با صدور حکمی: رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدسمنان، معرفی شد

نسخه مناسب چاپ

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدسمنان، منصوب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، بنا به حکمی که به امضای عبدالله خالصی دوست رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان رسیده است، دکتر زینب کرکه آبادی به‌عنوان رئیس جدید دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان معرفی شد.

 ریاست بر دانشگاه پیام نور سمنان، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، مشاور استاندار سمنان در امور بانوان، مدیریت گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد سمنان و... از جمله مسئولیت هایی است که در کارنامه کرکه آبادی دیده می شود.

وی که دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان است به موجب این حکم جانشین سعید کامیابی شد.

فارسی
تگ: 
Share