در سمنان انجام شد؛ برگزاری نخستین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی

نسخه مناسب چاپ

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی با عنوان مدیریت جهادی نقش و اثر عوامل پیشران و پسران و توسعه کارآفرینی در مناطق بیابانی و روستایی در سمنان برگزار شد.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در حاشیه این جلسه به روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان اظهار کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تلاش در راستای تولید دانش و نهضت نرم‌افزاری، دانشگاه آزاد اسلامی با تشکیل کرسی‌های نظریه‌پردازی و ترویجی زمینه را برای تولید دانش و نقد مناظرات علمی فراهم آورده است.

محمد روحانی مقدم گفت: بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی این دانشگاه و با هدف بسترسازی، ساماندهی و فرهنگ‌سازی و ایجاد انگیزش در میان کادر علمی در واحد سمنان، شورایی متشکل از رئیس، معاون پژوهش و فناوری، معاون دانشجویی و فرهنگی و روسای دانشکده‌ها و گروه‌های علوم انسانی تشکیل و پس از اخذ تصمیمات لازم برای برگزاری نخستین نشست، فرآیند اجرایی آن آغاز شد.

وی با بیان اینکه کرسی برگزارشده در قالب یک کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی و با عنوان مدیریت جهادی، نقش و اثر عوامل پیشران و پسران و توسعه کارآفرینی در مناطق بیابانی و روستایی بوده است، افزود: این جلسه یک نشست نوآورانه، روشمند و علمی است که با هدف تبیین و معرفی نظریه، مکتب و بینش یا جریان به ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت پرداخته و در نهایت اصلاح و بهبود آن را دنبال می‌کند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان با توجه به نحوه اجرای جلسات کرسی‌های ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی گفت: این کرسی‌ها زیر نظر شورای واحد دارای سه رکن اصلی مرکب از یک صاحب‌نظر، حداقل یک ناقد و یک مدیر جلسه است که در این جلسه یونس وکیل‌الرعایا به‌عنوان صاحب‌نظر یا ارائه‌دهنده، سعید کامیابی و هادی همتیان به‌عنوان ناقدان و مریم آقایی بجستانی به‌عنوان مدیر جلسه حضور داشتند.

روحانی مقدم ابراز امیدواری کرد تا با ادامه برگزاری چنین جلساتی زمینه برای تولید دانش بومی و ایجاد فضای خودباوری و نشاط علمی فراهم آید.

نخستین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی، معاونت پژوهش و فناوری، بسیج اساتید و تشکل سیاسی اسلامی تفکر برتر در سالن اجلاس دانشکده علوم انسانی این واحد دانشگاهی برگزار شد.

فارسی
تگ: 
Share