قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت علوم پزشکی 97

نسخه مناسب چاپ

قابل توجه دانشجویان تکمیل ظرفیت گروه علوم پزشکی

نظر به اطلاعیه سازمان مرکزی دانشگاه، کلاس های تمامی دانشجویانی که در مرحله تکمیل ظرفیت، در رشته های پرستاری و مامایی اقدام به ثبت نام و تکمیل پرنده نموده اند در هفته آینده برگزار نخواهد شد. 

 

                                                                               حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

فارسی
Share