ساعت حضور مشاوران در کلینیک سلامت نیم سال اول 99-98

نسخه مناسب چاپ

                                                                                    

ایام هفته

صبح

عصر

مشاور

مدرك تحصيلي

نوع تخصص

نوع مشاوره

مكــان

 

شنبه

9 -  7/30

-

حجت الاسلام والمسلمین

جناب آقای اکرمی

فوق لیسانس

تفسیروعلوم قرآنی

فقه واصول

مشاوره دینی ، مشاوره مذهبی

 

نهادنمایندگی مقام معظم رهبری

لطفا باهماهنگی قبلی اقدام شود

( 33694009  -  023 )

 

یکشنبه

-

16 -   14

حجت الاسلام والمسلمین

جناب آقای دکترکهساری

دکتری

کلام اسلامی

مشاوره دینی، مشاوره مذهبی

نهادنمایندگی مقام معظم رهبری

لطفا باهماهنگی قبلی اقدام شود

( 33694009  -  023 ) شماره تماس

 

یکشنبه

12 –   8

-

خانم دکتر آقایی

دکتری

فقه وحقوق

مشاوره حقوقی ، مشاوره خانواده

دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم اتاق (335 )

 

یکشنبه

12 –  10

16 -   14

خانم قطبوعی

فوق لیسانس

مشاوره

مهارت های ارتباطی،روابط بین فردی

برنامه ریزی تحصیلی،اختلالات شخصیتی

دفترمشاوره وراهنمایی

( ساختمان اداری ،طبقه دوم )

 

یکشنبه

-

16 -   13

خانم آلبویه

فوق لیسانس

روانشناسی بالینی

مهارتهای ارتباطی ، اضطراب ، عاطفی اختلالات شخصیتی  برنامه ریزی درسی

دانشکده علوم انسانی ( طبقه دوم )

 

یکشنبه

-

22 -   20

خانم آلبویه

فوق لیسانس

روانشناسی بالینی

مهارتهای ارتباطی،اختلالات  شخصیتی

 برنامه ریزی درسی،عاطفی، اضطراب

خوابگاه امیرکبیر (خواهران )

 

دوشنبه

12 –  10

-

حجت الاسلام والمسلمین

 جناب آقای دکترکهساری

دکتری

کلام اسلامی

مشاوره دینی، مشاوره  مذهبی

نهادنمایندگی مقام معظم رهبری

لطفا باهماهنگی قبلی اقدام شود

( 33694009  -  023 ) شماره تماس

 

دوشنبه

-

16 -   13

خانم آلبویه

فوق لیسانس

روانشناسی بالینی

مهارتهای ارتباطی ، اضطراب ، عاطفی شخصیتی ، برنامه ریزی  درسی

دانشکده عمران ومعماری ( طبقه دوم )

 

دوشنبه

9 -  7/30

-

حجت الاسلام والمسلمین

 جناب آقای اکرمی

فوق لیسانس

تفسیروعلوم قرآنی

فقه واصول

مشاوره دینی ، مشاوره مذهبی

 

نهادنمایندگی مقام معظم رهبری

لطفا باهماهنگی قبلی اقدام شود

( 33694009  -  023 ) شماره تماس

 

دوشنبه

12 –  10

16 –   14

خانم قطبوعی

فوق لیسانس

مشاوره

مهارت های ارتباطی ، روابط بین فردی

برنامه ریزی تحصیلی، اختلالات شخصیتی

دفترمشاوره وراهنمایی

 ( ساختمان اداری طبقه دوم )

دوشنبه

12-  9

-

خانم قربانی

فوق لیسانس

فیزیولوژی ورزشی

مشاوره تغذیه، بدنسازی، حرکات اصلاحی

مجموع ورزشی آزادگان

 

دوشنبه

-

18 –   16

آقای دکتر شریعت

دکتری

تولید وعملیات

مدیریت استراتژیک

مشاوره شغلی ،کسب وکاروکارآفرینی

آینده نگری، بهره وری، نوآوری وخلاقیت

دانشکده عمران ومعماری ( طبقه دوم )

سه شنبه

-

16 -   14

حجت الاسلام والمسلمین

جناب آقای دکترکهساری

دکتری

کلام اسلامی

مشاوره دینی، مشاوره مذهبی

نهادنمایندگی مقام معظم رهبری

لطفا باهماهنگی قبلی ا قدام شود

( 33694009  -  023 ) شماره تماس

سه شنبه

12 –  10

-

آقای دکتر طاهری

دکتری

حقوق عمومی

مشاوره حقوقی

ساختمان اداری، طبقه دوم

دفتر مدیرفرهنگی

سه شنبه

-

15 –   13

آقای دکتر شریعت

دکتری

تولید وعملیات

مدیریت استراتژیک

مشاوره شغلی ،کسب وکاروکارآفرینی

آینده نگری، بهره وری، نوآوری وخلاقیت

دانشکده عمران ومعماری ( طبقه دوم )

سه شنبه

-

24 -   21

آقای غلامی

فوق لیسانس

روانشناس بالینی

طرح واره درمان گر،روابط بین فردی

 مهارتهای ارتباطی،اضطراب ،عاطفی

خوابگاه کوثر ( برادران )

شماره تماس (09355634325)

سه شنبه

-

17 -   15

آقای غلامی

فوق لیسانس

روانشناس بالینی

طرح واره درمان گر،روابط بین فردی مهارتهای ارتباطی،اضطراب ،عاطفی

دانشکده عمران ومعماری ( طبقه دوم )

سه شنبه

11 -   9

-

آقای دوستی

فوق لیسانس

فیزیولوژی ورزشی

مشاوره تغذیه، بدنسازی، حرکات اصلاحی

مجموع ورزشی آزادگان

چهارشنبه

12 –  10

-

آقای دکتر طاهری

دکتری

حقوق عمومی

مشاوره حقوقی

ساختمان اداری، طبقه دوم

دفتر مدیرفرهنگی

چهارشنبه

-

16-   14

حجت الاسلام والمسلمین

جناب آقای اکرمی

فوق لیسانس

تفسیروعلوم قرآنی

فقه واصول

مشاوره دینی ، مشاوره مذهبی

 

نهادنمایندگی مقام معظم رهبری

لطفا باهماهنگی قبلی اقدام  شود

( 33694009  -  023 )

چهارشنبه

-

24 -  21

آقای غلامی

فوق لیسانس

روانشناس بالینی

طرح واره درمان گر، روابط بین فردی مهارتهای ارتباطی، اضطراب ،عاطفی

خوابگاه کوثر ( برادران )

شماره تماس ( 09355634325)

چهارشنبه

-

17 –  14

آقای غلامی

فوق لیسانس

روانشناس بالینی

طرح واره درمان گر،روابط بین فردی مهارتهای ارتباطی،اضطراب ،عاطفی

دانشکده علوم انسانی ( طبقه دوم )

چهارشنبه

13-  11

16-  14

خانم قطبوعی

فوق لیسانس

مشاوره

مهارت های ارتباطی ، روابط بین فردی

برنامه ریزی تحصیلی، اختلالات شخصیتی

صبح : دانشکده عمران ومعماری( طبقه دوم )

عصر : دانشکده علوم انسانی ( طبقه دوم )

چهارشنبه

13 -  11

-

آقای دکتر باباجانیان

دکتری

حقوق خصوصی

مشاوره حقوقی

دانشکده علوم انسانی ( طبقه دوم )

پنج شنبه

13 -  11

-

آقای دکتر باباجانیان

دکتری

حقوق خصوصی

مشاوره حقوقی

دانشکده علوم انسانی ( طبقه دوم )

 
فارسی