، ‏فرهنگی و سیاسی
 12. مبانی زیبایی شناسی دینی و صور انضمامی آن
 13. معرفی، تصحیح، شرح و تنقیح آثار کلیدی فلسفی، کلامی و عرفانی (احیا تراث)‏
 14. نحوه مواجهه حکمای مسلمان معاصر با جریانات فلسفی غرب ‏
 15. مبانی فلسفی نقد ادبی

حوزه علوم تربیتی:

 1. ارتقای کیفیت یادگیری مهارت های زبان فارسی(درک متن و مهارت نوشتاری) در نظام آموزشی ‏کشور
 2. توسعه حرفه ای و یادگیری مداوم مدرسان در نظام آموزشی کشور
 3. پرورش تفکر انتقادی، حل مساله ، مهارت های زندگی و شهروندی در سطوح مختلف نظام آموزشی ‏کشور
 4. اثربخشی آموزش ارزش های فرهنگی
 5. ارتقاء نقش والدین در کیفیت یادگیری در دوره قبل از دبستان و نیز آموزش دانشگاهی
 6. چیستی، چگونگی و چرائی ترک تحصیل، تکرار پایه و مدت زمان تحصیلی در سطوح مختلف ‏نظام ‏آموزشی کشور
 7. بازنگری برنامه های درسی و رابطه آن ها با نیازهای فردی و اجتماعی به منظور پرورش دانش ‏آموختگان ‏خلاق و کارآفرین
 8. چگونگی تبدیل آموزش دانشگاهی به پژوهش محوری ‏
 9. مدیریت پژوهش های آموزشی کشور ‏
 10. ‏نقش بخش خصوصی در نظام آموزشی کشور

حوزه علوم سیاسی (با رویکرد میان رشته ای )

 1. نهادهای دولت در ایران، مطالعه کارآمدی در ضرورت های تحول
 2. الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در شرایط موجود منطقه ای و ‏جهانی
 3. نظام برنامه ریزی جمهوری اسلامی ایران  در شرایط موجود منطقه ای و جهانی
 4. نظام برنامه ریزی جمهوری اسلامی ایران، مبانی و کارآمدی
 5. وضعیت موجود، مطلوب و ضرورت های حکمرانی (governanceدر جمهوری ‏اسلامی ایران ‏
 6. نقش و جایگاه کانون های تفکر در جهت دهی به سیاست های کشور های ‏بزرگ و وضعیت آن در جمهوری اسلامی ایران ‏
 7. سیاست های جمهوری اسلامی ایران در زمینه مهاجرت و الزامات مهاجرت ‏معکوس
 8. سیاست های جمهوری اسلامی ایران در زمینه محیط زیست
 9. سیاست های جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصاد دانش بنیان
 10. سیاست های جمهوری اسلامی ایران در زمینه رعایت اخلاق سیاسی و مبارزه ‏با فقر و فساد
 11. تهدیدهای امنیتی (تروریسم، محیط زیست، قاچاق، حملات سایبری ... ) و ‏امنیت جمهوری اسلامی ایران
 12. علم سیاست در ایران، آسیب ها و راهکارها

حوزه علوم اجتماعی:

 1. بررسی چیستی، چرایی و چگونگی وضعیت آسیب های اجتماعی در مدارس و دانشگاه ها
 2.  سنجش وضع مسئولیت پذیری جامعه ایرانی و ارتقا آن
 3. تبیین سیاست های دولت و نگرش جوانان به ازدواج
 4. بررسی درک و نگرش دانش آموزان و دانشجویان نسبت به مفهوم شهروندی و ارزیابی آموزش های ذیربط
 5.  تحلیل سیاست های دولت در خصوص جمعیت
 6. بررسی و سنجش مدارای اجتماعی و عوامل موثر بر آن
 7. بررسی روند سالمندی جمعیت ایران و تدوین سیاست های مربوطه به آن و پیشنهاد سیاست ها

حوزه روانشناسی:

 1. ساخت و استاندارسازی ابزارهای سنجشی ابعاد تحولی (جسمی، روانی، اجتماعی) کودکان
 2. همه گیرشناسی مشکلات روانی - اجتماعی با تاکید بر جمعیت های در معرض خطر
 3. ساخت و انطباق ابزارهای روانشناختی الکترونیکی E-psychology در زمینه ارتقا، پیشگیری، درمان و توانبخشی کارکردهای روانی - اجتماعی
 4. ارزشیابی سیاست ها، طرح ها و برنامه های جامعه نگر در زمینه پیشگیری و مداخله مشکلات روانی - اجتماعی
 5. بررسی باورهای جوانان ایران درباره ازدواج و زندگی زناشویی
 6. بررسی راه کارهای افزایش تاب آوری فردی و کاهش خشونت در خانواده و اجتماع
 7. ساخت و استانداردسازی ابزارهای سنجش ناتوانایی های عصب - روانشناختی کارکنان در معرض خطر
 8. بررسی استاندارهای مدیریت استرس در سازمان و پیشنهاد راهکارهای مناسب

حوزه حقوق

 • نظریه دولت به خصوص در ح.زه های اخلاق، حریم خصوص، عفاف و حجاب
 • عدالت و احساس عدالت به خصوص در حوزه های انتخابات، مشاغل و مناصب و عدالت قضایی
 • استحکام خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی
 • حقوق و آزادی های اجتماعی با تاکید بر حقوق شهروندی، سیاسی و فرهنگی
 • حقوق بشر و جمهوری اسلامی
 • فرایند قانونگذاری برای دست یابی به قانون مطلوب
 • حقوق زن و کودک در جمهوری اسلامی ایران

حوزه زبان و ادبيات فارسی:

 • ‏زبان فارسی و رايانه
 • ‏آزمون های مهارت سنجی زبان فارسی
 • ‏مطالعه در گويش های ايرانی
 • مطالعات قصه شناسی با رويکردهای نوين
 • مطالعه در حوزه نظريه و نقد ادبی در ايران
 • مطالعات ميان رشته ای در زبان و ادبيات فارسی ( هنر و ادبيات - جامعه شناسی و ادبيات )‏
 • مطالعات زبان و ادبيات فارسی در حوزه تمدنی ايران فرهنگی
 • ‏مطالعات مربوط به ادبيات شفاهی ايران
 • ‏نقش زبان و ادبيات فارسی در تقويت و تداوم هويت ملی و مذهبی ايرانيان
 • ‏تدوين دستاوردهای پيوند مطالعات علوم انسانی با صبغة غير قدسی با جهان بيني قدسی در سابقة ‏تاريخي انسان و بهره مندی از آن بر حسب اقتضائات فرهنگی جمهوری اسلامی ايران .‏
 • ‏تدوين فرهنگ نامة تاريخي مفاهيم " علوم انسانی " در ايران و اسلام با الهام از برخی نمونه های ‏موفق جهانی
 • ‏بازخوانی و بازنويسی ميراث ادبی و حکمی ايرانی و اسلامی بر مبنای فلسفه ميان فرهنگی
 • ‏آموزش الکترونيکي زبان فارسی در گستره جهانی
 • ‏ترجمة کتاب های کلاسيک علوم انسانی بر مبنای نيازهای فرهنگی جمهوری اسلامی ايران که ‏تاکنون ترجمه نشده اند و يا ترجمه های مناسبی از آنها در دست نيست، به منظور ارائه ی ترجمه ‏های فاخر و متناسب با قوت زبان فارسی که از اين حيث مختصاتی بسيار درخور دارد:‏
 • ‏تهيه بانک های اطلاعاتی کلان و تخصصی جامع الاطراف در زمينه های: مترجمان، کتاب های ترجمه ‏شده، کتاب های ضروری برای ترجمه، انتشارات تخصصی (به تفکيک حوزه)، تهيه ی کتاب های درسی ‏در حوزه ی ترجمه هايي تخصصی و مطالعات ترجمه

حوزه تاريخ:

 • نگارش و تدوين علمی سيره ی نبوی و سيره ی معصومان عليه السلام با رويکرد هدفمند و روشمند
 • بررسی و تحقيق تاريخی برای تحقق دولت ديني پيامبر و جانشينان آن حضرت از ميان معصومان
 • تحقق در سه عصر انبياء ، اوصياء و اولياء با استناد به سيره ی عصر آن بزرگواران برای اثبات دولت ‏ديني و حاکميت اسلامی
 • پژوهش های تمدنی برای شناخت ابعاد ايران اسلامی
 • تمدن های شيعي ، حمدانی ، فاطمی ، ديلمی و ويژگی های آن .‏
 • ‏چهره شناسی تاريخ اسلام
 • چهره شناسی تاريخ ايران اسلامی
 • چالش عصر و نسل از نگاه تاريخ
 • بررسی آسيب های تاريخي انقطاع ، گسست و بی هويتي نسل ها
 •  آسيب شناسی جغرافيای ايران و تاثير آن در چالش های تاريخي
 • ‏نقش تمدن سازی و توليد علم ايرانيان در تاريخ اسلام
 • ‏مکتب های تاريخ نگاری اسلامی و ايرانی
 • شاخصيت و ارجعيت فلات ايران و طمع ورزی های دشمنان به آن در طول تاريخ

حوزه دستور و گويش شناسی:

 • تدوين دستور جامع توصيفي زبان فارسی معيار
 • ‏ثبت و ضبط گويش های رو به زوال
 • رده شناسی زبان فارسی معيار و ساير زبانها و گويش های ايرانی
 • تهيه اطلس زبانها و گويش های ايرانی
 • ايجاد و گسترش پيکره دادگان زبان فارسی ( همراه با گونه های اجتماعی زبان فارسی در ايران و ‏خارج از ايران )‏
 • ايجاد و گسترش پيکره دادگان گويش های فارسی و زبان های ايرانی در ايران و خارج از ايران

حوزه زبان شناسی کاربردی و آموزش زبان فارسی:

 • پژوهش درباره روش های مناسب برای آموزش زبان فارسی به دو زبانه ها ، چند زبانه ها و غير ‏فارسی زبانان ايرانی
 • تدوين منابع الکترونيکي ، نرم افزار و منابع غير الکترونيکي برای آموزش زبان فارسی
 • تهيه نرم افزار ترجمه زبان فارسی به ساير زبانها و ساير زبانها به فارسی
 • تدوين منابع آموزشی چند رسانه ای برای زبان فارسی
 • تهيه آزمون های معيار برای سنجش مهارت های چهارگانه ( خواندن ، نوشتن ، گفتن و شنيدن ) برای ‏زبان فارسی
 • تهيه مواد آموزشی برای آموزش زبان فارسی با اهداف ويژه و تخصصی ( PSP )

حوزه دايرة المعارف و واژه نامه ها:

 • ‏دايرة المعارف زبان و زبان شناسی ايرانی
 • فرهنگ ريشه شناسی واژه های معاصر زبان فارسی
 • فرهنگ جامع و فرهنگ های تخصصی بر مبنای اصول و ملاحظات زبان شناسی
 • اصلاح شناسی واژه های فنی و تخصصی

حوزه تحليل گفتمان:

 • ‏تجزيه و تحليل گفتمان حضرت امام خميني ( ره ) در ابعاد گوناگون ( سياسی ، فرهنگی و فقهی ) ‏قبل و بعد از انقلاب اسلامی و وصيت نامه
 • تجزيه و تحليل گفتمان مقام معظم رهبري در ابعاد گوناگون ( سياسي ، اجتماعي و فقهي ) قبل و ‏بعد از رهبري ‏
 • بررسي تطبيقي گفتمان رهبران ديني و سياسي ايران با پيامبر اعظم ( ص ) و ائمه اطهار
 • بررسي کاربرد شناختي و گفتمان گونه هاي جديد زبان فارسي در ميان نوجوانان و جوانان ، پيشه ‏هاي مختلف به ويژه پيشه هاي نوظهور ، گروه هاي ضد جامعه ، بزهکار و . . ‏
 • بررسي نشانه شناختي و گفتمان متن هاي زباني ( گفتاري و نوشتاري مانند خاطرات ، نامه ها ، ‏داستان ها ، شعر ، نمايش نامه ها و فيلم نامه ها ، مکالمات ، سخنراني ها . . . ) فيلم ها ، نمايش ها ‏، موسيقي ها ، عکس ها و پوسترها ، نقاشي ها ، مجسمه ها و مانند آن ، به ويژه در دوره هاي پيش ‏از انقلاب ، انقلاب ، جنگ و پس از جنگ
 • بررسي نشانه شناختي نظام هاي نشانه ای کلامي و غير کلامي ( آيين ها ، پوشاک . . . ) در ‏بخش هاي مختلف ايران و خارج از ايران

حوزه زبان در قرآن و نهج البلاغه:

 • بررسی مبانی فلسفی زبان و جايگاه زبان در قرآن کريم
 • بررسی رموز کلامی قرآن کريم ( صرف ، نحو ، معنی و آوا )‏
 • بررسی رموز کلامی نهج البلاغه ( صرف ، نحو ، معنی و آوا )‏
 • بررسی چگونگی تعامل صورت و محتوا در قرآن کريم
 • بررسی چگونگی تعامل صورت و محتوا در نهج البلاغه

ردیف

عنوان

1

بررسی و کفایت سنجی پروژه های کاهش تلفات

2

بررسی فرصت ها و چالش های افزایش ضریب نفوذ منابع تولید پراکنده خانگی (سیستم های فتوولتائیک و سیستم های ترکیبی فتوولتائیک و بادی) در شبکه توزیع فشار ضعیف با امکانات و شرایط متعارف شبکه در ایران (مطالعه موردی بر روی شبکه توزیع فشار فشار ضعیف شهر سمنان)

3

بررسی اثرات توسعه استفاده از خودروهای برقی برمسائل مختلف بهره برداری شبکه توزیع در ایران (مطالعه موردی در شبکه توزیع سمنان)

4

پروژه مدلسازی انواع مختلف بار و تعریف ضرایب همزمانی براساس تعرفه های مختلف در استان سمنان

5

تعیین ضریب بار شرکت توزیع برق استان سمنان برای مناطق مختلف و تعرفه های متفاوت و راهکارهای بهبود آن

6

آسیب شناسی علل اجتماعی (افزایش)استفاده از برق های غیرمجاز در مناطق مختلف استان و ارائه راه حل های عملی با رویکرد کاهش پدیده برق های سرقتی

طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفه‌های اقتصاد مقاومتی

بررسی وضعیت اشتغال و برآورد شاخص‌های کار شایسته با تاکید بر دانش آموختگان

طراحی سیستم پرداخت یارانه سبز (بخش کشاورزی، با نگاه به الحاق به WTO)

طراحی مدل سیاست‌های مالی سازگار و بهنگام دولت در مواجه با شوک‌های اقتصادی 

الزامات و چالش های اقتصاد سبز در ایران

برآورد آثار سیاست‌های اقتصادی دولت از طریق مدل‌های نوین پویای سیستمی

طراحی و اجرای سیستم داده کاوی داده‌های اقتصادی

بررسی توازن منطقه ای از منظر شاخص‌های آمایش سرزمین و ارائه راهکارهای تحقق آن

طراحی مدل داده – ستانده منطقه ای – استانی

راه کارهای افزایش کارایی نظام مالیاتی با تاکید بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی

باز طراحی ساختار نظام مالیاتی در راستای گسترش منابع و پایه­های مالیاتی

بررسی نقش درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور

نقش و تاثیر معافیت های مالیاتی در تحقق اهداف کلان اقتصادی

امکان سنجی وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در ایران

موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی

تدوین الگوی مطلوب پاسخگویی و نظارت در قالب بودجه­ریزی عملیاتی

چالش­ها و تنگناهای قانون محاسبات عمومی کشور و ارائه راهکارهای اصلاحی با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی

امکان سنجی سازمانی و اجرایی جهت سیاستگذاری و وصول درآمدهای عمومی دولت (با تاکید بر مالیات و حقوق ورودی)

اثرات بهینه سازی و چابک سازی دولت بر شاخص های محیطی کسب و کار

نقش تشکل های بخش خصوصی در بهبود محیط کسب وکار

تاثیر اجزاء و ابعاد بهبود محیط کسب وکار بر رشد اقتصادی کشور

تجارب جهانی در بهبود محیط کسب و کار: راهکارها و اولویت ها

بررسی جایگاه حقوق مالکیت در ایران و اهمیت آن در کاهش هزینه های مبادلاتی

شناسایی مشکلات و ارایه راه حل نظام قضایی در بهبود محیط کسب و کار (نظام دادرسی مالیاتی و ...)

بررسی ظرفیت‌های ایجاد اشتغال در زیر بخش‌های اقتصاد ایران

آثار تعیین حداقل دستمزد بر بهره‌وری نیروی کار و سطح عمومی قیمت‌ها

ارائه چارچوب کلان، ابعاد، مؤلفه‌ها و سیاست‌های حمایت از رونق سرمایه‌گذاری و تولید با تأکید بر موضوعات خاص

سیاست‌های تقویت تولید و صادرات دانش بنیان و ارزش افزوده بالا در اقتصاد ایران در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.

آثار سیاست‌های تولیدی و توزیعی بر تغییرات فقر نسبی و مطلق در ایران

ساز و کارهای غیرقیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در ایران

ایجاد بسترهای مناسب برای استقرار پنجره واحد و ایستگاه‌های واحد خدمات دهی در محیط کسب و کار : الزامات، آسیب شناسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی

امکان سنجی استقرار حساب خزانه

بررسی تنگناهای تعیین ونحوه شناسایی و ثبت دارایی‌های سرمایه ای دولت جمهوری اسلامی ایران در حساب‌های خزانه داری کل کشورو ارایه راهکارهای مربوطه

بررسی آثار کارکرد قانون اصل 44 برتوسعه بازار سرمایه

تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر فعالیت‌های بازار سرمایه و تقویت بخش خصوصی

تاثیر اصلاح قانون مالیات های مستقیم بر بازار سرمایه

آثار آزادسازی سهام عدالت بر توسعه بازار سرمایه

الزامات هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی کشور

آسیب شناسی نظام بیمه ای کشور

بررسی تجارب جهانی در مدیریت کلان اقتصاد کشور

بررسی ساختارهای تولید، انتشار و پایش آمار اقتصادی در دنیا و الزامات آن برای ایران

راهکارهای افزایش تاب آوری اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور

مسائل مربوط به تعرفه‌های گمرکی و آثار آن در اقتصاد کشور

قاچاق کالا، علل و آثار آن و ارایه راه کارهای کنترلی

اثار پیوست ایران به سازمان تجارت جهانی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی

ارائه سقف بهینه بدهی ها در ایران در ارائه الگوی مطلوب تأمین مالی بدهی‌های دولت

بررسی چارچوب قانونی و نظارتی بازار سرمایه کشور در جهت تقویت تأمین مالی بنگاه‌ها

بررسی سیاست‌های مدیریت و ذخیره سازی محصولات راهبردی کشاورزی (گندم، برنج، شکر، گوشت،روغن و ...)

تدوین چارچوب های قانونی پشتیبان نظام مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت

بررسی و پیشنهاد ترتیبات نهادی و اجرایی نظام مدیریت بدهی های عمومی دولت

راهکارهای نوین تامین مالی طرح های عمرانی دولت

ساماندهی مالیات ها در بخش مسکن

ارزیابی، ساماندهی و اصلاح مشوق های مالیاتی

بررسی ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی

بررسی و تبیین انواع اوراق بهاداراسلامی متناسب با نیازهای تامین مالی دولت

بهره گیری از مدیریت دانش و بکارگیری تجارب در مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی (تدوین تاریخ شفاهی)

ردیف

عنوان

موضوعات پیشنهادی

1

مطالعات بنیادین:

مبانی رویکردها و روش­های تنقیح قوانین و مقررات

1-1- الگوهای تنقیح در نظام حقوقی کامن لا (آمریکا، انگلیس، استرالیا و...)؛

1-2- الگوهای تنقیح در نظام حقوقی رومی ژرمنی (فرانسه، آلمان و...)؛

1-3- الگوهای تنقیح در نظام حقوقی کشورهای مسلمان (مالزی، مصر، تونس، پاکستان و...).

2

تنقیح قوانین و مقررات حقوقی

1-1- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به خانواده؛

1-2- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به روابط موجر و مستأجر؛

1-3- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به مالکیت اداره و بهره­ برداری از آپارتمان­ها؛

1-4- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی؛

1-5- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی؛

1-6- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی؛

1-7- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به عقود و قراردادها؛

1-8- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به وقف؛

1-9- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به ادله اثبات دعوی؛

1-10- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت؛

1-11- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به مالکیت فکری؛

1-12- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی؛

1-13- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به وصیت و ارث؛

1-14- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اراضی؛

1-15- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به احوال شخصیه و ثبت احوال؛

1-16- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به حقوق اقتصادی.

 

ردیف

عنوان

موضوعات پیشنهادی

3

تنقیح قوانین و مقررات جزائی

3-1- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به ضابطان؛

3-2- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرائم اقتصادی؛

3-3- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به زندان­ها و مراکز بازپروری؛

3-4- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری؛

3-5- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرائم و مجازات ­های عمومی؛

3-6- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرائم علیه اموال؛

3-7- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرائم علیه سلامت اداری؛

3-8- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی نیروهای مسلح؛

3-9- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرائم مربوط به محیط زیست؛

3-10- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی؛

3-11- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرائم مواد مخدر و روان­گردان؛

3-12- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرائم نیروی­های مسلح؛

3-13- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرائم علیه امنیت؛

3-14- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرائم مربوط به شکار و صید.

4

تنقیح مجموعه قوانین و مقررات ثبتی

4-1- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد؛

4-2- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک؛

4-3- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به قوانین و مقررات مربوط به ثبت علائم و اختراعات.

5

تنقیح مجموعه قوانین و مقررات عمومی

5-1- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به تشکیلات قوه قضائیه؛

5-2- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به امور اداری و استخدامی قضات؛

5-3- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به امور اداری و استخدامی کارکنان؛

5-4- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به تخلفات قضات و کارکنان؛

5-5- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به وکلا و مشاوران؛

5-6- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به وکلا و مشاوران؛

5-7- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به کارشناسان رسمی؛

5-8- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به داوران؛

5-9- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به پزشک قانونی؛

5-10- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به سردفتران و دفتریاران؛

5-11- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن؛

5-12- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به دادرسی در مراجع شبه­ قضایی (دادگاه­های اختصاصی اداری).

6

تنقیح مجموعه قوانین بین ­المللی

6-1- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اسناد بین ­المللی دوجانبه؛

6-2- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اسناد بین ­المللی چندجانبه.

 

ردیف

عنوان

موضوعات پیشنهادی

7

تنقیح مجموعه آیین­نامه­ها و دستورالعمل­ها و بخشنامه­ های قضایی

7-1- گردآوری آیین­ نامه ­ها و دستورالعمل­ها و بخشنامه­ های رئیس قوه قضاییه، هیئت وزیران، وزیر دادگستری و... در حوزه حقوق جزا؛

7-2- گرداوری آیین­نامه­ ها و دستورالعمل­ها و بخشنامه­ های رئیس قوه قضاییه، هیئت وزیران، وزیر دادگستری و... در حوزه حقوق عمومی؛

7-3- گردآوری آیین­نامه­ ها و دستورالعمل­ها و بخشنامه­ های رئیس قوه قضاییه، هیئت وزیران، وزیر دادگستری و... در حوزه حقوق خصوصی؛

7-4- گردآوری آیین­نامه­ ها و دستورالعمل­ها و بخشنامه­ های رئیس قوه قضاییه، هیئت وزیران، وزیر دادگستری و... در حوزه حقوق ثبتی؛

7-5- گردآوری آیین­نامه ­ها و دستورالعمل­ها و بخشنامه­ های رئیس قوه قضاییه، هیئت وزیران، وزیر دادگستری و... در حوزه بین­ الملل.

اقتصاد سلامت

  مطالعات تطبیقی در مورد نحوه تنظیم بازار دارو و تجهیزات پزشکی در سایر کشورها از جمله هند و ترکیه.

  راهکارهای توسعه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با رویکرد جلب سرمایه­ گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی.

 

انرژی و محیط زیست

شناسایی و ارائه مدل­ های نوین استفاده از انرژی­ های تجدید پذیر

راهکارهای نوین بهینه­ سازی و کاهش شدت مصرف انرژی در صنایع کشور

 
بازار پول و سرمایه

تحلیل آثار سیاست­­های پولی بر تولید، سرمایه­ گذاری و صادرات غیرنفی

کارکرد نظام بانکی کشور در معاملات بین­ المللی؛ موانع و راهکارها

عملکرد روش­های تأمین مالی بنگاه ­ها در کشور، موانع و راهکارها

 انجام مطالعات تطبیقی در خصوص تأمین مالی بنگاه­ های کوچک و متوسط (SME’s) در سایر کشورها

 

 

 

 

 

 

تسهیل تجارت و توسعه صادرات

    نقش و کارکرد اتاق بازرگانی کشورها در توسعه بخش خصوصی

    انجام مطالعات تطبیقی در مورد عملکرد مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه و تأثیر آنها بر تجارت خارجی

  انجام مطالعات تطبیقی در مورد عملکرد، کارکردها و راهبردهای دفاتر و رایزن­های بازرگانی خارجی.

  شناسایی فرصت­های بالقوه در بازارهای صادراتی منطقه و تعیین اولویت­های صادراتی.

  راهبردها و روش­های توسعه همکاری­های حمل و نقل، گمرکی و ترانزیتی با سایر کشورها.

    بررسی موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای در مقررات تجاری کشور و راهکارهای برقراری نظام تعرفه­ای متوازن.

     الزامات و شرایط آماده ­سازی بنگاه­های بخش خصوصی در فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی.

   تسهیل کسب و کار

  بررسی قوانین و مقررات مختلف (مالیات، بانکی، بیمه، کار و....) با هدف تسهیل فعالیت­های بخش خصوصی و رفع موانع و محدودیت­های موجود.

  کارکرد قانون ورشکستگی در کشور، موانع و راهکارها.

  روش­های نوین حمایت از مصرف کنندگان در کشورها جهان.

  بررسی عملکرد مسائل قانونی و اجرایی مرتبط با اصل 44 و خصوصی­ سازی.

  بررسی عملکرد و اثربخشی شورای رقابت در ارتقاء رقابت ­پذیری

   
  صنعت و معدن

  مطالعه تطبیقی رقابت­ پذیری صنایع ایران با کشورهای مشابه (ترکیه، کره و....)

  الگوهای راهبردی و مدیریت در بنگاه­ها و اثرات آن بر بازدهی و سودآوری آنها

    راهکارهای افزایش بهره­ وری عوامل تولید در بنگاه­های صنعتی

   
  گردشگری

   برندسازی در حوزه گردشگری

  روش­ های جذب و مدیریت سرمایه در حوزه گردشگری

  مطالعه تطبیقی برنامه­ ها و سیاست­های کشورهای موفق در زمینه توسعه گردشگری داخلی و خارجی

  وضعیت جذب گردشگران خارجی در ایران و راهکارهای ارتقاء آن

  اثرات توسعه گردشگری پایدار در بهبود رفاه اجتماعی و کاهش نابرابری­ها

   
  کشاورزی، آب و صنایع غذایی

   شناسایی دلایل کاهش صادرات صنایع غذایی و ارائه راهکار جهت رفع آن

  روش­های نوین مدیریت مزارع کشاورزی با هدف تقویت رشد این بخش

  اهمیت تجارت بین ­المللی در زمینه محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی

   اصلاحات سیاستی و پشتیبان ارتقاء رقابت ­پذیری و رشد پایدار بخش کشاورزی

  مطالعه تطبیقی سیاست­های مدیریت بهینه منابع آب در سایر کشوره

   
  سایر

  نحوه گسترش فعالیت­های تحقیق و توسعه و گسترش فناوری در بنگاه ­ها

  بررسی و تحلیل وضعیت زیرساخت­ها در کشور

  تجارت الکترونیک و تأثیر آن بر توسعه بخش خصوصی

  سیاست­های توسعه مشارکت بخش خصوصی و دولتی و عملکرد آن

  فرصت­ها/ موانع جذب سرمایه­ گذاری خارجی در استان تهران

  زنجیره تولید ارزش اتاق­های بازرگانی سایر کشورها برای اعضاء

  جایگاه توجه به منابع انسانی و آموزش در توسعه اقتصادی

  راهکارهای توسعه توانمندی­ها و اثربخشی تشکل­ها

  ردیف

  عنوان پروژه

  محور اصلی

  زیرمحور

  اهداف مورد انتظار

  1

  راهبردهای تعمیر و نگهداری تجهیزات

  توزیع

  پایش خطوط و تجهیزات شبکه توزیع نیروی برق

  1- ارائه راهکارهای نوین در کاهش نرخ هزینه­ های تحمیلی ناشی از تعمیرات تجهیزات به شبکه توزیع 2- تدوین سیستم­ های هوشمند برنامه pm جهت کاهش خاموشی­ های شبکه

  2

  مدیریت خاموشی، راهبردهای بازاریابی شبکه و مدیریت بحران

  توزیع

  کنترل شبکه­ های توزیع نیروی برق

  1- ارائه راهکارهایی مبنی بر مدیریت خاموشی شبکه 2- ارائه راهکارهای بازیابی شبکه 2- کنترل استرس کارکنان در مواقع بحرانی و کاهش خاموشی شبکه

  3

  مدیریت داده ها در بهره­ برداری از شبکه توزیع

  توزیع

  هوشمندسازی و اتوماسیون شبکه ­های برق

  راه­ حل­ های نوین و هوشمندانه بر کسب اطلاعات و داده ­های شبکه از طریق سیستم ­های مخابراتی و فناوری اطلاعات بتواند مسائل و مشکلات بهره ­برداری از شبکه را بر بهره­برداران سهولت بخشد

  4

  مدیریت و بهبود کارایی بهره­برداران شبکه

  توزیع

  هوشمندسازی و اتوماسیون شبکه­های برق

  1- ارائه راهکارهای ارتقاء روحیه انگیزشی کارکنان و بهره­برداران شبکه توزیع 2- بررسی عوامل منتهی به تضعیف عملکرد بهره­برداران 3- نحوه ارزیابی بر مدیریت و بهبود کارایی بهره­ برداران شبکه

  5

  کنترل شبکه توزیع در محیط بازار

  توزیع

  کنترل شبکه­ های توزیع نیروی برق

  1- روش­های کنترلی شبکه توزیع در محیط رقابتی بازار برق 2- مدیریت کنترل شبکه در محیط بازار

  6

  کاربرد (PMU) phaxor Measurement Units در شبکه­ های توزیع

  توزیع

  هوشمندسازی و اتوماسیون شبکه­ های برق

  طراحی و ساخت PMU برای شبکه­ های توزیع

  7

  استانداردسازی مخابرات برای ساماندهی اندازه­ گیری هوشمنددر شبکه هوشمند

  توزیع

  هوشمندسازی و اتوماسیون شبکه­ های برق

  استفاده از بستر مخابراتی نوین و امن جهت راه ­اندازی شبکه هوشمند و بروز شدن سیستم­ های مخابراتی شرکت مخابرات جهت راه­ اندازی این بستر

  8

  بهره­ برداری از شبکه­های توزیع در حضور Micro grid های چندگانه

  توزیع

  هوشمندسازی و اتوماسیون شبکه­ های برق

  طراحی و شبیه­ سازی میکروگرید و راه ­اندازی آن به صورت پابلوت در شبکه

  9

  بهره­ برداری و مدیریت شبکه­ های هوشمند در حضور مسیرهای انرژی (Energyhub) حاصل­ های چندگانه انرژی

  توزیع

  هوشمندسازی و اتوماسیون شبکه­ های برق

  براین اساس در این طرح می­توان در هر خانه از سلب انرژی مسکونی پیشنهادی شامل وسایل مختلف، سیستم­ های ذخیره­ سازی انرژی و (باتری، خودرو برقی) ، سیستم ­های تولید انرژی (فتورولتانیک خورشیدی، بادی و با انرژی تولیدی از یک نیروگاه گازی خورشیدی ترکیبی)ف یک میتر هوشمند و لینک­های ارتباطی دو طرفه بین این اجزا استفاده کرد. مدل­های بهره ­برداری سلب انرژی مسکونی باید تنظیمات مشتری را اولویت دهند و باید شامل رفتار معمولی مشتری مانند درجه حرارت­های مطابق میل مشتری و ساعات کار هر دستگاه باشد.

  10

  مدیریت شبکه ­های توزیع عرضه کننده برق و گرما در حضور واحدهای CHP

  انرژی­ های نو و تجدیدپذیر

  تولید برق و حرارت با استفاده از سیستم ­های هیبرید تجدیدپذیر

  توسعه واحدهای CHP در شبکه توزیع و نثش آن در هوشمندی شبکه ورود سیستم­ های MCHP به شبکه و نقش آن در پیک شبکه

  11

  بهره ­برداری و مدیریت شبکه ­های توزیع در حضور سامانه­ های حمل و نقل برقی

  توزیع

  اثرات خودروهای برقی در شبکه­ های توزیع برق

  1- نقش خودروهای برقی در تنظیم ولتاژ شبکه توزیع 2- اثرات ورود خودروهای برقی در زمان پیک شبکه 3- جاپایی ایستگاه­ های شارژ خودروهای برقی در سطح شبکه توزیع جهت تنظیم ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان

  12

  پیش­بینی روند تغییر ماهیت بار ناشی از حضور مصرف­کننده­های نو پدید

  مطالعات کلان انرژی اقتصادی و مدیریتی

  مطالعات تأمین انرژی

  بررسی اثرات مصرف­کننده­های نوظهور بر پیش­بینی بار شبکه

  13

  پیش ­بینی تولید منابع تولید پراکنده در محیط توزیع

  انرژی­ های نو و تجدیدپذیر

  برنامه­ ریزی توسعه شبکه توزیع در کنار منابع انرژی تجدیدپذیر

  1- جاپایی بهینه منابع توید پراکنده در شبکه توزیع 2- پیش­بینی تولید ناشی از منابع تولید پراکنده جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه 3- بررسی نقش تولید منابع تلفات شبکه تولید پراکنده در کاهش

  14

  شبکه­ های توزیع خود درمان مبتنی بر اتوماسیون توزیع

  توزیع

  هوشمندسازی و اتوماسیون شبکه­ های برق

  ارائه راهکارهای نوین و هوشمند در توسعه شبکه­های توزیع خود درمان

            فناوری های مورد نیاز:

  دستیابی به فناوری های ذیل در مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه مد نظر می باشد:

  ·         توسعه فناوریهای اکتشاف:

  -         کاهش ریسک اکتشاف و عملیات اعم از خشکی و دریا

  -         ارتقاء کیفیت داده‌های لرزه‌ای

  -          پیش‌بینی تلفیقی خواص سنگ و سیال

  -         مدل های جدید ارزیابی یکپارچه فنی و  اقتصادی فعالیت های اکتشافی

  -         توسعه دانش فنی طراحی و ساخت ابزارهای اساسی فعالیت های اکتشافی

  -         ارتقاء روش های تخمین حجم،سنگ و سیال مخزن با اطلاعات غیر مستقیم و یا بسیار محدود مستقیم

  -         توسعه و ترویج نرم افزار های بومی در زمینه مطالعه و تفسیر داده های زمین شناسی،پتروفیزیکی،ژئوفیزیکی

  -         ارائه راهکارهای  علمی برای حل مشکلات عملیات تولید از دیدگاه علوم زمین

  ·         فناوری ازدیاد برداشت:

  -         بررسی عملکرد مخازن گاز میعانی در مقابل تخلیه فشار و بازگردانی گاز خشک

  -          بررسی فرآیند انحلال گاز در نفت مخازن

  -          بررسی رفتار ریزش ثقلی

  -         بررسی روشهای پیشگیری از رسوبات آسفالتین در چاه ،لوله ها، تفکیک گرها و پمپ ها

  -         مطالعات جامع فنی و اقتصادی اجرای طرح های ازدیاد برداشت

  -          ارائه پروسه های مدیریتی و حقوقی برای اجرای طرح های ازدیاد برداشت از طریق قرار دادهای رایج در صنعت نفت

  -         بررسی مکانیزمهای مختلف تولیدی و همچنین  مکانیزم غالب تولید از مخازن کشور جهت مطالعه و پیشنهاد بهترین روش های ازدیاد برداشت

  -         بررسی جامع تولید  از مخازن با رویکرد لحآظ نمودن روشهای ازدیاد برداشت جهت افزایش راندامان کلی برداشت

  -         انجام مطالعات و توسعه فناوری های ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین

  -         اجرای طرح های پایلوت برای روش های که در مرحله پژوهشی و آزمایشگاهی به نتایج خوبی رسیده اند

  ·         توسعه فناوری چاه‌ها:

  -         عرضه و تأمین تخصص‌ها و فناوری در حفاری، عملیات چاههای اکتشافی، تولید و تزریقی و همچنین توسعه عملیات تولید از میدانهای نفتی و گازی

  -          ارائه مدل های کاربردی جهت افزایش ایمنی عملیات حفاری و سرویس چاه

  -         توسعه فناوری مغزه گیری ، آزمایشات مغزه ، ساخت لوله مغزی سیار (Coiled tubing)   و تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات مغزه ( متداول و خاص)

  ·         فناوری تولید:

  -         شناخت تنگناها و برنامه‌ریزی برای رفع آنها

  -         دستیابی به فناوریهای چاه و میدانهای هوشمند

  -          دستیابی به فناوری نفتهای بسیار سنگین

  -         تولید با ارئه برنامه کسب و کار دراز مدت جهت بهینه سازی و پشتیبانی

  -         توسعه روش های تحلیلی - عددی  و تفسیر داده های کوتاه مدت (چاه آزمایی) و طولانی مدت تولید  از چاه های نفت و گاز

  -         توسعه الگوریتم های تطابق تاریخچه تولید

  -         توسعه روش های اندازه گیری در زمان تولید

  ·         توسعه فناوری فرآورش نفت و گاز:

  -         راهکارها و فناوریها در واحدهای بهره‌ برداری، نمک‌زدایی‌ها، NGL ها

  -          بهینه سازی تأسیسات مدیریت آبهای همراه

  -         مدیریت ضایعات فناوری فرآورش نفتهای بسیار سنگین

  ·         توسعه فناوری‌های نفت:

  -         بهینه سازی تولید از میدانهای جدید و میدانهای در حال تولید

  -         توسعه سریع توانایی‌های فنی برای استخراج از مخازن کربناتی، ارزیابی اهداف و  تعیین مشخصات مخازن حفاری

  ·         فناوری زیست محیطی و ایمنی:

  -         تدوین آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای HSE

  -          اجرای پروژه‌های محیط زیست در عملیات حفاری

  -          بررسی تصفیه پذیری آبهای همراه نفت

  ·         فناوری نرم افزارها و ICT:

  -         تولید و توسعه نرم‌افزارهای تخصصی با کاربردهای موردنیاز در صنعت نفت

  -         بومی سازی (customize) نمودن نرم افزارها بر اساس ویژگی‌ها، شرایط و مشخصات فنی خاص

  ·         فناوری استراتژیک تلفیقی:

  -         ایجاد کنسرسیوم‌های ازدیاد برداشت و مشارکت در تحقیقات بین‌المللی نفت

  -         واگذاری پروژه‌های تحقیقاتی به دانشگاهها

  -         تجهیز دانشگاههای کشور به منظور افزایش تحقیقات نفتی

  ·         فناوری خوردگی و پوشش‌ها:

  -         بررسی کلیه عوامل مؤثر در خوردگی و چگونگی جلوگیری از آن

  -         دستیابی به پوشش‌هایی مناسب برای جلوگیری از پدیده خوردگی

  ·         فناوری بهینه سازی مصرف انرژی:

  -         انجام مطالعات مصرف بهینه انرژی و بررسی قابلیت جایگزینی انواع انرژی به روش ممیزی انرژی

  -         بهره‌برداری بهینه از انرژی‌های موجود و دستیابی به ترکیب بهینه انواع انرژی

  -         تدوین استراتژی مصرف انرژی در یک برنامه بلند مدت

  ·     توسعه فناوری نگهداری، تعمیرات و مدیریت دارایی ها :

  -          نظام مدیریت دارایی های فیزیکی

  -     پایش هوشمند پیش گویانه نگهداری و تعمیرات نت

  -           بازرسی های مبتنی بر ریسک هوشمند(RBI)

  -    مطالعه ارزیابی سلامت تاسیسات

  -     مطالعه هزینه چرخه عمر

  -     نگهداری و تعمیرات(نت) مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCA) هوشمند

  -     سیستم های مدیریت مکانیزه دارایی (EAM)

  -    نظام احصای فرسودگی و ارزیابی فنی و اقتصادی

  -    نت مبتنی بر ریسک های RBM هوشمند

  -   نظام تحلیل ریشه ای علل RCA

  -   نظام مدیریت خوردگی تاسیسات فنی 

  ·         فناوری علوم انسانی و سایر موارد:

  -         افزایش میزان بهره‌وری و یا بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و ...

  -         برنامه‌ریزی و مدیریت اجرای کلیه پروژه‌ها

  -          تأمین نیروی انسانی و بررسی مشکلات مبتلابه

  • در حوزه پیشگیری (بند۱٫۱) با گروه هدف “زندانیان ورودی”:
  1. پروپوزال مبنا توسط دفتر آموزش و پژوهش تهیه و به ادارات کل استانی ارسال خواهد شد.
  2. ادارات کل استانی با تعیین مجری صاحب صلاحیت علمی و پژوهشی، نسبت به تکمیل پروپوزال با توجه به جامعه آماری استان اقدام و جهت تصویب نهایی به همراه پیشنهاد ناظر علمی به دفتر آموزش و پژوهش عودت خواهند داد.
  3. ادارات کل استانی پس از دریافت تأیید دفتر آموزش و پژوهش در جهت انعقاد قرارداد، ثبت در سامانه سمات و اجرای تحقیق اقدام خواهند نمود.
  • در حوزه پیشگیری (بند ۱٫۲٫۱) با گروه هدف “کارکنان سازمان”:
  1. پروپوزال طرح ارزیابی سلامت جسم و روان با همکاری اداره کل بهداشت و درمان توسط این دفتر تهیه و به ادارات کل استانی ارسال خواهد شد.
  2. ادارات کل استانی با تعیین مجری صاحب صلاحیت علمی و پژوهشی، نسبت به تکمیل پروپوزال با توجه به جامعه آماری استان اقدام و جهت تصویب نهایی به همراه پیشنهاد ناظر علمی به دفتر آموزش و پژوهش عودت خواهند داد.
  3. ادارات کل استانی پس از دریافت تأیید دفتر آموزش و پژوهش در جهت انعقاد قرارداد، ثبت در سامانه سمات و اجرای تحقیق اقدام خواهند نمود.
  • پروپوزال طرح تحقیقاتی “آسیب­شناسی و ارایه راهکار در بهره­گیری از خدمات کادر وظیفه” (بند ۱٫۲٫۲) نیز به صورت طرح ملی و با سفارش پروپوزال از سوی این دفتر با همکاری یگان حفاظت سازمان اقدام خواهد شد.
  • در حوزه مداخلات سازمان؛ مطالعه بر روی “زندانیان موجود” (بند ۲٫۱)، بر اساس ۵ گروه اقامتی ذکرشده در جدول؛ در همه استان­ها اجرا خواهد شد :
  1. پروپوزال مبنا توسط دفتر آموزش و پژوهش تهیه و به ادارات کل استانی ارسال خواهد شد.
  2. ادارات کل استانی با تعیین مجری صاحب صلاحیت علمی و پژوهشی، نسبت به تکمیل پروپوزال با توجه به جامعه آماری استان اقدام و جهت تصویب نهایی به همراه پیشنهاد ناظر علمی به دفتر آموزش و پژوهش عودت خواهند داد.
  3. ادارات کل استانی پس از دریافت تأیید دفتر آموزش و پژوهش در جهت انعقاد قرارداد، ثبت در سامانه سمات و اجرای تحقیق اقدام خواهند نمود.
  • در حوزه مداخلات سازمان، مطالعه پایش و ارزشیابی برنامه­های جاری اصلاحی و تربیتی و طبقه­بندی زندانیان (بند ۲٫۲) به صورت ملی و با سفارش پروپوزال از سوی این دفتر با همکاری ادارات کل ستادی انجام خواهد شد.
  • در حوزه مداخلات سازمان، پژوهش در حوزه امنیتی زندان (بند ۲٫۳) به تناسب نیاز و بر اساس تصمیم شورای تحقیقات سفارش پروپوزال انجام خواهد شد.
  • در حوزه زیرساخت­های سازمان (بند۳) طرح­های تحقیقاتی موردنظر به صورت ملی و با سفارش کار از سوی این دفتر با هماهنگی حوزه معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان انجام خواهد شد.
  • در حوزه پیشرفت و توسعه (بند۴٫۱)، پژوهش­های مرتبط با اجرای آزمایشی برنامه­ها و روش جدید، تولید محتواهای آموزشی و تخصصی و “نیازسنجی” برای طراحی و بازنگری در برنامه­ها بر اساس پیشنهادات دریافتی از سوی ادارات کل ستادی و استانی در دستور کار شورای تحقیقات قرار خواهد گرفت و سپس سفارش برای تهیه پروپوزال از سوی این دفتر با هماهنگی ادارات کل ستادی در سطح ملی یا استانی انجام خواهد شد.
  • مطالعات بر روی زندان­های دنیا از نظر الگوها و برنامه­های در حال اجرا (بند۴٫۲) یکی از نیازمندی­های پایه برای بهره­برداری از تجربیات کشورهای دنیا است. بدین­منظور ۱۳ موضوع پیشنهادی که مورد تایید ریاست محترم سازمان قرار گرفته است در دستور کار تحقیقاتی سازمان قرار دارد که در صورت تمایل ادارات کل استانی و ستادی برای تحقیق در هر یک از موضوعات ضرورت دارد در اسرع وقت (حداکثر پایان فروردین ماه) اعلام آمادگی گردد تا با واگذاری موضوعات به اداره کل مورد نظر از هرگونه مواز­ی­کاری در اجرای این اولویت پژوهشی جلوگیری شود.

  بدیهی است پروپوزال های ارسالی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ و پروپوزال های اصلاحی که متعاقباٌ ارسال می شوند؛ بر اساس اولویت های پژوهشی سال ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  1. کارکرد ابزارهای مالی جدید در توسعه بازارهای بورس کالای ایران
  2. ارائه مدل‌های استفاده از اختیار معامله در تجارت کالایی ایران
  3. بررسی موانع ورود کالاهای قابل پذیرش در بورس کالای ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی ( کشاورزی،  صنعتی و معدنی ، نفت و پتروشیمی)
  4. نقش انبارها و قبض انبار در تجارت کالایی و طراحی الگوی مناسب در ایران
  5. امکان‌سنجی و ارائه مدل بازار مشتقه‌ی ارزی در ایران
  6. راهکارهای آگاهی دهی اجتماعی در مورد فعالیت‌های بورس کالای ایران
  7. الگوهای بهینه پوشش ریسک تجارت کالایی در اقتصاد ایران
  8. مدل تبدیل بورس کالای ایران به جایگاه مرجعیت قیمت‌گذاری کالاها (Commodities) در معاملات خرد و کلان (شامل الزامات، فرصت‌ها، مزایا و موانع)
  9. بررسی ابعاد و تبیین نقش بورس‌های کالایی در توسعه اقتصاد کالایی کشورها
  10. راهبرد و مدل توسعه‌ی بازارهای کالایی در ایران
  11. ارائه دسته‌بندی (Typology) ابزارها و روش‌های معاملاتی در شرکت بورس کالای ایران
  12. بررسی ابزارها و روش‌های پوشش ریسک فعالان بورس کالای ایران
  13. امکان‌سنجی انتشار اوراق بهادار مبتنی بر کالا بر روی دارایی‌های جدید
  14. ارزیابی نقش بورس کالای ایران در توسعه اقتصاد ملی (در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی، فلزات و پتروشیمی)
  15. بررسی استراتژی‌های رونق معاملات کشاورزی در بورس کالای ایران
  16. بررسی تطبیقی نظام انبارداری در بورس کالای ایران و بورس‌های مختلف جهان
  17. تأثیر عوامل مختلف بر توسعه و عمق بازار قراردادهای آتی/اختیار معاملات/گواهی سپرده کالایی
  18. امکان‌سنجی پیاده‌سازی ابزارهای تأمین مالی در بورس کالای ایران
  19. مدل‌های بازارمحور تنظیم بازار کالاهای اساسی در ایران
  20. ارزیابی و تنقیح قوانین و مقررات حاکم بر بورس کالای ایران و ارائه پیشنهاد برای بهبود آن‌ها
  21. ارائه مدل بهبودیافته تضمین معاملات سلف در شرکت بورس کالای ایران
  22. امکان‌سنجی راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی بر روی دارایی‌های پایه جدید
  23. بررسی نقش دلال‌ها (Dealers) در بورس‌های کالایی منتخب دنیا و ارائه الگوی مناسب برای نقش‌آفرینی و تعریف آن‌ها در بورس کالای ایران
  24. آینده‌پژوهی بازار قراردادهای مشتقه کالایی در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی
  25. الگوهای افزایش شفافیت و کارایی و کاهش هزینه‌ی مبادلات در تجارت کالایی در ایران
  26. مطالعه تطبیقی نقش بورس‌های کالایی در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک
  27. شناسایی الگوهای نحوه ورود شرکت‌های بزرگ به بازار معاملات فیزیکی بورس کالای ایران
  28. بررسی تطبیقی سازوکار نظارت بر بورس‌های کالایی در ایران و جهان
  29. بررسی تطبیقی فعالیت‌ها و خدمات شرکت‌های کارگزاری در کشور‌های مختلف و راهکارهای توسعه‌ی این فعالیت در حوزه بورس کالای ایران
  30. ترسیم محیط نهادی بورس کالای ایران (بررسی روابط متقابل شرکت بورس کالای ایران با سایر نهادها از جنبه‌های مختلف)
  31. آثار تحولات کلان اقتصادی بر بازارهای بورس کالای ایران
  32. استخراج الگوهای موجود در خصوص نظام انبارداری بورس‌های کالایی
  33. آسیب‌شناسی مدل‌های تسویه معاملات فیزیکی و مشتقه در بورس کالای ایران و ارائه مدل اصلاحی مبتنی بر تجارب سایر بورس‌های کالایی دنیا
  34. تأثیر عملکرد بازار قراردادهای آتی بر بخش‌های مختلف اقتصاد
  35. مطالعه تطبیقی الگوهای حمایتی دولت‌ها از بخش کشاورزی با تأکید بر نقش بورس‌های کالایی
  36. بررسی الگوها و شیوه نظارت بر انجام معاملات
  37. بررسی اثرات راه‌اندازی قراردادهای مشتقه در رونق معاملات بخش کشاورزی
  38. تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر فعالیت‌های بورس کالای ایران
  39. بررسی ریزساختارها (Microstructure) در بازار قراردادهای آتی/اختیار معاملات/گواهی سپرده کالایی
  40. بررسی‌ آثار کارکرد قانون اصل 44 بر توسعه بازارهای بورس کالای ایران
  41. مدل بهینه‌ی بازارمحور در اعمال سیاست‌های حمایتی دولت از تولید بخش کشاورزی
  42. راهکارهای افزایش اطمینان در بازار با رعایت تنوع و تناوب رویدادها و مقررات قانونی
  43. ارائه مدل نقش بورس کالای ایران در ساماندهی بازرگانی خارجی با تأکید بر نقش مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی
  44. بررسی کارایی بازار قراردادهای آتی/اختیار معاملات/گواهی سپرده کالایی
  45. بررسی شیوه‌های تأمین مالی از طریق قبض انبار با محوریت بورس‌های کالایی
  46. بررسی ابعاد حقوقی مراحل ثبت سفارش و تسویه در بورس‌های کالایی
  47. مطالعه تطبیقی تضامین لازم جهت تسویه معاملات در سایر بورس‌های کالایی در مقایسه با ایران
  48. ارائه‌ی مدل یک ابزار جدید تأمین مالی و یا مدیریت ریسک در شرکت بورس کالای ایران (با رعایت یا پیشنهاد اصلاحی قوانین و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار)
  49. بررسی تطبیقی نقش بورس‌های کالایی در خروج از رکودهای تجاری
  50. طراحی شبکه‌های توزیع محصولات و کالاهای استراتژیک و اساسی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت بورس کالای ایران
  51. بررسی بازار قراردادهای آتی با رویکرد مالی رفتاری
  52. شناسایی متغیرهای مؤثر بر بازار محصولات کشاورزی
  53. بررسی راهکارهای کسب درآمد از طریق انتشار اطلاعات در حوزه بورس کالای ایران
  54. بررسی کاربردهای داده‌کاوی در بورس‌های کالایی
  55. الگوی همکاری بورس‌های کالایی کشورهای مختلف با ایران به منظور معامله کالاهای پذیرش‌شده هر بورس در بورس کشور دیگر
  56. بررسی راهکارهای کسب درآمد در بخش آموزش و پژوهش در حوزه بورس کالای ایران
  57. مطالعه تطبیقی رایانش ابری در ارائه خدمات بر خط مالی در بورس‌های جهان
  58. شناسایی و تبیین اثرات بورس کالای ایران بر بهبود الگوی کشت در حوزه کشاورزی
  59. بررسی تأثیر زیرساخت‌ها بر توسعه بازار قراردادهای آتی/اختیار معاملات/گواهی سپرده کالایی

  اولویت های تحقیقاتی و پژوهشی

  بانکداری الکترونیک

   ارائه راهکارهای خلاقانه جهت بکارگیری شبکه های اجتماعی در ارائه محصولات جدید سودآور در زمینه بانکداری الکترونیک

  بکارگیری شبکه های اجتماعی برای سودآوری سرویس های بانکی

   ارائه راهکارهای خلاقانه جهت ایده های نو در زمینه بانکداری الکترونیکی

   بررسی تاثیر توسعه بانکداری نوین و الکترونیکی بر درآمدهای کارمزدی بانک

  بخش بندی گروه های مشتریان استفاده کننده از کانال های بانکداری الکترونیک و طراحی برنامه های بازاریابی ویژه آنها

  ارائه مدل های کاربردی و قابل اجرا و راهکارهای مطلوب در احراز هویت بیومتریک در صنعت بانکداری الکترونیک

  شناسایی، بررسی و تحلیل نیازهای مشتریان استفاده کننده از سرویس¬های بانکداری الکترونیک در سال¬های آتی و شناسایی خدمات قابل ارائه برای افزایش رضایتمندی مشتریان در حوزه بانکداری الکترونیک

   I.p.v و اولویت¬های آن در زیرساخت و نرم افزارهای بانکی

   بررسی ابعاد و استقرار رایانش ابری در سیستم بانکی با توجه به چالش های قانون گذاری

  سپرده و تسهیلات

  بررسی راهکارهای نوین و موثر وصول مطالبات و تجربه های موفق دنیا

   بررسی شیوه های جذب منابع ارزان قیمت و شناسایی بازارهای هدف

   شناسایی فرصت های پیشرو بانک در استفاده از ابزارهای تامین مالی جدید اسلامی

  بررسی و شناسایی تهدیدات برون سازمانی موثر بر افزایش مطالبات غیر جاری

   بررسی روش های افزایش انگیزه بدهکاران برای بازپرداخت بدهی

  بررسی تأثیر پرداخت تسهیلات مجدد به بدهکاران در بخش های مختلف اقتصادی و تأثیر آن بر میزان وصول مطالبات

  • آسیب شناسی عامل و عوامل ایجاد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانک¬های ایران و راهکارهای پیشگیری

  مالی

  بررسی وضعیت منابع درآمدی بانکها و تغییر در پرتفوی درآمدی بانک

  بررسی مدل های نوین ارزیابی عملکرد شرکت ها از بعد حسابرسی وکنترل های دقیق مالی

  بررسی الگوهای پیش بینی رفتارهای مالی آتی مشتریان

  استراتژی تنوع درآمدها و تاثیرات آن بر بازدهی بانک

  شناسایی ظرفیت های درآمدزایی و مدیریت هزینه ها

  بررسی روش های کارایی هزینه یابی به عنوان یکی از مبانی قیمت گذاری خدمات بانک 
   
  بازاریابی 

   تاثیر تبلیغات صورت گرفته بر روی محصولات مانند (دستگاه های خودپرداز سالنی در متروها و سایر مکانها و...) و تاثیر آن بر روی افزایش تراکنش های شتابی

  بررسی عوامل موثر بر بانک پذیری کودکان و نوجوانان و ارائه راهکارهای قابل اجرا 

  شناخت عادات رسانه ای گروه های مختلف مشتریان بانک سینا با هدف تدوین استراتژی های رسانه ای (منطقه ای)

    شناسایی و تعریف بازارهای کسب و کار موجود برای حفظ و جذب مشتریان جدید

   سایر

  شناخت شکاف کیفیت خدمات بین بانک های خارجی و داخلی و بانک سینا

  بررسی الگوهای توسعه بانکداری اختصاصی  در دنیا

  بررسی الگوی توسعه بانکداری شرکتی در دنیا

  بررسی و مقایسه تطبیقی استراتژیک بانک های ایرانی

   بررسی الگوهای پیش بینی شده در دنیا برای بانکداری در 20 سال آینده

   ارزیابی و قیمت گذاری محصولات بانک

  بررسی ظرفیت های افزایش درآمدهای کارمزدی بانک

   ارائه الگویی برای تعیین چرخه عمر محصولات بانکی

   تجزیه و تحلیل انواع ریسک¬های مترتب به فعالیت بانکداری

  بررسی و تجزیه و تحلیل روش های غیر رسمی تامین مالی گروه های اجتماعی و راهکارهای ورود به سیستم بانکی

  بررسی روش‌های ایجاد انگیزه و پویایی کارکنان به منظور جلب همراهی آنان با سیاست‌های بانک

    تجزیه و تحلیل ارزش بلند مدت مشتری ( CLV ) به منظور بخش¬بندی و مدیریت سودآوری مشتریان

    خوشه بندی اعتباری مشتریان برای ارائه تسهیلات متناسب

     بررسی چالش¬های مدیریت هزینه در بانک

    شناسایی روش های کاهش ریسک مالی در بانک

   ارائه الگویی جهت همکاری بانک ها و سایر سازمان های تامین مالی

    مقایسه روش¬های مختلف تبلیغات در جذب مشتریان

    بهره برداری مؤثر از پایگاه اطلاعات بانک به عنوان منابع ارزشمند اطلاعات و دانش مورد نیاز جهت تصمیم گیری¬های سازمان با استفاده از متدولوژی¬های داده کاوی

  استفاده از مدل¬های داده کاوی در راستای حل مسائل موجود در صنعت بانکداری بواسطه یافتن الگوها، روابط علی و معلولی و روابط حاکم در قیمت های بازار و اطلاعات کسب و کار و مشتریان

  ۱) ساخت ماژول نرم افزاری جهت ارتباط نرم افزارهای PM و GIS
  ۲) آسیب‌شناسی فرایند قطع از راه دور ادوات کلیدزنی از نگاه ایمنی و ارایه راهکارهای لازم
  ۳) محاسبه نرخ خرابی تجهیزات و ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه مبتنی بر سیستم GIS
  ۴) طراحی حفاظت ناحیه گسترده در شبکه‌های توزیع نسل جدید
  ۵) بررسی ملاحظات حفاظتی شبکه توزیع برق استان ایلام در حضور گسترده نیروگاه‌های تجدید پذیر خانگی تا سقف ظرفیت انشعاب
  ۶) محاسبات ریسک زلزله و سیل بر تاسیسات شبکه توزیع برق استان ایلام مبتنی بر اطلاعات GIS
  ۷) مطالعه اثر هارمونیک بارهای شبکه فشار ضعیف استان ایلام بر تجهیزات اندازه گیری و تلفات
  ۸) ارزیابی آسیب پذیری شبکه توزیع استان ایلام با در اثر گسترده تولیدات پراکنده خورشیدی و بادی با تکیه بر مسایل پایداری، بهره برداری و ایمنی
  ۹) مطالعه و شناخت نقاط ضعف تکنیک‌های بهره برداری موجود با هدف به روز آوری و اولویت بندی اقدامات بهره بردای موثر بر کاهش تلفات مطابق با شرایط بومی استان
  ۱۰) شناخت ذینفعان تاثیر گذار در فرایند ایجاد و کاهش تلفات شبکه توزیع استان ایلام و ارائه راهکار با هدف کاهش تلفات
  ۱۱) طراحی و ساخت کنتور هوشمند مقاوم در مقابل دستکاری
  ۱۲) بررسی عوامل موثر بر پذیرش عمومی انرژی‌های نو در استان ایلام
  ۱۳) بررسی زیر ساخت های لازم برای نصب ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی و پارکینگ‌های هوشمند در شهر ایلام
  ۱۴) اندازه گیری جریان نشتی هادی‌های خطوط هوایی در مناطق پر درخت و ارزیابی فنی و اقتصادی پوشش دار کردن آن‌ها
  ۱۵) مطالعه و تدوین دستورالعمل طراحی و توسعه شبکه فشار متوسط و ضعیف مطابق با تنوع خصوصیات جغرافیایی بومی استان ایلام
  ۱۶) ساخت نرم افزار جامع طراحی مبتنی بر GIS
  ۱۷) تهیه مدل الکتریکی کاهش یافته شبکه فشار متوسط شهر ایلام با هدف انجام مطالعات ارزیابی قابلیت اطمینان و تلفات
  ۱۸) طراحی و ساخت استراکچر دنبال کننده نور خورشید مجهز به تمیز کننده سطح پنل های خورشیدی
  ۱۹) بررسی رفتار مصرف برق مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام و برآورد بار کوتاه مدت با استفاده از روش های هوشمند و تهیه نرم افزار آن جهت استفاده در بازار برق
  ۲۰) استفاده از داده کاوی جهت استخراج پروفایل مصرف مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام به منظور پیش‌بینی مصرف، تشخیص خودکار سرقت انرژی، تشخیص مشترکین پرمصرف، ارائه راهکارهای مدیریت مصرف انرژی به مشترکین و... 
  ۲۱) مطالعه و شناخت رفتار مصرف مشترکین و استخراج الگوهای متفاوت بار در شهر ایلام
  ۲۲) بررسی امکان سیستم حسابرسی عملیاتی در شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
   (۲۳ بررسی راهکارهای افزایش سطح کیفی خدمات فنی به مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
  ۲۴) بررسی و اصلاح جریان کار در شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام با هدف افزایش بهره وری
  ۲۵) ارائه راهکار برای به‌کارگیری سیستم‌های مبتنی بر BigData جهت داده کاوی اطلاعات در شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
   ۲۶) طراحی و ساخت نرم افزار موبایل مدیریت مصرف

  محور تحقیقاتی

  زیر محور تحقیقاتی

  RFP CODE

  عنوان پروژه تحقیقاتی

  کنترل و مدیریت شبکه

  اصلاح و بازنگری سیستم­های مخابراتی

  RFP-95-01-01-01-01-01

  بررسی مسائل امنیتی شبکه جدید مخابراتی و اسکادا

  RFP-95-01-01-01-03-01

  استانداردسازی سیستم­ های اسکادا بومی به منظور تعیین کارایی آن در بخش­های مختلف صنعت برق

  RFP-95-01-01-01-03-02

  شبیه­ سازی شبکه جدید مخابراتی و اسکادا

  RFP-95-01-01-01-03-01

  آماده­ سازی و به روزرسانی سامانه اسکادای ملی

  پایش و کنترل لحظه­ای

  RFP-95-01-02-01-01-01

  انجام مطالبات تطبیقی در ارتباط با پایش و کنترل لحظه­ ای در نهادهای معتبر بین­ المللی

  RFP-95-01-02-01-02-01

  قابلیت اداره شبکه در شرایط اضطرار و بحران راهبری شبکه برق کشور

  RFP-95-01-02-01-03-01

  شناسایی چالش­ ها و موضوعات پایش و کنترل لحظه­ ای در افق بلندمدت برای طرح در مسائل مربوط به معماری شبکه

  RFP-95-01-02-01-03-01

  طراحی ساختار بهینه و پیکره ­بندی شبکه دیباچینگی برق کشور

  RFP-95-01-02-02-02-01

  عملیاتی نمودن ماژول­های ED/AGC/SE/UC/OPF/DTS سامانه EMS.SCADA مرکز کنترل

  RFP-96-01-02-02-02-01

  بررسی بسترهای لازم برای راهبری و پایش شبکه یکپارچه برق در منطقه (با کشورهای همسایه) با مرکزیت ایران

  RFP-96-01-02-05-01-01

  بررسی و مطالبه به کارگیری سیستم کنترل بار -  فرکانس

  پشتیبانی بهره­برداری و برنامه­ریزی

  RFP-95-01-03-02-02-01

  بهبود کیفیت ولتاژ از طریق برنامه ­ریزی و اجرای برنامه­ های کنترل توان

  RFP-95-01-03-02-03-01

  بازسازی ناحیه امنیت سیستم قدرت

  RFP-94-01-03-02-04-01

  طراحی بهینه سیستم حفاظت ویژه شبکه انتقال برق کشور با رویکرد امنیت

  RFP-96-01-03-02-04-01

  بررسی آثار تعدد حفاظت ویژه در شبکه برق ایران

  RFP-95-01-03-03-01-01

  مدیریت بهینه بار شبکه سراسری در شرایط اضطرار

  RFP-96-01-03-01-01-01

  بررسی تعداد بهینه استارت و استاپ واحدهای نیروگاهی با در نظر گرفتن قید امنیت شبکه

  RFP-96-01-03-02-02-01

  بررسی ابزارها و روش­های جدید بهره­ برداری، به منظور بهبود انعطاف ­پذیری و قابلیت اطمینان شبکه برق در حضور منابع تجدیدپذیر و تجهیزات ذخیره ­سازی انرژی

  RFP-96-01-03-03-01-01

  پژوهش و بررسی جهت ایجاد مکانیزم پیش­بینی میان مدت بار شبکه برق کشور

  برنامه­ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

  برنامه ریزی و توسعه شبکه

  RFP-93-02-01-03-04-01

  تحقیق و پژوهش در خصوص امکان استفاده از خازن سری در شبکه برق ایران

  RFP-93-02-01-02-01-01

  تحقیق در خصوص مدیریت و بهینه­ سازی ساختار پایگاه داده و چرخه اطلاعات پایایی شبکه برق کشور

  RFP-93-02-01-02-03-01

  مطالعات مدل­سازی بار در سطح ولتاژ فشار قوی در شبکه برق ایران

  حفاظت شبکه انتقال

  RFP-92-02-02-06-01-01

  مطالعه و بررسی مزایا و معایب سیستم ­های مخابراتی مبتنی بر PLC و فیبر نوری

  RFP-96-02-02-04-01-01

  بررسی و تحقیق در خصوص تعیین رو به انجام تست­های جامع رله­ های حفاظتی شبکه انتقال و تهیه تست شیت استاندارد برای فانکشن­ های مختلف حفاظتی

  RFP-96-02-02-06-02-01

  ارائه راهکارهای عملی جهت کاهش تأثیرات پدیده بازیابی ولتاژ تأخیری ناشی از خطا (FIDVR) بر سیستم­های حفاظت ویژه شبکه سراسری برق ایران

  RFP-96-02-02-06-02-01

  بررسی نحوه پیاده­سازی و زیرساخت­های حفاظت مبتنی بر شبکه فیبر نوری در کشورهای پیشرفته و نیازمندی­های تجهیزات مخابراتی و تست­های مربوطه جهت کاربرد در حفاظت دیفرانسیل طولی

  بسترسازی پایش و حفاظت گسترده شبکه

  RFP-96-02-04-06-02-01

  بررسی عوامل آلودگی هارمونیکی شبکه برق کشور با تأیید بر نیروگاه­های تجدیدپذیر

  استانداردها

  RFP-92-03-02-01-01-01

  تدوین استانداردهای مربوط به پایایی و امنیت شبکه برق کشور (اولویت اول)

  بازار برق

  بورس برق

  RFP-95-03-01-01-04-01

  تحقیق و پایش فنی و اقتصادی عملکرد بورس و بازار برق

  توسعه مطالعات و نظارت بر مقررات بازار

  RFP-92-03-04-03-02-01

  تحقیق در خصوص استاندارد وضع حق ­الزحمه رسیدگی به اعتراض در راستای حذف اعتراضیات واهی در بازار برق سایر کشورها و سایر مراجع قضایی و دادرسی در کشور و تدوین پیش­نویس دستورالعمل

  RFP-95-03-04-06-01-02

  تحقیق و مطالعه شرایط بازار عمده فروشی برای حضور نیروگاه­ های تجدیدپذیر و نیروگاه مرتبط به صنایع و دیگر نیروگاه­ها و تدوین مقررات بازار برق در این خصوص.

   

  محور تحقیقاتی

  زیر محور تحقیقاتی

  RFP CODE

  عنوان پروژه تحقیقاتی

  کنترل و مدیریت شبکه

  اصلاح و بازنگری سیستم­های مخابراتی

  RFP-95-01-01-01-01-01

  بررسی مسائل امنیتی شبکه جدید مخابراتی و اسکادا

  RFP-95-01-01-01-03-01

  استانداردسازی سیستم­های اسکادا بومی به منظور تعیین کارایی آن در بخش­های مختلف صنعت برق

  RFP-95-01-01-01-03-02

  شبیه­سازی شبکه جدید مخابراتی و اسکادا

  RFP-95-01-01-01-03-01

  آماده ­سازی و به روزرسانی سامانه اسکادای ملی

  پایش و کنترل لحظه­ ای

  RFP-95-01-02-01-01-01

  انجام مطالبات تطبیقی در ارتباط با پایش و کنترل لحظه­ ای در نهادهای معتبر بین­ المللی

  RFP-95-01-02-01-02-01

  قابلیت اداره شبکه در شرایط اضطرار و بحران راهبری شبکه برق کشور

  RFP-95-01-02-01-03-01

  شناسایی چالش­ ها و موضوعات پایش و کنترل لحظه­ ای در افق بلندمدت برای طرح در مسائل مربوط به معماری شبکه

  RFP-95-01-02-01-03-01

  طراحی ساختار بهینه و پیکره ­بندی شبکه دیباچینگی برق کشور

  RFP-95-01-02-02-02-01

  عملیاتی نمودن ماژول­های ED/AGC/SE/UC/OPF/DTS سامانه EMS.SCADA مرکز کنترل

  RFP-96-01-02-02-02-01

  بررسی بسترهای لازم برای راهبری و پایش شبکه یکپارچه برق در منطقه (با کشورهای همسایه) با مرکزیت ایران

  RFP-96-01-02-05-01-01

  بررسی و مطالبه به کارگیری سیستم کنترل بار -  فرکانس

  پشتیبانی بهره­برداری و برنامه­ریزی

  RFP-95-01-03-02-02-01

  بهبود کیفیت ولتاژ از طریق برنامه­ریزی و اجرای برنامه­ های کنترل توان

  RFP-95-01-03-02-03-01

  بازسازی ناحیه امنیت سیستم قدرت

  RFP-94-01-03-02-04-01

  طراحی بهینه سیستم حفاظت ویژه شبکه انتقال برق کشور با رویکرد امنیت

  RFP-96-01-03-02-04-01

  بررسی آثار تعدد حفاظت ویژه در شبکه برق ایران

  RFP-95-01-03-03-01-01

  مدیریت بهینه بار شبکه سراسری در شرایط اضطرار

  RFP-96-01-03-01-01-01

  بررسی تعداد بهینه استارت و استاپ واحدهای نیروگاهی با در نظر گرفتن قید امنیت شبکه

  RFP-96-01-03-02-02-01

  بررسی ابزارها و روش­های جدید بهره­ برداری، به منظور بهبود انعطاف­ پذیری و قابلیت اطمینان شبکه برق در حضور منابع تجدیدپذیر و تجهیزات ذخیره ­سازی انرژی

  RFP-96-01-03-03-01-01

  پژوهش و بررسی جهت ایجاد مکانیزم پیش­بینی میان مدت بار شبکه برق کشور

  برنامه­ ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

  برنامه ریزی و توسعه شبکه

  RFP-93-02-01-03-04-01

  تحقیق و پژوهش در خصوص امکان استفاده از خازن سری در شبکه برق ایران

  RFP-93-02-01-02-01-01

  تحقیق در خصوص مدیریت و بهینه­ سازی ساختار پایگاه داده و چرخه اطلاعات پایایی شبکه برق کشور

  RFP-93-02-01-02-03-01

  مطالعات مدل­ سازی بار در سطح ولتاژ فشار قوی در شبکه برق ایران

  حفاظت شبکه انتقال

  RFP-92-02-02-06-01-01

  مطالعه و بررسی مزایا و معایب سیستم­های مخابراتی مبتنی بر PLC و فیبر نوری

  RFP-96-02-02-04-01-01

  بررسی و تحقیق در خصوص تعیین رو به انجام تست­ های جامع رله ­های حفاظتی شبکه انتقال و تهیه تست شیت استاندارد برای فانکشن­ های مختلف حفاظتی

  RFP-96-02-02-06-02-01

  ارائه راهکارهای عملی جهت کاهش تأثیرات پدیده بازیابی ولتاژ تأخیری ناشی از خطا (FIDVR) بر سیستم­ های حفاظت ویژه شبکه سراسری برق ایران

  RFP-96-02-02-06-02-01

  بررسی نحوه پیاده­ سازی و زیرساخت­های حفاظت مبتنی بر شبکه فیبر نوری در کشورهای پیشرفته و نیازمندی­های تجهیزات مخابراتی و تست­های مربوطه جهت کاربرد در حفاظت دیفرانسیل طولی

  بسترسازی پایش و حفاظت گسترده شبکه

  RFP-96-02-04-06-02-01

  بررسی عوامل آلودگی هارمونیکی شبکه برق کشور با تأیید بر نیروگاه ­های تجدیدپذیر

  استانداردها

  RFP-92-03-02-01-01-01

  تدوین استانداردهای مربوط به پایایی و امنیت شبکه برق کشور (اولویت اول)

  بازار برق

  بورس برق

  RFP-95-03-01-01-04-01

  تحقیق و پایش فنی و اقتصادی عملکرد بورس و بازار برق

  توسعه مطالعات و نظارت بر مقررات بازار

  RFP-92-03-04-03-02-01

  تحقیق در خصوص استاندارد وضع حق­ الزحمه رسیدگی به اعتراض در راستای حذف اعتراضیات واهی در بازار برق سایر کشورها و سایر مراجع قضایی و دادرسی در کشور و تدوین پیش ­نویس دستورالعمل

  RFP-95-03-04-06-01-02

  تحقیق و مطالعه شرایط بازار عمده فروشی برای حضور نیروگاه­های تجدیدپذیر و نیروگاه مرتبط به صنایع و دیگر نیروگاه­ها و تدوین مقررات بازار برق در این خصوص.

  مدیریت و علوم انسانی

  عناوین و سرفصل­ های پروژه­ های پژوهشی

  ارزیابی نظام موجود تعمیرات و نگهداری و اجرای سیستم TPM

  کارسنجی و زمان سنجی در حوزه فعالیت­های کارکنان شرکت گاز استان زنجان

  تعیین شاخص­ های ارزیابی عملکر نظام پیشنهادها در شرکت گاز استان زنجان

  طراحی نظام اثربخشی جذب و به کارگیری کارکنان قراردادی

  تحلیل SOWT و اولویت ­بندی استراتژی­های عملکردی در شرکت گاز استان زنجان

  ارزیابی نظام رفاه و تأمین اجتماعی کارکنان

  طراحی نظام توزیع منابع مالی در بین پیمانکاران طرح­های عمرانی و گازرسانی شرکت گاز

  ردیف

  عنوان طرح پژوهشی

  زمان اجرا

  1

  بررسی میزان آگاهی و نگرش مصرف ­کنندگان در خصوص نشانگر رنگی تغذیه ­ای مندرج در برچسب محصولات غذایی و آشامیدنی در سطح شهرستان کرج

  دی ماه 1395

  دی ماه 1396

  2

  بررسی میزان مهاجرت پلیمری و نشت رنگ در ظروف پلاستیکی

  بهمن ماه 1395

  خردادماه 1396

  3

  بررسی میزان و تعیین علل وجود پارابن ها و ترکیبات کلردار آنها در منابع آب آشامیدنی شهر کرج در 6 ماه اول سال 1396

  اسفند ماه 1395

  آبان ماه 1396

  4

  بررسی وضعیت تجویز و مصرف انتی­بیوتیک­ها و منطقی کردن تجویز و مصرف آنتی­بیونیک­ها بر اساس گایدلاین­های روز دنیا در بیمارستان­های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان البرز

  اسفند ماه 1395

  اسفند ماه 1395

  5

  شناسایی آلودگی­های میکروبی و شیمیایی قلیان­های مورد عرضه در اماکن عمومی شهرستان کرج از اسفند سال 95 تا پایان شهریور سال 96

  اسفند ماه 1395

  شهریور ماه 1396

  6

  بررسی میزان خطاهای دارویی ناشی از عدم دخالت داروساز در پروسه تجویز و تحویل دارو به بیمار و ارائه راهکار برای کاهش آن در بیمارستان­های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان البرز

  اسفند ماه 1395

  اسفندماه 1395

  7

  ارتقاء وضعیت ارائه خدمات عطاری­های استان البرز

  اسفند ماه 1395

  اسفند ماه 1396

  8

  بررسی و تعیین تجهیزات پزشکی مورد نیاز کلیه مراکز درمانی دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی البرز مبتنی بر استانداردهای برنامه­ ریزی و طراحی بیمارستان­های ایمن

  اسفندماه 1395

  اسفندماه 1396

  9

  بررسی علل و مقایسه میزان کسورات بیمه ­ای پرونده­ های بستری در بیمارستان­های مدنی و باهنر کرج در 6 ماه دوم سال 1395

  اسفندماه 1395

  اسفندماه 1396

  10

  بررسی کسورات مبتنی بر عدم تطابق قیمت­ گذاری بیمه و اداره کل تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی استان البرز

  اسفند ماه 1395

  اسفند ماه 1396

  11

  ارزیابی علل ایجاد کننده راندمان پایین در آزمایشگاه­های دولتی استان البرز و راهکارهای افزایش بهره ­وری در آنها

  اسفندماه 1395

  اسفند ماه 1396

  12

  ارائه مدل آنالیز ABC با معیارهای گوناگون برای ساماندهی ملزومات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی البرز

  اسفندماه 1395

  اسفندماه 1396

  13

  ارزیابی میزان تأثیرگذاری آموزش به اصناف تجهیزات پزشکی در جهت کاهش میزان قاچاق تجهیزات در سطح عرضه.

  اسفندماه 1395

  اسفند ماه 1396

  14

  بررسی میدانی علل رایج خرابی تجهیزات پزشکی مورد استفاده در مراکز درمانی و راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش هزینه تعمیرات آنها

  اسفند ماه 1395

  اسفند ماه 1396

  نام محور اولویت­های تحقیقاتی: انتقال و فوق توزیع

  نام زیر محور اولویت­های تحقیقاتی: امنیت و پایداری سیستم­های انتقال نیرو

  ردیف

  عنوان تحقیق

  اسناد بالادستی در وزارت نیرو با ذکر مورد/ عنوان اولویت مصوب و طرح کلان ملی مرتبط شورای عالی عملی

  عنوان هدف فناوری صنعت برق

  بند مربوط به آیین­نامه T-001-01 دبیرخانه تحقیقات برق و دلایل آن

  دلایل اولویت داشتن تحقیق

  اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق

  1

  بررسی در خصوص پدیده اضافه ولتاژ و ارائه طرح جایابی و انتخاب بهینه برفگیرها در شبکه خطوط انتقال و فوق توزیع برق غرب با هدف جلوگیری و یا کاهش اثرات مخرب اضافه ولتاژها

  ارتقاء و انتقال دانش فنی در بخش طراحی و مهندسی/ مطالعات راهبردی و سیستمی انرژی

  افزایش امنیت انرژی (پدافندی فنی و قابلیت اطمینان)

  -4-2-1 (بهینه­ سازی سیستم­ها)

  -4-2-3 (بهبود روش­ها و کاهش هزینه)

  -4-2-6 (بررسی و پیاده­سازی روش­های شناخته شده روی سیستم­ها و تجهیزات)

  ­حفظ امنیت و پایداری شبکه و تداوم انتقال انرژی

  سوابق وقوع پدیده اضافه ولتاژ ناشی از سوئیجینگ، حوادث و ساعقه در شبکه انتقال و فوق توزیع برق غرب استخراج گردیده و ضمن دسته­بندی آنها فراوانی هر یک در ایجاد این پدیده مشخص شده و در خصوص مناطق بر خطر و اقدامات اصلاحی انجام شده تاکنون تحقیق به عمل آمده و سپس با انجام مطالعات و محاسبات لازم طرح بهینه جاپایی و انتخاب برفگیرها در شبکه تهیه و ارائه گردیده و جهت امکان اجرا در یک خط منتخب پیشنهاد می­گردد.

   

  نام محور اولویت­های تحقیقاتی: انتقال و فوق توزیع

  نام زیر محور اولویت­های تحقیقاتی: امنیت و پایداری سیستم­های انتقال نیرو

  ردیف

  عنوان تحقیق

  اسناد بالادستی در وزارت نیرو با ذکر مورد/ عنوان اولویت مصوب و طرح کلان ملی مرتبط شورای عالی عملی

  عنوان هدف فناوری صنعت برق

  بند مربوط به آیین­نامه T-001-01 دبیرخانه تحقیقات برق و دلایل آن

  دلایل اولویت داشتن تحقیق

  اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق

  2

  بررسی و تحلیل قطعی­های خطوط و پست­های انتقال و فوق توزیع برق غرب ناشی از خطاهای جین بهره­برداری، سرویس و تست­های دوره­ای و ارائه روش­ها و راهکارهای اصلاحی لازم

  ارتقاء و انتقال دانش فنی در بخش طراحی و مهندسی/ مطالعات راهبردی و سیستمی انرژی/ فناوری­های نوین و کارایی شبکه­های انتقال و توزیع برق

  افزایش امنیت انرژی (پدافندی فنی و قابلیت اطمینان/ مدیریته بهینه تقاضا)

  -4-2-1 (بهینه­سازی سیستم­ها)

  -4-2-3 (بهبود روش­ها و کاهش هزینه)

  -4-2-6 (بررسی و پیاده­سازی روش­های شناخته شده روی سیستم­ها و تجهیزات)

  ­حفظ امنیت و پایداری شبکه و تداوم انتقال انرژی

  با استخراج آمار و گزارشات قطعی­های منوط و پست­های انتقال و فوق توزیع برق غرب طی 10 سال گذشته که ناشی از خطاهای نیروی انسانی، فنی و عملیاتی در حین بهره­برداری، بازدید و یا سرویس و تست­های دوره­ای بوده­اند. ضمن دسته­بندی آنها به بررسی فنی و تحلیل دلائل وقوع آنها پرداخته شده و با توجه به اقدامات انجام شده قبلی و مشخصات فنی سیستم، کمبودها و نیازها شناسایی شده و دلائل تکرار خطاها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و با ارائه برنامه مشخص، روش­ها و راهکارهای عملی در خصوص کاهش و یا حذف این­گونه حوادث ارائه می­گردد.

   

  نام محور اولویت­های تحقیقاتی: انرژی­های نو و تجدیدپذیر

  نام زیر محور اولویت­های تحقیقاتی: برنامه­ریزی و بررسی مسائل فنی اتصال مولدهای انرژی نو به شبکه

  ردیف

  عنوان تحقیق

  اسناد بالادستی در وزارت نیرو با ذکر مورد/ عنوان اولویت مصوب و طرح کلان ملی مرتبط شورای عالی عملی

  عنوان هدف فناوری صنعت برق

  بند مربوط به آیین­نامه T-001-01 دبیرخانه تحقیقات برق و دلایل آن

  دلایل اولویت داشتن تحقیق

  اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق

  3

  بررسی فنی و تعیین حداکثر قابلیت تزریق انرژی­های تجدیدپذیر در قالب مولدهای تولید پراکنده و ریز شبکه­ها در حوزه شبکه برق غرب و ارائه راهکارهای لازم

  ارتقاء و انتقال دانش فنی در بخش طراحی و مهندسی/ فناوری­های نوین و کارایی شبکه­های انتقال و توزیع برق/ مطالعات راهبردی و سیستمی انرژی

  افزایش امنیت انرژی (پدافندی فنی و قابلیت اطمینان)

  -4-2-1 (بهینه­سازی سیستم­ها)

  -4-2-3 (بهبود روش­ها و کاهش هزینه)

  -4-2-6 (بررسی و پیاده­سازی روش­های شناخته شده روی سیستم­ها و تجهیزات)

  ­حفظ امنیت و پایداری شبکه و تداوم انتقال انرژی

  در این پروژه با مطالعه و بررسی فنی، سقف میزان تولید انرژی­های تجدیدپذیر مورد نیاز شبکه برق غرب با رعایت قیود شبکه (ولتاژ، فرکانس، توان راکتیو و....) در افق 10 ساله با انجام محاسبات و به کارگیری نرم­افزارهای مورد نیاز مشخص گردیده و نتایج تحقیق در اختیار برق غرب قرار گرفته و مرز خطرناک در تولید انرژی­های تجدیدپذیر جهت جلوگیری از ناپایداری و حفظ امنیت شبکه برق غرب مشخص و راهکارهای لازم نیز با اولویت­بندی در خصوص نحوه اتصال مولدها و حفظ پارامترهای شبکه در محدده مجاز و تشریح هر یک ارائه
  می­گردند.

   
  • نام محور اولویت­های تحقیقاتی: انتقال و فوق توزیع

  نام زیر محور اولویت­های تحقیقاتی: طراحی، ساخت و بهینه­سازی تجهیزات پست­ها و خطوط انتقال نیرو

  ردیف

  عنوان تحقیق

  اسناد بالادستی در وزارت نیرو با ذکر مورد/ عنوان اولویت مصوب و طرح کلان ملی مرتبط شورای عالی عملی

  عنوان هدف فناوری صنعت برق

  بند مربوط به آیین­نامه T-001-01 دبیرخانه تحقیقات برق و دلایل آن

  دلایل اولویت داشتن تحقیق

  اهداف مورد انتظار و محصول نهایی تحقیق

  4

  بررسی فنی و اقتصادی و مدل­سازی عایقی تجهیزات خطوط و پست­های انتقال و فوق توزیع برق غرب در شرایط حضور ریزگردها و ارائه روش­ها و راهکارهای کاهش و یا حذف آثار مخرب ناشی از آنها

  ارتقاء و انتقال دانش فنی در بخش طراحی و مهندسی/ مطالعات راهبردی و سیستمی انرژی/ فناوری­های نوین و کارایی شبکه­های انتقال و توزیع برق

  افزایش امنیت انرژی (پدافندی فنی و قابلیت اطمینان)

  -4-2-1 (بهینه ­سازی سیستم­ها)

  -4-2-3 (بررسی ­های فنی با بهبود و تغییر روش­ها یا توسعه در سیستم­ها و  کاهش هزینه)

   

  ­حفظ امنیت و پایداری شبکه و تداوم انتقال انرژی

  در این تحقیق ضمن  مطالعه و بررسی در خصوص شدت و میزان ریزگردها در حوزه برق غرب و مشخصات فنی تجهیزات و عایق­های به کارگیری شده و جمع­آوری سوابق تحقیقات انجام شده در این حوزه نسبت به مدل­سازی نرم ­افزاری عایق تجهیزات در شرایط انباشت ریزگردها و همچنین بررسی ترکیبات ایجاد شده با توجه به نوع عایق و شرایط آب و هوایی اقدام گردیده و ضمن انجام کلیه بررسی­های فنی و اقتصادی لازم متعاقباً روش­ها و راهکارهای علمی و عملی متناسب جهت مقابله با آثار مخرب ناشی از آنها با مطالعه و بررسی موردی حادثه خط و پس 63 کلیوولت آبدانان در استان ایلام ارائه شده و ضمن تشریح آنها، راهکارها اولویت­­بندی می­گردند.

   

  1-محور منابع آب
  1. هيدروژئولوژي و منابع آب زيرزميني

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  1.  

  بررسی آبخوانها و آسیب‌پذیری آبخوانهای استان و ارائه‌ی راهکارهای مناسب تغذیه ی مصنوعی برای رفع مشکل آن‌ها

   

  هدف بررسی آبخوان‌ها و آسیب پذیری آبخوانهای آبرفتی و کارستی در استان خوزستان و شناسایی و معرفی آبخوانهای آسیب‌پذیر بعنوان یکی از اولویت‌های مهم مدیریت منابع آب با معرفی آبخوانهای حساس و مستعد افت و ارائه راهبردها و راهکارهای اجرایی ازجمله تدابیر آبخیزداری یا تغذیه مصنوعی به‌منظور جبران ضعف و افت سطح آب زیرزمینی دشت‌ها هست.

  دارای اولویت

  1.  

  بررسی تأثیر کمی و کیفی آب مخزن سد ابوالعباس بر سفره آبدار دشت باغملک

   

  ارزیابی امکان انتقال آب از سد ابوالعباس دشت باغملک - ارزیابی میزان بالا آمدن سطح آب و مناطقی که بیشتر تحت تاثیر این فرآیند قرار می گیرند- بررسی تغییرات هیدرو شیمیایی آب زیرزمینی درنتیجه نشت آب- ارزیابی محدود ضرورت اجرا و یا توقف طرح‌های تغذیه مصنوعی در منطقه

  دارای اولویت

   

   

  1-محور منابع آب

  1. مديريت منابع آب

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

   
  1.  

  بررسی تبعات اجتماعی و سیاسی حاکم بر تخصیص آب مشرف بر استان خوزستان

  تصویب مجوزهای تخصیص آب بدون داشتن اطلاعات کافی از ویژگی‌های خاص منطقه و همچنین نیاز دقیق آبی، سبب کمبود آب موردنیاز و درنتیجه نارضایتی کشاورزان، ایجاد مشکلات زیست‌محیطی، خشکسالی در مزارع، و مهاجرت کشاورزان به شهرها را در پی خواهد داشت.

  دارای اولویت

  1.  

  کم کردن اثرات حاصل از برداشت آب از سرشاخه‌های استان

  بررسی وضعیت انتقال از سرشاخه‌های کارون با در نظر گرفتن خشک‌سالی‌های موجود، بررسی کیفیت آب رودخانه کارون و مشکلات زیست‌محیطی و شرب ممکن در صورت انتقال آب و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش این اثرات و همچنین بررسی‌های اقتصادی

  دارای اولویت

  1.  

  مدیریت ریسک شکست سدها با تأکید بر مبانی پدافند غیرعامل

   

  1) بررسی اثرات روانی و اجتماعی و اقتصادی

  2) مدیریت بحران پس از شکست سدها

  3) راهکارهای مقابله با آن‌ها (لازم به ذکر است درصورتی‌که مدل‌سازی شکست سد صورت نگرفته باشد مدل‌سازی آن نیز مدنظر می‌باشد)

  دارای اولویت

   

   

  1-محور منابع آب

  1. منابع آب كارست

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  1.  

  بررسی و مطالعه هیدرولوژیکی و زمین‌شناسی ساختمانی بر روی برخی چشمه‌های مهم کارستی همچون چشمه گرو (گراب) در تاقدیس خائیز در منطقه تشون بهبهان جهت تعیین عوامل موثر در کمیت و کیفت آب آن‌ها

  برخی چشمه‌های مهم کارستی همچون چشمه گرو (گراب) در تاقدیس خائیز در منطقه تشون بهبهان ازنظر هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی و زمین‌شناسی جهت تعیین عوامل موثر در کمیت و کیفیت آب چشمه

  در دست بررسی

  1.  

  بررسی آسیب‌پذیری منابع آب کارستی سازندهای آهکی موجود در استان خوزستان با توجه به میزان برداشت‌های فعلی و نیز طرح‌های توسعه‌ی برداشت از آبخوان‌های مربوطه

   

  با توجه به حفر چاههای بهره برداری زیاد و آثار منفی ناشی از عدم مطالعه و برآورد واقعی بیلان، سبب خشک شدن برخی از این چاهها و پائین رفتن مداوم سطح آب در برخی دیگر از آن‌ها شده است، لزوم بررسی جامع آسیب‌پذیری این آبخوانها از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت بازبینی پتانسیل آبخوانهای کارستی و همچنین ممانعت از تحمیل تنش‌های بیشتر به منابع آب کارستی، از هدر رفت هزینه‌ی احداث  چاه‌های فاقد بازدهی مناسب و تأسیسات مربوطه جلوگیری و پیشنهاد موقعیت‌های مناسب‌تر جهت برداشت نیز امکان‌پذیر می‌گردد

  دارای اولویت

   

   

  1. محور منابع آب
   1. - تغییر اقلیم، خشک‌سالی و سیل

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

   
  1.  

  مدل‌سازی متغیرهای هیدرو اقلیمی حوضه‌های آبریز کارون بزرگ تحت سناریوهای تغییر اقلیم در دهه‌های آینده

   

  مدل‌سازی متغیرهای هیدورواقلیمی جهت تعیین وضعیت منابع آب در سالهای آینده و همچنین تعیین میزان تغییرات نرمال‌های هیدرو اقلیمی ايستگاه هاي هواشناسي و هيدرولوژي كه هم‌اکنون به‌طور گسترده در مطالعات دوره برگشت در طراحي سدها و ساير سازه‌های آبي و زيربنايي استفاده می‌شود

  در دست بررسی

  1.  

  بررسی اثرات تغییر اقلیم با رویکرد مدیریت منابع آب و مصارف آب و تأثیر آن بر الگوی کشت محصولات در استان خوزستان

   

  با توجه به‌احتمال افزايش دمای هوا تحت سناریوهای مختلف اقلیمی بين 5/3 تا 6 درجه، لذا هدف از این طرح ابتدا جمع‌آوری اطلاعات مربوط به الگوی کشت و میزان مصرف آب و سپس بررسی تغییرات هواشناسی و هیدرولوژیکی احتمالی در سال‌های آینده در استان خوزستان و همچنین تأثیر آن بر الگوی کشت محصولات فعلی و درنهایت طراحی یک برنامه مناسب جهت بهینه‌سازی الگوی کشت در استان با در نظر گرفتن تغییرات می‌باشد

  دارای اولویت

  1.  

  بررسی تغییرات آب و هوایی ناشی از تغییر اقلیم در حوزه آبریز کرخه و شبیه‌سازی اثرات آن بر منابع آب و مدیریت مصرف در جلگه خوزستان

  بررسی پيامدهاي ناشي از تغییر اقلیم بر منابع آب و نياز آبي و ارزیابی راهکارهای مناسب جهت مقابله با آن با استفاده از تكنيك بهینه‌سازی در برنامه‌ریزی منابع آب موردنظر می‌باشد.

  در دست بررسی

  1.  

  بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی تولید در نیروگاه‌های برقابی استان خوزستان

   

  آشکارسازی تغییرات اقلیم و امکان برنامه‌ریزی آینده ماهانه و سالانه می‌تواند دورنمای روشن‌تری از میزان درآمد حاصل از فروش انرژی را فراهم آورد. لذا هدف از این طرح بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی میزان تولید و همچنین میزان مصرف و اتلاف انرژی در استان خوزستان و سپس ارائه راهکارهای مناسب جهت این کاهش اثرات منفی این تغییرات می باش

  در دست بررسی

  1.  

  تأثیر تغییر اقلیم بر روی منحنی‌های شدت مدت فراوانی در دوره آتی

  بررسی تغییر اقلیم بر روی توزیع زمانی و شدت و میزان بارندگی در منطقه و همچنین زمان وقوع و تداوم رگبارها

  در دست بررسی

  1.  

  پهنه‌بندی ریسک سیل‌خیزی حوضه‌های آبریز استان خوزستان در دهه‌های آینده

   

  استفاده از مدل‌های اقليمي مناسب و سناريوي انتخاب‌شده كه همخواني مناسبي را با اقليم منطقه داشته باشد و استفاده از نتایج آن‌ها در مدل‌های پیش‌بینی سیلاب در حوضه‌های آبريز جنوب غرب ايران طي دهه‌های آتی و استفاده از توزیع‌های آماری مناسب در این زمینه

  دارای اولویت

  1.  

  بررسی تأثیر میزان ذوب برف در سیلاب‌های اتفاق افتاده در زیر حوضه‌های آبریز کارون بزرگ

  تعیین رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه‌های آبریز کارون جهت برنامه‌ریزی منابع آب و روش‌هایی جهت بررسی و تعیین سیلاب‌ها

  دارای اولویت

  1.  

  مدیریت منابع محدود آب در دوره‌های خشک‌سالی

   

  ابتدا بررسی و شناخت کامل پدیده خشک‌سالی و مؤلفه‌های مرتبط با آن و سپس برنامه‌ریزی مناسب با در نظر گرفتن تمامی شرایط کشاورزی، زیست‌محیطی، اجتماعی، سیاسی موجود در منطقه جهت گذر از این پدیده با کمترین مشکلات

  دارای اولویت

  1.  

  تعیین دبی ایمن در بازه‌های مختلف رودخانه‌های استان خوزستان (با رویکرد سیل)

   

  تعیین دبی ایمن در مقاطع مختلف رودخانه جهت برنامه‌ریزی دقیق‌تر منابع آب در مدیریت سیلاب در مخازن و همچنین پائین‌دست رودخانه‌ها در استان خوزستان

  دارای اولویت

  1.  

  بررسي پدیده‌ی گردوغبار و تأثیر آن بر منابع آب و صنعت آب و برق

   

  شناخت مشخصات فیزیکی گردوغبار حاصل از توفان‌ها و همچنین بررسی تغییرات کیفی و کدورتی آب‌های سطحی در دریاچه‌های سدهای احداث‌شده و مخازن آب با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای در روزهای قبل و پس از وقوع گردوغبار

  دارای اولویت

  1.  

  شبیه‌سازی توأم تخلیه سیلاب و وقوع مد بر روی سد مارد آبادان

  با توجه به محل قرارگیری سد مارد در پائین‌دست حوزه کارون این شبیه‌سازی و دریافت اطلاعات می‌تواند در طراحی و ساخت سد (نوع و مصالح) مورداستفاده قرار گیرد.

  دارای اولویت

  1.  

  تدوین چارچوب و پیش‌بینی و تحليل خشک‌سالی با استفاده از شاخص‌های SPI ، پالمر و ... و تعیین بهترین شاخص‌ها برای استان خوزستان

  بررسی تمامی شاخص‌های خشک‌سالی برای استان خوزستان و تعیین بهترین شاخص‌ها که با شرایط اقلیمی استان سازگاری کامل‌تری داشته باشد

  دارای اولویت

  1.  

  پیش‌بینی کوتاه‌مدت و بلندمدت خشک‌سالی در استان خوزستان با استفاده از سیگنال‌های بزرگ‌مقیاس اقلیمی

  1) شناخت وقوع و شدت خشک‌سالی‌های استان از شاخص‌های بزرگ‌مقیاس جهانی 2) ایجاد مدل‌های پیش‌بینی کوتاه‌مدت و بلندمدت خشک‌سالی

  در دست بررسی

  1.  

  پیش‌بینی خشک‌سالی استان خوزستان در سال‌های 1393 تا 1402 با استفاده از مدل‌های گردش عمومی جو

   

  ) پايش اوليه خشک‌سالی حوضه كارون بزرگ در دوره­هاي گذشته، 2) پیش‌بینی خشک‌سالی تا 10 سال آينده با استفاده از مدل­هاي AOGCM با در نظر گرفتن تمامي عدم قطعيت­ها

  در دست بررسی

  1.  

  پیش‌بینی‌های بلندمدت بارش برای حوضه‌های آبریز جنوب غربی کشور با استفاده از پس پردازش برونداد مدل‌های دینامیکی پیش‌بینی فصلی

   

  1) پس پردازش برونداد بارش مدل پیش‌بینی فصلي بر روي ایستگاه‌های منطقه و پیش‌بینی سه‌ماهه بارش 2) استفاده از پیش‌بینی‌های بارش براي پیش‌بینی شاخص خشک‌سالی 3) بررسي خطاي روش مورداستفاده در پیش‌بینی بارش و شاخص خشک‌سالی 4) ارائه داده‌های عددي و نقشه‌های پیش‌بینی سه‌ماهه بارش و خشک‌سالی 5) سامانه پیش‌آگاهی خشک‌سالی (سه‌ماهه)

  در دست بررسی

  1.  

  مدیریت به‌هم‌پیوسته سیلاب در حوضه آبریز جراحی

   

  1) برآورد و ارزيابي سيلاب طرح سازه­های حوضه بر مبناي تکميل سري آماري سيل در فاصله زماني طراحي تا تدوين 2) بخش مديريت به‌هم‌پیوسته سیلاب در يک سامانه دارای مخازن و زیر حوضه‌های غير تنظيمی و اندازه­گيری نشده موردبررسی قرار گیرد 3) تعیین دبی ایمن در بازه‌های مهم در رودخانه‌های رود زرد، اعلاء، صیدون و مارون 4) تعیین حجم دینامیک سیلاب در مخازن سدها با توجه به دبی ایمن مقاطع پائین دست سدها 5) تعیین پتانسیل زیر حوضه ها ازلحاظ سیل‌خیزی

  در دست بررسی

   

    1-محور منابع آب

  1. منابع آب غیرمتعارف

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  1.  

  بررسی و امکان‌سنجی بهره‌برداری از آب‌های شور غیرمتعارف در استان خوزستان

  .

  با توجه به محدودیت منابع آب شیرین سطحی و زیرزمینی استان خوزستان شناسایی حجم و گسترش و نحوه بهره‌برداری از آب‌های شور و بسیار شور در مناطق مختلف و نوع کاربرد و شیوه بهره‌برداری و استفاده در مصارف مختلف ازجمله کشاورزی می‌تواند حائز ارزش اقتصادی فراوان باشد

  دارای اولویت

  1.  

  بررسي و ارائه راهکارهای کنترل، تنظیم و مهار سیلاب‌های رودخانه‌های شور استان خوزستان(سدهای تأخیری)

  1) بررسی پتانسیل های آبهای شورولب شوربرای ذخیره سازی موقت

  2)بررسی زمین شناسی چشمه هاوآبهای سطحی شورو لبشور برای کنترل ومهارآن ها

  3)ارائه طرح های فنی مناسب کنترل آبهای شور ولب شور براساس شرایط هیدرولوژیکی، هیدروژئولوژیکی و زمین شناسی

  4)ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای سازه های کنترلی ازجمله احداث سدهای تأخیری براساس شرایط منطقه ایی وآب وهوایی

  دارای اولویت

   

  4-مديريت و برنامه‌ريزي (اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- حقوقي)

  1. مديريت و برنامه‌ريزي

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  1.  

  بررسی ملاحظات پدافند غیرعامل در اجرا و بهره‌برداری پروژه‌های صنعت آب و برق –مطالعه موردی

   

  با توجه به اهمیت تأسیسات صنعت آب و برق که جز تأسیسات زیربنایی محسوب می‌شوند هدف از انجام پروژه ارائه راهکارهایی است که در مراحل اجرا و ساخت و بهره‌برداری همواره دیدگاه پدافند غیرعامل به‌عنوان دیدگاه صیانتی و دفاعی و امنیتی لحاظ گشته و درنهایت باعث ثبات و آسیب‌پذیری کمتر در برابر حوادث شوند.

  دارای اولویت

  1.  

  بررسی وقوع زلزله و پیامدهای ناشی از آن در تأسیسات حیاتی صنعت آب و برق و ارائه راهکارهای لازم از دیدگاه پدافند غیرعامل- مطالعه موردی

   

  وقوع زلزله‌های بزرگ همواره به‌عنوان یک عامل تهدیدکننده امکانات و تأسیسات حیاتی انسانِ مطرح می‌باشد. در سازمان آب و برق خوزستان با توجه به تنوع  و تکثرتاسیسات حیاتی و تامین کننده بخش عمده از نیازهای کشاورزی ، شرب و برق استان لزوم بررسی وقوع زلزله و پیامدهای آن باهدف پیشگیری و کنترل ابعاد آن موردتوجه باشند.

  دارای اولویت

  1.  

   

   

   

   

  4-مديريت و برنامه‌ريزي (اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- حقوقي)

  1.  

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  1.  

  بررسي و تحليل مصوبات هيئت تنظيم بازار برق كشور به‌منظور ارزيابي تأثیرات آن بر درآمد سازمان

   

  هدف  از تجدید ساختار در صنعت برق ، تمرکززدایی از بخش دولتی به بخش خصوصی ،ایجاد رقابت و افزایش بهره‌وری بلندمدت می باشدکه قوانین و مقررات نیز با همین انگیزه تصویب می گردند. در سیستم فعلی انگیزه‌ای برای واحدهای تولیدی برق‌آبی جهت بهبود تولید و بالا بردن بازدهی و ارتقای تکنولوژی تولید وجود ندارد این پروژه بر آن است تا بامطالعه اثر مصوبات هیئت تنظیم بازار برقبر در آمدهای سازمان موجبات اثر بخشی و احیاناً اصلاح آن‌ها را جهت نیروگاه‌های برق‌آبی شوند.

  در دست بررسی

  1.  

  محاسبه قيمت تمام‌شده برق در هر يك از نیروگاه‌های برق‌آبی سازمان و استراتژی ارائه پیشنهاد بهینه هزینه

   

  در هر محیط اقتصادی ، هر تولیدکننده می‌بایست اطلاعات دقیقی از روند هزینه‌های خود داشته باشد تا در کنار پیش‌بینی روند بازار بتواند استراتژی‌های مناسبی جهت حفظ منافع خود برگزیند.شرکت آب و برق خوزستان نیز به‌منظور شرکت در بازار برق ایران جهت اینکه بتواند روند بازی خود را در یک روز مورد تحلیل قرار دهد لازم است دیدگاه کاملی نسبت به هزینه‌های واقعی هر مگاوات تولیدی ، فرصت‌های موجود در بازار و پتانسیل بازی واحدهای خود داشته باشد تا بتواند استراتژی بازی خود را در هر بازه زمانی انتخاب و بر مبنای آن به سود موردنظر برسد.همچنین از اهداف مهم آن بررسی این امر است که آیا این نیروگاه با توجه به هزینه احداث و هزینه‌های جاری اقتصادی می‌باشد و اگر اقتصادی است نحوه ارائه قیمت در چه بازه‌ای می‌باشد.

  دارای اولویت

  1.  

   طراحی و تهیه نرم‌افزار تعیین استراتژی ارائه پیشنهاد در بازار برق ایران

   

  هدف از تهیه این نرم‌افزار این است که بتواند هرگونه تغییر و یا نوسان در بازار را شبیه‌سازی و عکس‌العمل آن را در ارائه پیشنهادات قیمت به بازار مشاهده نماید تا بدین‌وسیله پیشنهاد بهینه قیمت از دیدگاه آب و برق خوزستان تعیین گردد

  دارای اولویت

   

   

  4-مديريت و برنامه‌ريزي (اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- حقوقي)

  4-5  اجتماعي، مشاركت مردمي و سرمايه‌گذاري

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  1.  

  بررسی شیوه‌های مشارکت مالکین اراضی محدوده مخازن سدها و مردم محلی در احداث سدها

   

  مشکلات موجود در بخش تملیک اراضی ازجمله مقاومت مالکین در واگذاری زمین و ایجاد مزاحمت‌های متعدد در زمان اجرای طرح باعث گردیده که طرح‌های اجرایی سازمان با مشکلات متعدد روبرو شده و گا ‌ها عملیات اجرایی طرح‌ها متوقف شود. لذا هدف از اجرای طرح بررسی روش‌های مختلف ترغیب مالکین در جهت مشارکت آن‌ها در تمامی مراحل اجرا، حفاظت و بهره‌برداری از طرح‌ها با در نظر گرفتن تجارب داخلی و خارجی و همچنین مسائل اجتماعی و فرهنگی می‌باشد.

  در دست بررسی

  1.  

  بررسی تغییر در شیوه‌های تملیک اراضی موردنیاز طرح‌ها با رویکرد مشارکت مردمی

   

  با توجه به اینکه روش‌های جاری تملیک اراضی دارای نقص بوده و وجود این نقایص سبب به وجود آمدن موانع متعدد در اجرای طرح‌های می‌باشد، لذا هدف از این طرح بررسی روش‌های جدید در بخش تملیک اراضی با رویکرد مشارکت مالکین در تمامی مراحل اجرا و بهره‌برداری از طرح با در نظر گرفتن تجارب موجود در این بخش و همچنین مسائل و مشکلات موجود در منطقه می‌باشد.

  دارای اولویت

   
   

  4-مديريت و برنامه‌ريزي (اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- حقوقي)

  1. مباحث حقوقي و قانوني

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  1.  

  بررسی چالش‌های حقوقی حاکم بر استهلاک اراضی طرح‌های اجرایی با محور تعاریف حقوقی، قواعد حاکم و بررسی مشکلات و راه‌حل‌ها

   

  از آنجائی که لایحه‌های مصوب در بخش تملیک اراضی دارای نکات مبهم متعددی بوده و این ابهامات سبب برداشت‌های متفاوت محاکم قضایی از این لایحه‌ها و لذا طولانی و مشکل‌تر شدن مسیر تملک اراضی می‌گردد. لذا هدف از این طرح بررسی لایحه‌های قانونی موجود تملیک اراضی و ارائه پیشنهاد و دستورالعمل‌های جدید جهت رفع تمامی ابهامات موجود در لایحه‌های قانونی و مشکلات حقوقی با توجه به تجارب داخلی و خارجی در این زمینه و همچنین مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  می‌باشد

  دارای اولویت

  1.  

   

   

   

  1.  

  4-مديريت و برنامه‌ريزي (اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- حقوقي)

  1. مديريت و برنامه‌ريزي

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  1.  

  بررسی ملاحظات پدافند غیرعامل در اجرا و بهره‌برداری پروژه‌های صنعت آب و برق –مطالعه موردی

   

  با توجه به اهمیت تأسیسات صنعت آب و برق که جز تأسیسات زیربنایی محسوب می‌شوند هدف از انجام پروژه ارائه راهکارهایی است که در مراحل اجرا و ساخت و بهره‌برداری همواره دیدگاه پدافند غیرعامل به‌عنوان دیدگاه صیانتی و دفاعی و امنیتی لحاظ گشته و درنهایت باعث ثبات و آسیب‌پذیری کمتر در برابر حوادث شوند.

  دارای اولویت

  1.  

  بررسی وقوع زلزله و پیامدهای ناشی از آن در تأسیسات حیاتی صنعت آب و برق و ارائه راهکارهای لازم از دیدگاه پدافند غیرعامل- مطالعه موردی

   

  وقوع زلزله‌های بزرگ همواره به‌عنوان یک عامل تهدیدکننده امکانات و تأسیسات حیاتی انسانِ مطرح می‌باشد. در سازمان آب و برق خوزستان با توجه به تنوع  و تکثرتاسیسات حیاتی و تامین کننده بخش عمده از نیازهای کشاورزی ، شرب و برق استان لزوم بررسی وقوع زلزله و پیامدهای آن باهدف پیشگیری و کنترل ابعاد آن موردتوجه باشند.

  دارای اولویت

  1.  

   

   

   

   

  4-مديريت و برنامه‌ريزي (اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- حقوقي)

  1.  

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  1.  

  بررسي و تحليل مصوبات هيئت تنظيم بازار برق كشور به‌منظور ارزيابي تأثیرات آن بر درآمد سازمان

   

  هدف  از تجدید ساختار در صنعت برق ، تمرکززدایی از بخش دولتی به بخش خصوصی ،ایجاد رقابت و افزایش بهره‌وری بلندمدت می باشدکه قوانین و مقررات نیز با همین انگیزه تصویب می گردند. در سیستم فعلی انگیزه‌ای برای واحدهای تولیدی برق‌آبی جهت بهبود تولید و بالا بردن بازدهی و ارتقای تکنولوژی تولید وجود ندارد این پروژه بر آن است تا بامطالعه اثر مصوبات هیئت تنظیم بازار برقبر در آمدهای سازمان موجبات اثر بخشی و احیاناً اصلاح آن‌ها را جهت نیروگاه‌های برق‌آبی شوند.

  در دست بررسی

  1.  

  محاسبه قيمت تمام‌شده برق در هر يك از نیروگاه‌های برق‌آبی سازمان و استراتژی ارائه پیشنهاد بهینه هزینه

   

  در هر محیط اقتصادی ، هر تولیدکننده می‌بایست اطلاعات دقیقی از روند هزینه‌های خود داشته باشد تا در کنار پیش‌بینی روند بازار بتواند استراتژی‌های مناسبی جهت حفظ منافع خود برگزیند.شرکت آب و برق خوزستان نیز به‌منظور شرکت در بازار برق ایران جهت اینکه بتواند روند بازی خود را در یک روز مورد تحلیل قرار دهد لازم است دیدگاه کاملی نسبت به هزینه‌های واقعی هر مگاوات تولیدی ، فرصت‌های موجود در بازار و پتانسیل بازی واحدهای خود داشته باشد تا بتواند استراتژی بازی خود را در هر بازه زمانی انتخاب و بر مبنای آن به سود موردنظر برسد.همچنین از اهداف مهم آن بررسی این امر است که آیا این نیروگاه با توجه به هزینه احداث و هزینه‌های جاری اقتصادی می‌باشد و اگر اقتصادی است نحوه ارائه قیمت در چه بازه‌ای می‌باشد.

  دارای اولویت

  1.  

   طراحی و تهیه نرم‌افزار تعیین استراتژی ارائه پیشنهاد در بازار برق ایران

   

  هدف از تهیه این نرم‌افزار این است که بتواند هرگونه تغییر و یا نوسان در بازار را شبیه‌سازی و عکس‌العمل آن را در ارائه پیشنهادات قیمت به بازار مشاهده نماید تا بدین‌وسیله پیشنهاد بهینه قیمت از دیدگاه آب و برق خوزستان تعیین گردد

  دارای اولویت

   

   

  4-مديريت و برنامه‌ريزي (اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- حقوقي)

  4-5  اجتماعي، مشاركت مردمي و سرمايه‌گذاري

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  1.  

  بررسی شیوه‌های مشارکت مالکین اراضی محدوده مخازن سدها و مردم محلی در احداث سدها

   

  مشکلات موجود در بخش تملیک اراضی ازجمله مقاومت مالکین در واگذاری زمین و ایجاد مزاحمت‌های متعدد در زمان اجرای طرح باعث گردیده که طرح‌های اجرایی سازمان با مشکلات متعدد روبرو شده و گا ‌ها عملیات اجرایی طرح‌ها متوقف شود. لذا هدف از اجرای طرح بررسی روش‌های مختلف ترغیب مالکین در جهت مشارکت آن‌ها در تمامی مراحل اجرا، حفاظت و بهره‌برداری از طرح‌ها با در نظر گرفتن تجارب داخلی و خارجی و همچنین مسائل اجتماعی و فرهنگی می‌باشد.

  در دست بررسی

  1.  

  بررسی تغییر در شیوه‌های تملیک اراضی موردنیاز طرح‌ها با رویکرد مشارکت مردمی

   

  با توجه به اینکه روش‌های جاری تملیک اراضی دارای نقص بوده و وجود این نقایص سبب به وجود آمدن موانع متعدد در اجرای طرح‌های می‌باشد، لذا هدف از این طرح بررسی روش‌های جدید در بخش تملیک اراضی با رویکرد مشارکت مالکین در تمامی مراحل اجرا و بهره‌برداری از طرح با در نظر گرفتن تجارب موجود در این بخش و همچنین مسائل و مشکلات موجود در منطقه می‌باشد.

  دارای اولویت

   

   

  4-مديريت و برنامه‌ريزي (اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- حقوقي)

  1. مباحث حقوقي و قانوني

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  1.  

  بررسی چالش‌های حقوقی حاکم بر استهلاک اراضی طرح‌های اجرایی با محور تعاریف حقوقی، قواعد حاکم و بررسی مشکلات و راه‌حل‌ها

   

  از آنجائی که لایحه‌های مصوب در بخش تملیک اراضی دارای نکات مبهم متعددی بوده و این ابهامات سبب برداشت‌های متفاوت محاکم قضایی از این لایحه‌ها و لذا طولانی و مشکل‌تر شدن مسیر تملک اراضی می‌گردد. لذا هدف از این طرح بررسی لایحه‌های قانونی موجود تملیک اراضی و ارائه پیشنهاد و دستورالعمل‌های جدید جهت رفع تمامی ابهامات موجود در لایحه‌های قانونی و مشکلات حقوقی با توجه به تجارب داخلی و خارجی در این زمینه و همچنین مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  می‌باشد

  دارای اولویت

  1.  

   

   

   

   

   

   

  1. مهندسی رودخانه
   1. حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحل

   

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  1.  

  مقايسه روش­هاي متفاوت در اولويت­ بندي زيرحوضه­ هاي آبخيز به منظور انجام اقدامات آبخيزداري

   

  اولویت‌بندی بر اساس نیازها و اهداف قابل‌تعریف است .مثلاً برای سازمان آب و برق خوزستان بیشتر جنبه‌های کنترل فرسایش و رسوب اهمیت دارد تا مخزن سدها از ورود رسوبات در امان بماند . از طرفی جهت اولویت‌بندی روش‌های متفاوتی بکار برده شود . در این پژوهش ، مقایسه روش‌های متفاوت بر اساس شرایط کشورها ایران جهت دسترسی به اولویت‌بندی زیر حوضه‌ها باهدف کنترل فرسایش و رسوب مدنظر است .

  دارای اولویت

   

  1.  

  بررسی اثر شدت بارندگی بر نرخ فرسایش سطحی در خاکهای مارنی

   

  فرسایش خندقی تاثیر به سزایی در میزان فرسایش و تولید رسوب در هر حوضه دارد . دراین پژوهش مدنظر است ضمن بررسی و تاثیر روش‌های کنترل و تثبیت خندق‌ها ، روش‌های نوینی همچون استفاده از شبکه‌های پلیمری و .... مدنظر قرارگرفته و با توجه به استفاده از این روش‌ها در کشورهای پیشرفته، نتایج آن جهت استفاده در ایران کالیبره شود .

  دارای اولویت

  1.  

  بررسی روش‌های نوین کنترل و تثبیت خندق‌ها (مکانیکی) و ارائه شرایط مطلوب استفاده از هر یک از روش‌ها

   

  با توجه به اینکه معمولاً خندق‌ها با افزایش رواناب سطحی شکل می‌گیرند، بنابراین هدف از این طرح کاهش رواناب سطحی به‌منظور کنترل خندق‌ها می‌باشد. در این میان راهکارهایی جهت کاهش اثرات استفاده نادرست انسان از اراضی، رگبارهای شدید کوتاه‌مدت، باران‌های طولانی‌مدت با شدت متوسط و ذوب سریع برف‌ها برای بهبود وضعیت حوضه‌های آبخیز هست.

  دارای اولویت

  1.  

  بررسی، انتخاب و بهینه‌سازی روش‌های حفاظت خاک در کاربری‌های مختلف اراضی

   

  اراضی حوضه‌های آبریز مشرف‌به سدهای استان خوزستان دارای کاربری‌های مختلفی هستند ازجمله زمین‌های کشاورزی اراضی ملی و منابع طبیعی ،شهرها، زمین‌های صنعتی و... در این پژوهش مدنظر است درروش های مختلف حفاظت خاک در هر کاربری بخصوص اراضی کشاورزی و منابع طبیعی بررسی گردد. به‌عنوان‌مثال: تأثیر نوع کشت، نوع و روش‌های شخم، میزان و نوع کود مصرفی، تأثیر ماشین‌آلات، تأثیر روش‌های آبیاری، نوع و تعداد دام، روش‌های چرا و تأثیر ساکنین حوزه و... بررسی گردد.

  دارای اولویت

  1.  

  بررسی، شناخت و مقایسه مهم‌ترین عوامل فرساینده خاک و تولید رسوب در هر حوضه

   

  درروش های مختلف، تعداد و نوع پارامترهای متفاوتی به‌عنوان عوامل مؤثر در فرسایش خاک بررسی می‌شود. به‌عنوان‌مثال درروش MPSIAC، 9 عامل در میزان فرسایش و رسوب نقش اصلی رادارند که هر یک از این عوامل برحسب شرایط حوضه تأثیر و نقش متفاوتی در تولید رسوب دارند. در این پژوهش مدنظر است به کمک روش‌های مختلف، تأثیر عوامل مؤثر در فرسایش و رسوب مشخص گردیده و مشخص گردد که هر یک به چه میزان تأثیر داشته و اهمیت هر یک‌جهت تمرکز بیشتر جهت کنترل آن مشخص گردد.

  دارای اولویت

   

  1.  

  ارائه راهکار مناسب به‌منظور بهبود عملکرد سازه‌های گابیونی پروژه کنترل فرسایش و رسوب زیر حوضه‌های مشرف‌به دریاچه سد دز

   

  در این طرح ابتدا می‌بایست عملکرد سازه‌های اجراشده ازنظر میزان حجم رسوب‌گیری، بررسی و علل تخریب بعضی از سازه‌های اجراشده و ارائه راهکار مناسب جهت بهبود عملکرد سازه‌ها می‌باشد در این میان دو روش عمده می‌بایست  موردبررسی قرار گیرد: الف) بررسی کنترل چرا و روش‌های مدیریتی از قبیل شخم زدن در خلاف جهت شیب و . . .  ب) استفاده از عملیات بیولوژیک در پشت سازه‌ها به‌منظور تثبیت خاک و سازه، اصلاح  روش‌های محاسباتی و بازدیدهای مستمر از گابیون ج) همچنین بررسی کف بندها و سرریزها و بررسی بهبود بخش‌های مرتبط با سازه‌ها

  در دست بررسی

  1.  

  بررسی اثرات جاده احداث‌شده طرح غدیر بر تأسیسات و نیروگاه سد دز و ارائه راهکارهای اصلاحی

   

  دریاچه با توجه به اینکه این جاده نزدیک به 60 آبراهه را قطع نموده هدف از این طرح ،بررسی موضوع و ارائه راهکار برای جلوگیری و تثبیت بخشی از فرسایش و رسوب و جلوگیری از لغزش‌های ایجادشده بر مخزن

  در دست بررسی

  1.  

  بررسي اثرات كمي و كيفي عمليات مكانيكي به تفكيك هر نوع سازه در برنامه‌های اجرايي پروژه‌های آبخيزداري (ميزان تأثیرگذاری، زمان تأثیرگذاری و برآورد اقتصادي)

   

  کمی نمودن میزان تأثیر پروژه‌های آبخیزداری به‌وسیله اندازه‌گیری پارامترهای تعیین‌کننده و بررسی چگونگی دستیابی به اهداف اصلی و فرعی آبخیزداری، اولین گام اصولی در ارزیابی پروژه‌های آبخیزداری است. هر سازه مکانیکی مثل خشکه چین گابیون، بندهای خاکی، بندهای سنگ و ملاتی و ..... با هزینه های متفاوت در اجرا، تاثیر گذاری متفاوتی دارند. در این پژوهش میزان تأثیرگذاری در کنار برآورد اقتصادی مدنظر است .

  دارای اولویت

  1.  

   تحقیق و بررسی جهت اعمال مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز و ارائه بهترین راهکار مناسب در این راستا

   

  هدف از این طرح بررسی امکانات مشارکت بهره‌برداران حوضه‌های آبخیز (با استفاده از روش‌های اسنادی و پیمایشی در ادامه تکمیل پرسشنامه از بهره‌برداری و فعالان واقع در حوضه) و ارائه راهکارهای مناسب برای مشارکت آنان در کلیه تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، اجرا و بهره‌برداری و نگهداری طرح‌ها هست.

  دارای اولویت

  1.  

  بررسي اثر ریزش‌های كوهستاني در رسوب زايي و عمر مفيد سد مارون Land slide            

   

   لغزشهای سواحل مخازن سد بخصوص سد مارون می تواند حجم زیادی رسوب را وارد مخزن نماید .در این مطالعه با استفاده از روش‌های عددی پتانسیل وقوع چنین رخدادهایی و حجم رسوب ورودی به مخزن بررسی خواهد شد.

  دارای اولویت

  1.  

  بررسی روش‌های کنترل تثبیت سواحل مخازن سدها ،بررسی پایداری سدها به کمک مدل‌های ریاضی

   

  با استفاده از مدل‌های ریاضی سواحل مخازن سدها شبیه‌سازی‌شده و روش‌های کنترل تثبیت اعم از پوشش و غیر پوشش بررسی و مناسب‌ترین روش معرفی گردد.

  دارای اولویت

  1.  

  مطالعه و بررسی هیدرولیکی جریان غلیظ در هنگام کاهش و یا افزایش ناگهانی مقطع عرضی و شیب بستر رودخانه با استفاده از مدل فیزیکی

  هدف بررسی پارامترهای مهم جریان غلیظ در شرایطی هم چون شرایط واقعی می‌باشد . با داشتن چنین اطلاعاتی می‌توان با دقت بیشتری این جریان‌ها را مدل نمود.

  دارای اولویت

           
   

   

   

  3-مهندسی رودخانه

  1. فرسایش و رسوب

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  1.  

   

  بررسی و رسوب‌گذاری در بالادست سدهای انحرافی و تنظیمی (به کمک مدل عددی و یا فیزیکی)

  در صد کاهش حجم سالیانه این سدها ،تناوب نیاز به رسوب‌زدایی این مخازن و بررسی ایجاد سدهای جایگزین،تعیین شرایطی که رسوب‌گذاری متقارن باشد و یا در محل آبگیرها تجمع صورت نگیرد.

  دارای اولویت

  1.  

   

  بررسی و مطالعه جریان‌های غلیظ در سدهای بزرگ استان ( کرخه ،مارون ،دز )

  بـررسي فـاصله جريـان غليظ ، بـررسي زمـان رسيدن جريـان غليظ به ديواره سد ، بـررسي راندمـان تله اندازي در جريـان غليظ و... همچنین مقایسه باحالت بدون جریان غلیظ و ارائه مدل‌ها و روش‌های مختلف

  دارای اولویت

  1.  

  مدیریت و برنامه‌ریزی جریان‌های  غلیظ در سدهای ( کرخه ،مارون ،دز ) با استفاده از مدل‌های موجود

   

  انجام مطالعات عددی، فیزیکی، میدانی برای تعیین خصوصیات جریان غلیظ بخصوص سرعت و غلظت آن و مدت‌زمان رسیدن آن به محل سد است تا با باز کردن دریچه‌های تحتانی بتوان در زمان مناسب رسوبات ورودی را تخلیه کرد.مقایسه نتایج مدل‌ها  با اندازه‌گیری‌های انجام‌شده ارزیابی مدل‌ها جهت شبیه‌سازی صحیح این جریان‌ها و اطمینان از به‌کارگیری مدل‌ها بجای صرف هزینه برای اندازه گیری مستقیم این جریان ها

  دارای اولویت

  1.  

  بررسی وضعیت رسوب گذاری در آبگیرهای رودخانه جذر و مدی

   

  آبگيرها يكي از سازه هاي مهم در سيستمهاي توزيع آب در سدها به حساب مي آيند با بررسی جريان و رسوب بستردر رودخانه های جذر و مدی وبررسی ابعاد و نحوه اتصال آبگيرها با رودخانه با هدف کاهش رسوب ورودی  مقايسه بين دبي هاي خروجي از آبگيرو...با استفاده از مدل های عددی و فیزیکی می باشد

  دارای اولویت

  1.  

  مقایسه مدل های کامپیوتری در زمینه توزیع رسوب در مخازن و تعیین مدل های مناسب برای هر سد در استان

  بکارگیری مدل های ارزیابی شده برای پیش بینی رسوبگذاری در مخازن مختلف

  دارای اولویت

  1.  

  امكان استفاده از تصاوير ماهواره اي در برآورد منابع اورد رسوب به مخازن سدهاي استان    

   

  با توجه به توانا يي هاي بالاي (GIS) اطلاعات جغرافيايي آن براي كار با داده هاي جغرافيايي، امكان انجام چنين مطالعاتي با هز ينه كمتر و دقت و سرعت بيشتر را فراهم ميكند ، برآوردصحیح حجم رسوبات حمل شده توسط رودخانه ها و شناسایی منابع آورد رسوب از اهداف پروژه می باشد.

  دارای اولویت

  1.  

  مدلسازي رياضي و فيزيكي توزيع رسوب در مخازن        

  بررسی نحوه توزیع رسـوب در مخازن سدها وتعیین عمر مفید سدها ونیز ارائه راهکارهای افزایش طول عمر مفید به کمک روشهای عددی و فيزيكي

  دارای اولویت

  1.  

  تهيه داده هاي ورودي به رودخانه ها و مخازن سدها به صورت دو بعدي و سه بعدي           

   

  اندازه گیری پارامترهایی چون سرعت و غلظت رسوب در مقاطع رودخانه و مخزن سد به صورت سه بعدی است که می تواند داده های ورودی مدلهای سه بعدی را تامین کند.

  دارای اولویت

  1.  

  رسوبگذاري در مخازن سدهاي زنجيره اي(به تفكيكهر سد و اثر سد بالادست آن)

  تشخیص مخازن با الویت بالا از جهت رسوبگذاری، بررسی تاثیر مخازن بالادست بر آورد رسوب به مخازن سدهای پایین دست .                         

  دارای اولویت

  1.  

  بکارگیری مدل خشک و تر در الگوی جریان و رسوب رودخانه و مخازن

  از آنجائیکه تر و خشک شدن در الگوی جریان و در نتیجه در ترسیب رسوب اثر دارند در مناطقی که حاوی جزیره هستند بدلیل تر و خشک شدن جزیره می تواند در مدلهای ریاضی و فیزیکی از پیچیدگی خاص برخوردار باشد که می باید مورد توجه قرار گیرد.

  دارای اولویت

  1.  

  بکارگیری مدلهای ریاضی بهینه در مدیریت جریان و رسوب

   

  چنانچه میزان جریان و رسوب را در توابع هدف و محدودیت تعریف نمائیم با اعمال مدلهای ریاضی بهینه می توان بر میزان جریان و رسوب ناشی از آن مدیریت کرد.

  دارای اولویت

  1.  

   میزان رفتار سنجی رسوبات در دوره های زمانی

   

  از آنجائیکه توزیع رسوبات در دوره های زمانی تابعی از میزان جریان و فصول خشک و تر می باشد با دسته بندی رسوبات در فصول چهارگانه می توان رفتار سنجی از آنها را بدست آورد.

   

  دارای اولویت

  1.  

  پهنه بندی حوضه و تعیین منشاء رسوبات غالب به مخزن

   

  با نمونه گیری از مصالح حمل شده از رودخانه های مختلف درون حوضه و تعیین منشاء آورد آنها وجود رسوبات غالب در مخزن تشخیص و سهم هر کدام از رودخانه ها در آورد رسوبات به مخزن مشخص می گردد

  دارای اولویت

  1.  

  تعيين محل هاي بحراني واريزه اي حاشيه مخازن سدها و شبيه سازي كنترل پايداري آنها و تاثيرآن روي عوامل هيدروديناميكي جريان و برآوردميزان رسوب

   

  پروژه بررسي ميزان رسوبات واریزه ای و تبيين و ارائه سياست هايي جهت کاهش روند فرسايش و ايجاد رسوب مي باشد، لذا با شناسايي منطقه از نظر ژئومورفولوژی، توپوگرافی، آب و هوایی و حساسیت به فرسایش، میزان رسوبات واریزه ای محدوده مخزن بررسی و با اتخاذ يكسري روش ها مي توان از ورود این رسوبات به مخزن جلوگیری نمود                        

  دارای اولویت

  1.  

  تعيين مشخصات فيزيكي و شيميايي رسوبات مخازن سدها و تهيه نقشه هاي GIS

   

  1-تعيين فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي2- تعيين ميزان آلودگي در بستر سد

  3- پهنه بندي فاکتورهاي فيزيکي وشيميايي با استفاده از GIS4- تهيه نقشه احتمال افزايش غلظت فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي با استفاده از رو ش هاي پيشرفته

  دارای اولویت

  1.  

  اثرات متقابل لایه بندی جریان (شوری،حرارتی) و رسوب در مخازن سدهای استان خوزستان

   

  بررسی اثرات انجام لایه بندی حرارتی وتاثیر آن بر تغييرات كيفيت فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آب واثر لایه بندی شوری در مخازن سدها وبررسی املاح آب و میزان رسوب درمخازن ،شناخت رژیم حرارتی و اثرات آن در توزیع عمودی شوری مخزن سد و همچنین تاثیرات آن درآب خروجی از سد

  دارای اولویت

  1.  

  مطالعه روشهای نوین به منظور افزایش راندمان رسوبزدائی در مخازن سدها

  مطالعات کتابخانه ای و آزمایشگاهی برای معرفی روشهای جدید (درصورت وجود) رسوبزدائی در مخازن سدها براي دست يابي به حداکثر راندمان در تخليه رسوبات ،بررسی در جهت تلفات آب کمتر،مشکلات زیست محیطی کمتر

  دارای اولویت

  1.  

  بررسی تاثیر پدیده خشکسالی در فرسایش و رسوبزایی حوضه های آبریز بالادست سدهای استان

   

  انجام مطالعات میدانی و یا شبیه سازی عددی به منظور بررسی کاهش پوشش گیاهی و درصد رطوبت خاک حوضه بر میزان فرسایش پذیری خاک و رسوب تولیدی می باشد.

  دارای اولویت

  1.  

  مقایسه و بررسی هیدرودینامیک و ضرایب حمل رسوب در بدنه و پیشانی جریان در بستر شیب دار با بستر افقی

   

  کننرل و پیش بینی پارامترهای مختلف جریان غلیظ در قسمت های بدنه و پیشانی با توجه به افقی یا شیب دار بودن بستر به منظور افزایش عمر مفید مخازن سدها و جلوگیری از خسارت ناشی از فرسایش تجهیزات برق آبی نیروگاهها

  دارای اولویت

  1.  

  مطالعه و بررسی شرایط ایجاد جریان غلیظ در دبی ها و غلظت های مختلف و تعیین مسیر حرکت جریان غلیظ با استفاده از مدل فیزیکی مخزن سد مارون

   

  هدف بررسی دقیق رفتار جریان غلیظ در مخزن سد مارون می باشد . با داشتن این اطلاعات و مقایسه آنها با اندازه گیری واقعی جریان غلیظ سد دز در سال های 91- 90 نتایج تدقیق گردیده و با استفاده از نتایج نهائی بهترین مدیریت مخزن در خصوص این گونه جریان ها بدست می آید هم چنین به ابهامات موجود در عملیات میدانی پاسخ مناسب داده می شود.

  دارای اولویت

  1.  

  مطالعه در مورد خصوصیات هندسی مخزن بر مشخصات رسوبی و هیدرودینامیکی جریانهای غلیظ در سدهای استان خوزستان

  بررسی تاثیر خصوصیات هندسی مخزن شامل همگرائی، واگرائی، شیب بستر، زبری بستر بر خصوصیات جریان غلیظ و آگاهی از نحوه حرکت جریان های غلیظ رسوبی

  دارای اولویت

  1.  

  بررسي روشهاي جلوگيري از ورود رسوبات درشت دانه به مخازن سدها

   

  چگونگی تاثیر گذاری بر رسوب ورودی به مخازن سدها و تحلیل هیدرولیکی جریان و آستانه حمل رسوبات در بالادست ومطالعه و ارائه راهکارهایی جهت جلوگيري از ورود این رسوبات به مخزن

  دارای اولویت

   

  6-زمین شناسی و ژئوتکنیک

  1. مديريت اجرايي

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  1.  

  بررسی وضعیت منابع قرضه معادن شن و ماسه حوضه رود گلال پس از احداث سد شیرین آب

   

  به لحاظ انجام مطالعات مرحله دوم سدهای شیرین آب دزفول و سالند سددشت و در صورت شروع عملیات اجرایی سدهای فوق‌الذکر کاهش قابل‌توجهی در حجم و میزان آورد رسوبی درشت‌دانه دررود گلال دزفول خواهد شد و ازاین‌رو مطالعات پیش‌بینی وضعیت آتی در صورت بهره‌برداری سدها بر روی حجم تولید مطالب درشت‌دانه بسیار ضروری و مهم می‌باشد.

  دارای اولویت

  1.  

  بررسی و ارائه حدود مجاز، قابل‌قبول و مطلوب نتایج آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی مصالح مورداستفاده در سدهای خاکی و بتنی با توجه به اقلیم خوزستان

   

  با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی استان خوزستان، احداث سدهای بتنی و برخی سازه‌های بتنی سدهای خاکی در وضعیت آب و هوایی گرم و خشک به لحاظ نحوه انتقال و ریختن در محل سازه و استحکام و مقاومت‌های فشاری وبرشی نهایی آن‌ها نیازمند انجام آزمایش‌ها صحرایی و آزمایشگاهی ویژه دارد. ارائه حدود مجاز، قابل‌قبول و مطلوب نتایج جهت شرایط خاص اقلیمی خوزستان برای سایر طرح‌های در دست مطالعه کاربرد وسیع و فراوانی دارد.

  دارای اولویت

   

   

  1. زمين‌شناسي و ژئوتكنيك

  6-زمین‌شناسی و ژئوتکنیک

  1. زمين‌شناسي، ژئوتكنيك و لرزه‌خيزي

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  1

  ارزیابی مدل های پهنه بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه‌های آبریز استان خوزستان

  شناخت نواحی مستعد وقوع حرکت‌های توده‌ای و زمین لغزه ها با در نظر گرفتن شرایط زمین‌شناسی و اقلیمی

  دارای اولویت

  2

  بررسی و مقایسه پترولوژیکی و ریخت زمین‌ساخت سازندهای محدوده محور و مخزن سدگتوند علیا و سد تنظیمی گتوند با تأکید بر پتانسیل رسوب زایی با تعیین محدوده و احجام لغزش

   

  با توجه به مسائل رسوب‌گذاری مخازن سدهای گتوند علیا و سد تنظیمی گتوند و لزوم تعیین محدوده‌های حساس به فرسایش و احجام لغزش به‌منظور پیش‌بینی مسائل و معضلات آتی بهره‌برداری سدهای فوق‌الذکر ضرورت دارد تا بررسی‌های سنگ‌شناسی و ریخت زمین‌شناسی محدوده ما در اسرع وقت و تا قبل از بهره‌برداری کامل آن‌ها انجام گردد.

  دارای اولویت

  3

  بررسی نقش سازند گچساران در کاهش کیفی آب مخازن سدهای استان خوزستان

   

  با توجه به وجود رخنمون های سازند گچساران در حوضه‌ی آبریز و نیز مخازن سدهای استان خوزستان و وجود واحدهای گچی و نمکی شاخص مختص به این سازند در حوضه‌ی زاگرس، هدف بررسی نقش این سازند در حوضه‌ی آبریز و نیز مخازن سدها جهت پیش‌بینی تغییرات کیفی آب ذخیره‌شده و به‌ویژه تأمین آب آشامیدنی از این سدها می‌باشد.

  دردست بررسی

  4

  بررسی پدیده ی لرزه‌خیزی القایی سدها در استان خوزستان

   

  وجود سدهای بزرگ در حال بهره‌برداری و نیز تعداد زیادی سدهای در حال مطالعه در استان خوزستان که با دریاچه‌های چند میلیارد مترمکعبی همراه هستند نیاز به بررسی و ارزیابی پدیده لرزه‌خیزی سدهای استان را لازم می‌سازد. با توجه به رخدادهای لرزه‌ای چند سال اخیر و شناسایی گسل‌های لرزه‌خیز جدید باید پدیده لرزه‌خیزی القائی در محدوده سدهای استان با توجه به وضعیت گسل‌های نو شناخته و زمین‌لرزه‌های رخ‌داده بررسی گردد

   

  درد است بررسی

   

  6-زمین‌شناسی و ژئوتکنیک

  1. زمين‌شناسي، ژئوتكنيك و لرزه‌خيزي

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  6

  بررسی و ارزیابی سازندهای زمین شناسی فرسایش پذیر در مخازن سدهای استان خوزستان

   

  یکی از مخاطرات جدی سدهای در حال ساخت و در حال بهره‌برداری و نیز در دست احداث استان خوزستان موجود سازه‌های زیرزمینی حساس و فرسایش پذیر می‌باشد. به لحاظ اینکه برای هر سایت تدابیر خاصی برای کنترل فرسایش می‌بایست اتخاذ گردد لذا نیاز به مطالعه همه‌جانبه فرسایش‌پذیری حوزه آبریز سدها می‌باشد

  دارای اولویت

  7

  بررسی پتروگرافیکی واحدهای مختلف سازندهای آماری به‌منظور تعیین پتانسیل کارتی فیکاسیون در محدوده پی و تکیه گاههای سدها

   

  بررسی پتروفیزیکی و پتروگرافیکی رخساره های سازند آسماری در سدهای مورد مطالعه جهت ارائه مدل مناسب برای محیط رسوبی وتعیین قابلیت کارست شدگی این سازند با توجه به نتایج این تحقیق می‌بایست بتوان نقاط ضعف پی و تکیه گاهای سدهای در دست مطالعه را مشخص نمود.

  درد است بررسی

  8

  مدل‌سازی عددی میدان تنش در استان خوزستان برای ارزیابی توان لرزه زایی القایی گسل‌های موجود

   

  شناخت و شناسایی بیشتر گسل‌های دارای توان لرزه‌ای در استان با توجه به شرایط ویژه زمین ساختی آن به‌وسیله نیاز به کاربرد روش‌های نوین برای تعیین وضعیت میدان تنش منطقه‌ای و نیز محلی کم کردن زمان این نوع مطالعه با استفاده از روش‌های عددی

  دردست بررسی

  9

  کاربرد مدل‌های کاهیدگی در برآورد خطر لرزه‌خیزی سدهای استان خوزستان

   

   با توجه به کاربرد مدل‌های کاهیدگی در آنالیز  لرزه‌ای و برآورد خطر زمین‌لرزه سدها ، تنوع آن‌ها سبب ناهماهنگی و ناسازگاریهائی در تعیین سطوح لرزه‌ای گوناگون برای سدها شده است. از طرفی برخی از این مدل‌ها برای کشورها یا مناطق تکتونیک کاملاً متفاوت با زاگرس بیان‌شده است. در این راستا لازم است با نگرش ویژه به شرایط زمین ساختی استان خوزستان و قرارگیری آن در بخش به‌ظاهر کم لرزه زاگرس ، معیارهای مناسبی برای استفاده از هر یک از این مدل‌ها و یا استفاده هم‌زمان از آن‌ها تعریف شود.

  دارای اولویت

  1.  

  مدل‌سازی نقش جریان آب در سیستم شکستگی‌ها به‌منظور برآورد عمق نفوذ دوغاب تزریق در ساختگاه سدها

   

  هدف انجام مطالعات مدل بر روی نحوه حرکت و جهت جریان آب در سیستم شکستگی که منجر به برآورد عمق نفوذ دوغاب در عملیات حفاری و تزریق در محور سد می‌گردد و درنهایت با بهینه‌سازی شرایط در هزینه و اقتصاد طرح از طریق شناسایی بهترین شیوه تزریقی آن و عمق آن صرفه‌جویی خواهد شد.

  دارای اولویت

  1.  

  بررسی و ارزیابی مقایسه‌ای نفوذپذیری ، تزریق پذیری تشکیلات سنگ چینه ایی بختیاری و آغاجری در سدهای استان خوزستان

  1.  بررسی پارامترهای نفوذپذیری، مکانیک سنگ،و بارگذاری پی و تکیه‌گاه‌ها و بستر سازه‌های سد و نیروگاه
  2. تعيين ارتباط هیدرولیکی بین مخزن و پایین‌دست سد
  3. بررسی و ارزیابی ژئومکانیکی پی و تکیه‌گاه‌ها و بستر سازه‌های سد
  4. ارائه طرح‌های فنی و اقتصادی بهینه پرده یا دیواره آب‌بند بر اساس سازندهای بختیاری  و آغاجری 

  دارای اولویت

  1.  

  ارزیابی بهبود خصوصیات مکانیکی  توده سنگ ساخت گاه‌های تزریق‌شده

  1. برآورد میزان بهبود کیفیت توده سنگ و خصوصیات مکانیکی آن
  2. حاصل از حفاری گمانه قبل و بعد از تزریق
  3. استفاده بهینه از داده‌های حاصل از اکتشافات ژئوتکنیکی
  4. اندازه‌گیری میزان بهبود در وضعیت آب زیرزمینی توده سنگ تزریق‌شده
  5. بررسی نحوه بهبود کیفیت توده سنگ طی تزریق آزمایشی
  6. مقایسه ویژگیهای مکانیکی توده سنگ با نتایج آزمایشات درجا و اعتبار سنجی روش
  7. پیش‌بینی میزان بهبود کیفیت توده سنگ در ساختگاههای منتخب فاقد آزمایشات درجا

  دارای اولویت

  13

  بررسي زمین‌شناسی و امکان‌سنجی احداث سدهای لاستیکی در بالادست و پایین‌دست شهر اهواز

  1)بررسی زمین‌شناسی آبرفت و پی رودخانه کارون ازنظر فرسایش و امکان‌سنجی احداث سدهای لاستیکی در بازه شهر اهواز 

  2)بررسی زمین‌شناسی مخازن سدهای لاستیکی در محدوده شهری با توجه به انشعابات رودخانه کارون و ازجمله نقش نهر مالح

  3)ارائه طرح‌های فنی ساره‌ای مناسب  کنترل آب‌های سطحی به‌منظور تأمین آب موردنیاز ایستگاه‌های پمپاژ بر اساس دوره‌های کم‌آبی و پرآبی رودخانه کارون و زمینه‌های گردشگری

  4)ارزیابی ژئوتکنیکی و اقتصادی اجرای سازه‌های کنترلی ازجمله احداث سدهای لاستیکی با توجه به وضعیت زمین‌شناسی محل‌ها

  دارای اولویت

  1. زيست محيطي و حفاظت كيفي
   1. كيفيت آب و خاك و محيط‌زيست

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  1.  

  مدلسازی هیدرودینامیکی و کیفی مخازن سدهای استان به منظور بررسی پدیده پرغذایی و لایه بندی در آنها

   

  1) بررسی کیفیت آب و ويژگي هاي مخزن و حوضه بالادست براساس وضعيت تغذيه گرايي، لایه بندی و پايش کیفیت آب با توجه به اطلاعات به دست آمده

  2) شناسايي وضعيت تغذيه گرايي و لایه بندی مخزن

  3) ارائه مدل هیدرودینامیکی و کیفی و مقایسه آن با روشهای دیگر

  دارای اولویت

  1.  

  پیش بینی تغییرات کیفیت آب مخازن سدها با استفاده از مدلهای عددی و شبکه های عصبی مصنوعی

   

  با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی که با الگوپذیری از عملکرد مغز انسان، کارایی بالایی در تخمین و تقریب اطلاعات دارند،بتوان برای اتفاقات آینده مانند بروز سیل در حوضه‌های میانی ،کاهش و افزایش احتمالی خروج آب از دریچه‌های مختلف سدهای بالادست،افزایش یا کاهش کشت و واحدهای صنعتی ،تخمین با تقریب بالا از پارامترهایی مانند افزایش دبی آب،هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول،سختی آب و غیرهدر اختیار داشته باشیم و با پیبش بینی هر رخداد و اتفاقات ناشی از آن ،ضمن اخذ تصمیم‌های مدیریتی متناسب از بروز خسارات جلوگیری و یا کاهش فراوانی نسبت به آن‌ها اعمال بنماییم.

  دارای اولویت

  1.  

  مدل‌سازی دوبعدی در پلان به‌منظور بررسی جریان و آلودگی در مخازن سدها و تعریف سناریوهای مربوطه

   

  1)مدل‌سازی دوبعدی به‌منظور بررسی جریان و آلودگی

  2)شناسايي پتانسیل‌های ایجاد آلودگی

  3) تعیین میزان آلودگی با توجه به جریان در مخازن سدهای استان خوزستان

  دارای اولویت

   

   

  7-زیست‌محیطی و حفاظت كيفي

  1. مديريت کیفی و حفاظت آب و محيط‌زيست

   

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  1

  شناسايي و پهنه‌بندی فعالیت‌های نفتی و ارزیابی ریسک این فعالیت‌ها در حوضه‌های آبریز مشرف‌به سدها

   

  1)بررسي سوابق آلوده شدن منطقه موردمطالعه به مواد نفتي وانجام اندازه‌گیری‌های لازم به‌منظور تعيين ميزان آلودگی‌های باقيمانده در آب و موجودات زنده با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

  2)شناسايي پتانسیل‌های ایجاد آلودگی و نقاط آلوده‌کننده محدوده موردمطالعه به مواد نفتي اعم از خطوط لوله يا مناطق نشت طبيعي

  3)تهيه بانك اطلاعاتي روزآمد از سوابق و نتایج به‌دست‌آمده جهت انجام پايش مداوم در محدوده موردمطالعه و آموزش آن

  4)ارائه راهكارهاي مديريتي جهت كنترل آثار آلودگی‌های نفتي

  دارای اولویت

  2

  تحليل تغييرات كمي كيفي مخازن سدهای استان خوزستان در دوره آماري موجود با رويكرد تهيه بانك اطلاعاتي روزآمد

   

  1. تدوين چهارچوب تحليل اطلاعات

  2)تحليل سري زماني داده‌های كيفيت مخازن سدهای استان خوزستان در بازه زماني 30 ساله

  3)آماده‌سازی چهارچوب تأمین بازخوردهاي مديريتي

  4)تعيين محدوده‌های بحراني مخازن سدهای استان خوزستان تهيه نقشه‌های GIS

  5)تهيه بانك اطلاعاتي روزآمد متصل به GIS با تعریف سطوح مختلف دسترسي

  6)پیش‌بینی روند تغييرات پارامترهاي كيفي درسال هاي آينده

  7)ارائه دستورالعمل و آموزش كاربردي استفاده از بانك اطلاعاتي به كارشناسان سازمان    

  دارای اولویت

  3

  شناسایی و پیشنهاد شاخص‌ها و معیارهای منطقه‌ای کیفیت آب در مخازن سدهای استان خوزستان

   

  1) اندازه‌گیری پارامترهای کیفی آب

  2)مقایسه شاخص‌ها با استانداردهای جهانی و کیفیت آب‌های رودخانه‌های جهان

  3)استفاده از نرم‌افزارهای کیفی آب وطبقه بندی کیفی آب

  4)بررسی اثرات تداخلی پارامترهای کیفی آب در منطقه

  دارای اولویت

  4

  بررسی تأثیر برداشت از معادن کوهی بر مرفولوژی ، کیفیت ،حریم و بستر منابع آب در بالادست مخازن سدها

   

  1)بررسی تأثیر برداشت از معادن کوهی شن و ماسه بر مرفولوژی ، کیفیت و حریم و بستر منابع آب در بالادست مخازن سدها به‌منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب

  2) تعیین محدوده‌های مجاز و غیرمجاز در راستای صدور مجوز بهره‌برداری

  3) امکان‌سنجی روش‌های جلوگیری از فرسایش و ورود رسوبات ناشی از اجرا

  4) ارائه روش‌های بهبود وضع موجود ازلحاظ فرسایش و ...

  5) تعیین میزان احجام برداشتی در محدوده مجاز بدون آسیب رساندن به محیط‌زیست منطقه

  دارای اولویت

   

   

  1. زیست‌محیطی و حفاظت كيفي

  7-2- مديريت کیفی و حفاظت آب و محيط‌زيست

   

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  5

  بررسی تأثیر اجرای طرح‌های گردشگری در حاشیه مخازن سدها بر محیط‌زیست منطقه

   

  1)تأثیرات آن بر کیفیت آب مخازن شناسایی شود

  2)جلوگیری از دادن مجوز به طرح‌های  مخرب  زیست‌محیطی با توجه به اثرات و انواع گردشگری ممکن

  3) انواع گردشگری‌های مناسب معرفی گردند

  4)جلوگیری از آلودگی با حفظ حریم سدها

  5)تعیین محدوده‌های مجاز و غیرمجاز برای اجرای این طرح‌ها

  6) تعیین فعالیت‌های تفریحی مجاز و غیرمجاز در حوضه‌های مشرف‌به مخازن

  7) تعیین آسیب‌های احتمالی زیست‌محیطی ناشی از اجرای این طرح‌ها

  8) تعیین نوع آلاینده‌های ناشی از این طرح‌ها

  9)بررسی تأثیر اجرای طرح‌های گردشگری بر وضعیت موجود منطقه (محیط فیزیکی،بیولوژیکی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و...)

  10) ارزیابی اقتصادی طرح گردشگری در مقایسه با هزینه‌های تحمیلی بر مدیریت حوضه توسط متولی آب

  11)تأثیر عوامل محیطی ناشی از اجرای طرح نظیر :افزایش جمعیت ،افزایش تردد، احداث جاده‌ها و راه‌ها، ایجاد مشاغل بومی و توسعه شهری بر منبع آبی

  12) تأثیر اجرای طرح بر ضریب امنیت حوضه آبی و اهداف پدافند غیرعامل در حوضه سدها

  13) مطالعات جمعیت منطقه و شاخص‌های مرتبط با آن و بررسی تغییرات در وضعیت موجود پس از اجرای طرح

  دارای اولویت

  6

  بررسی تأثیر فعالیت‌های مزارع کشاورزی و آبزی‌پروری، فاضلاب‌های شهری،پساب‌های صنعتی در بالادست و حاشیه سد مخزنی کرخه

   

  1)شناسایی منابع آلاینده

  2)تعیین بار آلودگی ورودی از هرکدام

  3) تعیین کمیت و کیفیت هرکدام از منابع

  4) پهنه‌بندی کیفی بازه‌های بالادست تا سد مخزنی

  دارای اولویت

  7

  انجام مطالعات ارزیابی تعاقبی در سدهای استان

   

  1)بررسی کامل گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی اولیه با تکیه‌بر آثار ثبت‌شده و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت کنترل وپایش آن

  2)بررسی اثرات ایجاده شده  توسط سد در مراحل ساخت و بهره‌برداری و میزان اثربخشی راهکارهای مدیریتی ارائه‌شده  

  3)تهیه گزارش ارزیابی تعاقبی با توجه به الگوهای موجود که پوشش‌دهنده اثرات فعلی و راهکارهای مدیریتی بازنگری شده باشد.

  دارای اولویت

   

   

  1. زیست‌محیطی و حفاظت كيفي

  7-2-مديريت کیفی و حفاظت آب و محيط‌زيست

   

   

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  8

  بررسی جنبه‌های زیست‌محیطی و ارائه برنامه مدیریت و پایش مجتمع‌های تفریحی موجود در سدها

   

  1)تعیین پارامترهای پایش مستمر این مراکز به‌منظور جلوگیری از ورود آلودگی به منابع

  2)تعیین وضعیت موجود این مجتمع‌ها ازلحاظ آلودگی زیست‌محیطی

  3) ارائه راهکارهای اجرایی جهت رفع آلودگی ناشی از این مراکز

  دارای اولویت

  9

  بررسی روند توزیع شوری در لایه‌های عمقی و سطحی مختلف در مخزن سد گتوند علیا

   

  1) تعیین توزیع شوری در سطوح و اعماق دریاچه 2) تشخیص نقاط فوق بحرانی در ورود شوری به دریاچه 3) ترتئه راهکار مناسب برای کاهش معضلات ناشی از افزایش شوری

  دارای اولویت

  10

  شناسایی گونه‌های مختلف آبزی سدها و اثرات آلاینده‌های رسوب و نمک در جامعه آماری آن‌ها

   

  با شناسایی طیف آبزیان هر سد و رودخانه اثرات آلاینده‌ای چون رسوب و شوری در یک جامعه آماری بر فیزیولوژی جسم آن‌ها بررسی و مقاومت و یا علل مرگ این موجودات را پیش‌بینی نمود.

  دارای اولویت

  11

  بررسی اثرات شوری و رسوبات بر آبزیان در محیط آزمایشگاهی

   

  این‌یک کار آزمایشگاهی است بطوریکه آبزیانی چون ماهی را در آکواریوم نگه‌داشته و با افزایش میزان شوری و رسوبات اثرات زیست‌محیطی را می‌توان بر آن‌ها بررسی کرد

  دارای اولویت

  12

  تهیه لایه‌بندی حرارتی رسوبی و شوری در مخازن سدها توسط مدل‌های CFD

   

   لایه‌بندی حرارتی مخازن سدها در طول ماه‌های سال و فصول مختلف متفاوت است با توجه به این تغییرات حرارتی میزان شوری و به تبعیت از آن میزان رسوبات محلول در مخازن متفاوت خواهد بود که با اعمال یک مدل ریاضی CFD  قابل پیش‌بینی است.

  دارای اولویت

   

  7-زیست‌محیطی و حفاظت كيفي

  7-3 مطالعات و پایش کیفی منابع آب

   

  ردیف

  عنوان تحقيق

  هدف

  وضعیت پروژه

  1.  

  بررسی ، تدوین و طراحی شبکه پایش کیفیت آب در مخازن سدهای استانخوزستان

  بر اساس  فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها (نشریه 375- الف) و راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ (نشریه 550) و دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها (نشریه 330 – الف)  و دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های سطحی(جاری)(نشریه 522 )

  در دست بررسی

   

  اولویتهای پژوهشی اداره کل ورزش وجوانان استان سمنان

  جوانان

  -           شناسایی،سنجش و اولویت بندی مسائل اجتماعی-فرهنگی جوانان استان سمنان

  -           آسیب شناسی وضعیت ازدواج جوانان دراستان سمنان با محوریت تشکیل خانواده سالم و پیشگیری از طلاق

  -           سنجش کیفیت زندگی جوانان استان سمنان و تبین عوامل موثر بر آن ( با تاکید بر نشاط اجتماعی، سلامت روانی و رضایت از زندگی)

  -           تبیین وضعیت اشتغال جوانان استان سمنان و راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار از طریق توانمندسازی جوانان و رونق کسب و کارهای نوین

  -           سنجش میزان گرایش جوانان استان سمنان به رفتارهای پرخطر و تبیین عوامل موثر بر آن

  ورزش

  -           طراحی نظام جامع استعدادیابی در ورزش قهرمانی استان سمنان

  -           کارآفرینی در ورزش وتوسعه اشتغال ورزشی استان

  -           بررسی وضعیت ورزش همگانی در استان سمنان (فرصتها و تهدیدها) وراهکارهای تقویت آن

  -           بررسی موانع و چالش های توسعه ورزش بانوان در استان سمنان

  -           طراحی مدل عملیاتی و راهکارهای اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی در ورزش استان سمنان

  ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

   

  كلمه جايگذين عكس
  كلمه جايگزين عكس
  كلمه جايگزين عكس
  كلمه جايگزين عكس
  كلمه جايگزين عكس
  كلمه جايگزين عكس
  كلمه جايگذين عكس