دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

شرح وظایف امور حق التدریس

You are here

 

 

 

Printer-friendly version
  1. آنان موافقت نموده است.

از دیگر بخشهای مربوط به اداره کارگزینی کلیه امور مربوط به حق التدریس های اعضای هیات علمی و یا اساتید مدعو می باشد:

  1. جذب و بکارگیری استاد مدعو براساس نیاز و ضرورت در گروههای آموزشی
  2. تکمیل پرونده حق التدریس
  3. تهیه و تنظیم ابلاغهای اساتید و تعیین میزان مازاد تدریس اعضای هیات علمی
  4. تهیه و تنظیم گزارشات مالی مربوط به حق التدریس اساتید
  5. تنظیم قراردادهای حق التدریس
  6. و....
Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن:9-33654040-023
  • رایانامه: info@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس