دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

مناقصه و مزایده

You are here

عنوان مناقصه شرح مناقصه فایل اعتبار تا تاریخ
خرید دستگاه بارگذاری استاتیکی و دینامیکی مدل فیزیکی شالوده¬ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد جهت تجهیز آزمایشگاه گروه مهندسی عمران- ژتوتکنیک لرزه­ای، یک دستگاه بارگذاری استاتیکی و دینامیکی مدل فیزیکی شالوده­ها را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. مشخصات بخش­های مختلف این دستگاه در جدول ذیل ارائه شده است. لذا فروشندگان می­توانند حداکثر تا تاریخ 15/2/95 قیمت پیشنهادی خود را در یک پاکت لاک و مهر شده به واحد تدارکات دانشگاه تحویل نمایند. ضمنا دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد. PDF icon semnan-9502.pdf 95/02/15
مناقصه خرید چیلر تراکمی و برج خنک کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد نسبت به خرید چیلر تراکمی به همراه برج خنک کننده به شرح ذیل که شامل بار گیری ، حمل وتخلیه در انبار مجتمع دانشگاه میباشد از طریق مناقصه اقدام نماید لذا کلیه فروشندگان محترم می توانند قیمت پیشنهادی خود را با توجه به اسناد منلقصه پیوست و با در نظر گرفتن کلیه کسورات قانونی ارائه و تا تاریخ 26/11/92 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند. Package icon serial_8.zip 1392/09/09
اسناد مزایده نانوایی دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان(تمدید شد) دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان درنظر دارد پخت نان در نانوایی واقع درسایت مجتمع خود را ازطریق مزایده وبا بالاترین نرخ  پیشنهادی به افراد واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان میتوانند با دردست داشتن فیش واریزی به  مبلغ 100.000 ریال به شماره حساب 0105696821000 کد شناسه 108بانک ملی شعبه میدان معلم سمنان جهت خرید اسناد به دفتر معاون اداری و مالی دانشگاه مراجعه نمایند. Microsoft Office document icon semnan_0003.doc 1394/08/30
اسناد مزایده واگذاری چاپ و تکثیر و خدمات کامپیوتری دانشجویی به بخش خصوصی به صورت اجاره (تمدید شد) اسناد مزایده واگذاری چاپ و تکثیر و خدمات کامپیوتری دانشجویی به بخش خصوصی به صورت اجاره Microsoft Office document icon chap_semnan.doc 1394/08/30
اسناد مزایده واگذاری امتیاز تبلیغات در مجتمع دانشگاهی (تمدید شد)     متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 50.000 ریال به شماره حساب 0105696821000 با کد شناسه 108 بانک ملی شعبه میدان معلم سمنان نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. Microsoft Office document icon chap_semnan.doc 1394/08/30
مزایده واگذاری غرفه­ های کتاب­فروشی، لوازم­ التحریر و محصولات فرهنگی بصورت اجاره به بخش خصوصی (تمدید شد)         متقاضیان می­توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 50.000 ریال به شماره حساب0105696821000 با کد شناسه 108 بانک ملی شعبه میدان معلم سمنان نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. Microsoft Office document icon book_semnan.doc 1394/08/30
اسناد مزایده بوفه ها (تمدید شد) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد بوفه­های مستقر در محوطه مجتمع دانشگاهی، بوفه مستقر در خوابگاه امیرکبیر و تاسیس و اداره بوفه جدید در مجموعه ورزشی خود را از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی به متقاضیان واگذار نماید. لذا متقاضیان می­توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100.000 ریال به شماره حساب0105696821000 با کد شناسه 108 بانک ملی شعبه میدان معلم سمنان نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. Microsoft Office document icon bofe_84_semnan.doc 1394/08/30
اسناد و شرایط مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذا در سلف سرویس دانشگاه (تمدید شد) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در نظر دارد طبخ و توزیع غذای دانشجویان، اساتید و مهمانان خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می­توانند با در دست داشتن فیش واریزی بمبلغ 100.000 ریال به شماره حساب 0105696821000 کد شناسه 108 بانک ملی جهت دریافت و تکمیل اسناد مناقصه به دفتر معاون اداری و مالی دانشگاه مراجعه نمایند. File food_semnan.rar 1394/08/30

Pages

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس