دوره های آموزشی TTC

نسخه مناسب چاپ

برگزاری دوره آموزش استاد زبان انگلیسی ( TTC) در واحد تهران مرکزی.

طول این دوره ٨ جلسه بوده و در برگزاری آن از استادان مجرب و با سابقه مراکز معتبر آموزشگاه های تهران دعوت به همکاری شده است. 

جهت ثبت نام و اطلاع بیشتر به سایت واحد تهران مرکزی مراجعه نموده و یا با شماره ٨٨٣٨٥٧٩٢ تماس فرمائید.

 

فارسی
تگ: 
Share