دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اساتید دانشگاه

You are here

احتشام رشیدی's picture
احتشام رشیدی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
فائزه جهان's picture
فائزه جهان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
صالحی فارسانی's picture
علی صالحی فارسانی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
باباجانیان's picture
بهمن باباجانیان
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
خان بابا's picture
مژگان خان بابا
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
رازی's picture
فرشاد فائزی رازی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
هادی کارگر شریف آباد's picture
هادی کارگر شریف آباد
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
محمدحسین ثقفی's picture
محمدحسین ثقفی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
سید جمال الدین دریا باری's picture
سید جمال الدین دریا باری
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
ابوالفضل کرمی's picture
ابوالفضل کرمی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
نادر خالصی's picture
نادر خالصی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
بهزاد چهکندی's picture
بهزاد چهکندی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
امیر یلفانی's picture
امیر یلفانی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید
بهرام یغمایی's picture
بهرام یغمایی
مشخصات استاد: پروفایل اساتید

Pages

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس