------------------------------------------
  صفحه اصلی
   
تاریخچه سمنان
پست الکترونیکی
تماس با ما
English
Skip Navigation Links
اخبار و رویدادها
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>اخبار و رویدادها</h5>
مدیریت و کارکنان
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>مدیریت و کارکنان</h5>
اساتید
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>اساتید</h5>
دانشجویان
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>دانشجویان</h5>
اقدامات در حال انجام
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>اقدامات در حال انجام</h5>
درباره دانشگاه
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>درباره دانشگاه</h5>


جدول شهریه رشته ها
جدول شهریه رشته ها و مقاطع همراه با ورودی به شرح زیر میباشد :


نام رشتهمقطعورودیشهریه ثابتدروس نظریعملی عمومیعملی پایهعملی اصلیعملی تخصصیخدمات آموزشی
فقه و الهیات.جغرافیا (همه گرایشها).مدیریت (همه گرایشها).حقوق.روانشناسی.حسابداری.زبان انگلیسی.توسعه اقتصادی.توریسم.برنامه ریزی آمایشکارشناسی ارشد9093432006586008904008904008904009343200890400
جغرافیا برنامه ریزی شهریدکتری902451220024491002938800293880029388002938800 
مکانیک.مکاترونیک.تبدیل انرژی.نرم افزار.خاک و پی.برق الکترونیک.معماری.سخت افزارکارشناسی ارشد9010219000658600890400890400890400890400 
حسابداریکاردانی901527800154100364800485100629400775100 
مدیریت صنعتیکاردانی901768100154100364800485100629400775100 
ساختمان.ساخت و تولید.تاسیساتکاردانی902404700154100364800485100629400775100 
کامپیوتر . الکترونیک . مکانیک خودروکاردانی902503200154100364800485100629400775100 
معماریکاردانی902588600154100364800485100629400775100 
حسابداریکارشناسی ناپیوسته902592900199700452500665500681200943700 
عمران.ساخت و تولید.نرم افزار.ساختمان.متالورژی.نقشه کشی.مکانیک خودرو.الکترونیک . عمران.تاسیساتکارشناسی ناپیوسته905733400199700452500665500681200943700 
پرستاریکارشناسی902017800175500415500552400716500882400 
مامائیکارشناسی904735100175500415500552400716500882400 
علوم مهندسی زیست محیطیکارشناسی903318200175500415500552400716500882400 
جغرافیا.حسابداری.مدیریت.الهیات.علوم اقتصادی.ادبیات.علوم قران و حدیثکارشناسی902238700175500415500552400716500882400 
صنایع.مکانیک.کامپیوتر.متالورژی.ساخت و تولید.برق الکترونیککارشناسی903946500175500415500552400716500882400