دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اساتید دانشگاه

You are here

سیدمحمدرضا موسوی فرد's picture
سیدمحمّدرضا موسوی فرد
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
سید ابراهیم قدسی's picture
سید ابراهیم قدسی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
جواد تقی زاده's picture
جواد تقی زاده
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
احتشام رشیدی's picture
احتشام رشیدی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
فائزه جهان's picture
فائزه جهان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
صالحی فارسانی's picture
علی صالحی فارسانی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
باباجانیان's picture
بهمن باباجانیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
خان بابا's picture
مژگان خان بابا
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
رازی's picture
فرشاد فائزی رازی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

Pages

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس