درخواست تسهیلات بانک ملی- ویژه اعضا هیات علمی

Printer-friendly version

 از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه که در سال گذشته (سال 93) از وام 60 میلیونی بانک ملی استفاده ننموده اند درخواست می شود در صورتیکه متقاضی دریافت وام مذکور می باشند حداکثر تا تاریخ 94/10/27 نسبت به تکمیل فرم دو سوم حقوق و فرم درخواست تسهیلات اقدام نموده و اصل فرمهای تکمیل شده را به انضمام آخرین حکم کارگزینی خود به اداره کارگزینی هیات علمی واحد تحویل نمایند. سایر فرمها که در فایل "فرم های ثانویه" به پیوست همین پیام ارسال شده است (از جمله فرم افتتاح حساب، فرم قرارداد وام و فرم درخواست گواهی کسر از حقوق متقاضی و ضامنین و...) را پس از تعیین ضامنین تکمیل نموده و کلیه فرمهای تکمیل شده بهمراه مدارک لازم را حداکثر تا 94/10/11  به اداره کارگزینی تحویل نمائید. مسولیت تاخیر در هریک از موارد فوق و یا وجود نواقص در پرونده بر عهده شخص هیات علمی خواهد بود. ضمنا شرایط و ضوابط تعیین ضامنین و دیگر جزئیات مربوط به این تسهیلات در بخشنامه 79206/50 مورخ 94/10/20 آمده است که تصویر بخشنامه مذکور نیز پیوست همین اطلاعیه می باشد.

مدارک و شرایط لازم جهت تشکیل پرونده وام60 میلیونی بانک ملی (ویژه اعضا هیات علمی)

 • دریافت فایل کلیه فرمهای مربوط به وام از سامانه اتوماسیون اداری(برید) و یا سایت دانشگاه
 • تکمیل کلیه فرمها بصورت کامل به انضمام مدارک ذیل:

مدارک لازم مربوط به وام گیرنده:

 • تصویر صفحه اول شناسنامه – دوسری
 • کارت ملی(پشت ورو) – دوسری
 • آخرین حکم کارگزینی – دو سری
 • فیش حقوقی – یک سری
 • مبلغ دویست هزار ریال در یک پاکت
 • پوشه جهت قرار دادن کلیه مدارک – یک عدد

مدارک لازم مربوط به هر یک از ضامنین:

 • تصویر صفحه اول شناسنامه – یک سری
 • کارت ملی(پشت ورو) – یک سری
 • آخرین حکم کارگزینی – یک سری
 • فیش حقوقی – یک سری
 • بازگشت کلیه فرمها و مدارک ذکر شده به کارگزینی باید در قالب شرایط زیر باشد:
 1. فرمها در یک پوشه و بصورت یکجا تحویل گرفته می­شود.
 2. تمامی صفحات (13 صفحه) مربوط به درخواست دریافت تسهیلات باید به امضا گیرنده وام و ضامنین برسد اگر بهر دلیلی هریک از صفحات ناقص باشد پرونده وام دچار مشکل خواهد شد. ضمناً کارگزینی از تحویل گرفتن پرونده های ناقص معذور است.
 3. تمامی صفحات ( 9 صفحه) مربوط به فرم افتتاح حساب باید تکمیل گردیده و به امضای فرد متقاضی برسد.
Undefined
Share