تقویم آموزشی نیم سال اول 98-97

نسخه مناسب چاپ

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 98-97

ردیف

سال ورود

روز

زمان

تاریخ

1

ورودیهای سال 92

و ماقبل

شنبه

08:00 الی 23:59

97/6/10

2

ورودیهای سال 93

یکشنبه

00:01 الی 23:59

97/6/11

3

ورودیهای سال 94

دوشنبه

00:01 الی 23:59

97/6/12

4

ورودیهای سال 95

سه شنبه

00:01 الی 23:59

97/6/13

5

ورودیهای سال 96

چهارشنبه

00:01 الی 23:59

97/6/14

6

کلیه ورودی ها

پنجشنبه لغایت چهارشنبه

00:01 الی 23:59

9715/06/15

لغایت 97/6/21

 

تقویم نیمسال اول 97-98

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع کلاس

حذف و اضافه

پایان کلاس

برگزاری امتحانات

97/6/10 لغایت 97/6/21

97/6/24

97/7/7 لغایت 97/7/12

97/10/13

96/10/01 لغایت 26/10/97

 
فارسی
Share