زمان ثبت درخواست نقل وانتقال جهت نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

نسخه مناسب چاپ

قابل  توجه دانشجویان محترم

   زمان ثبت درخواست نقل وانتقال جهت نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 ،از مورخ 95/4/15 لغایت 95/5/15 می باشد

ضمنا زمان مذکور قابل تمدید نخواهد بود.

آدرس سایت جهت درخواست نقل وانتقال :        www.stu.iau.ir 

تعریف نشده
Share