با صدور حکمی: رئیس مرکز تحقیقات و گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان منصوب شد

نسخه مناسب چاپ

رئیس مرکز تحقیقات و گردشگری دامنه جنوبی البرز دانشگاه آزاد اسلامی واحدسمنان، منصوب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، بنا به حکمی که به امضای عبدالله خالصی دوست رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان رسیده است، دکتر سعید کامیابی به‌عنوان رئیس مرکز تحقیقات و گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی سمنان معرفی شد.

وی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان است و ریاست بر دانشگاه علوم تحقیقات شعبه سمنان، مدیریت پژوهش واحد سمنان، رئیس دانشکده علوم انسانی واحد سمنان، مدیریت گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و... را در کارنامه اجرایی خود ثبت کرده است.

فارسی
تگ: 
Share