جشن تکلیف

نسخه مناسب چاپ

هوالحکیم

مقام معظم رهبری:جشن تکلیف یعنی اینکه نوجوان به مرحله ای رسیده که این قابلیت را پیدا کرده که خدای متعال با او حرف بزند.

قابل توجه  اساتیدوکارمندان گرامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد

جشن تکلیف(تشرّف) فرزندان اساتید وکارکنان  

را برگزار نماید از همه عزیزانی که دارای فرزند پسر که متولد0 1/6/81 الی9/6/82 ، و فرزند دخترکه متولد 7/4/87 الی5/4/88 میباشند ، با ارسال پیامک  به شماره 09125314861  (آقای موسوی )   ویا مراجعه به دفتر ستاد اقامه نماز  واقع در ساختمان اداری ، تا پایان شهریور ثبت نام به عمل می آورد .

 

معاونت دانشجویی فرهنگی-ستاد اقامه نماز دانشگاه

فارسی
Share