دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

امتحانات

شما اینجا هستید

 

نسخه مناسب چاپ

 

شرح وظایف اداره امتحانات :

 

 1. صدورو ارسال کارنامه دانشجویان مهمان ( فرم شماره 4)

 2. پاسخگویی به مکاتبات  واحدهای مختلف دانشگاهی

 3. استعلام درخصوص دانشجویان مهمان با دانشکده های تابعه

 4. بررسی وتائید فرم 8-11 برای دانشجویان مهمان

 5. بررسی وارائه گزارش درخصوص مسائل ومشکلات ارسالی ازدانشکده هاوطرح آن درشورای آموزشی دانشگاه وابلاغ  آن به دانشکده های تابعه

 6. ارسال ریزنمرات برای معادلسازی به دانشکده ها

 7. دریافت وکنترل مدارک فرمهای معادلسازی وارسال آن  به دانشکده ها

 8. ثبت وضبط وتنظیم فرمهای معادلسازی شده دردفاتر

 9. بررسی و پیگیری تخلفات امتحانی

 10. بررسی و تایید چک لیست مربوط به امتحانات در خصوص پرونده فارغ التحصیلان

 11. .بررسی وتائیداستعلامهای ارسالی ازدانشگاههاوموسسات آموزش عالی در رابطه با کارنامه وفرم شماره چهارارسالی  دانشجویان مهمان (برابر ماده 56 آئین نامه آموزشی)

ارتباط با دانشگاه

 • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
 • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس