قابل توجه دانشجویان گرامی پذیرفته شده سال تحصیلی 1401-1400دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحدسمنان

نسخه مناسب چاپ

قابل توجه دانشجویان گرامی  پذیرفته شده سال تحصیلی 1401-1400دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحدسمنان

به اطلاع می رساندطبق برنامه زمانبندی انجام شده درروزسه شنبه مورخ 1400/7/20 ازساعت 9صبح لغایت 14 بعداظهر پزشک معتمد دانشکده جهت انجام معاینه پزشکی دردانشکده علوم پزشکی حضوردارند لذا حضور دانشجویان رشته پرستاری ومامایی در تاریخ مقرر الزامی میباشد.

لازم به ذکراست درصورتیکه دانشجویی به هر دلیلی  موفق به حضور در تاریخ تعیین شده نباشد متعاقبا تاریخ مجددی را برای انجام معاینه پزشکی اعلام خواهد شد

تاکید میشود قطعیت پذیرش دانشجو منوط به تایید وضعیت سلامت وی در معاینه پزشکی می باشد. بدیهی است تشکیل پرونده و پذیرش دانشجویان عزیز به معنی ثبت نام قطعی نبوده و تا زمان انجام معاینات پزشکی و بررسی وضعیت سلامت عمومی و اخذ تاییدیه، مشروط میباشد. درصورت عدم تایید پزشکی و احراز هرگونه مشکل ثبت نام ملغی و هیچ گونه اعتراضی از طرف دانشجو پذیرفته نیست . 

تلفن پاسخگویی:

رئیس دانشکده پزشکی: 31656300

مدیر گروه پرستاری: 31656305

مدیرگروه مامایی: 31656310

با آرزوی موفقیت 

 

تعریف نشده