اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویان

نسخه مناسب چاپ

باسمه تعالی

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

اطلاعیه وام های صندوق رفاه دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد که از تاریخ 07/03/96 الی 20/03/96  به دانشجویان واجد الشرایط جهت کمک هزینه تحصیلی وام قرض الحسنه پرداخت نماید لذا دانشجویان محترم در فاصله زمانی فوق الذکر  به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان (www.semnaniau.ac.ir) مراجعه و از اطلاعات کامل بهره مند گردند. بدیهی است به دلیل محدود بودن منابع، تاریخ مزبور قابل تمدید نبوده و اولویت زمانی مراجعه کنندگان، در پرداخت تسهیلات ملاک عمل خواهد بود.

الف) مدارک و شرایط عمومی:

  1. تصویر انتخاب واحد ترم جاری
  2. تصویر کارت ملی و کارت دانشجویی
  3. چک به مبلغ 120% وام ( چک در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، بدون تاریخ، بدون خط خوردگی و بدون کلمه بابت ضمانت باشد).
  4. تکمیل فرم های درخواست وام و تعهد نامه توسط دانشجو( مراجعه به سایت)
  5. به دانشجویانی که بیشتر از یک ترم مشروط شده باشند وام تعلق نمی گیرد.
  6. تسویه مانده وام صندوق رفاه قبلی جهت اخذ وام جدید ضروری است.

ب) شرایط وام قرض الحسنه:

ردیف

مقطع تحصیلی

میزان وام (ریال)

کارمزد

مدت بازپرداخت

1

دکتری تخصصی ترم اول، دوم وسوم

هفتاد میلیون ریال

دو نیم درصد

10 ماهه

2

دکتری تخصصی در مرحله آزمون جامع

چهل میلیون ریال

دو نیم درصد

10 ماهه

3

کارشناسی ارشد

بیست میلیون ریال

دو نیم درصد

10 ماهه

4

کارشناسی

پنج میلیون

دو نیم درصد

10 ماهه

 

شماره های تماس: 33654016-023    و     33654040-023  داخلی  3014

                                                                                                             معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

فارسی
Share