------------------------------------------
  صفحه اصلی
   
تاریخچه سمنان
پست الکترونیکی
تماس با ما
English
Skip Navigation Links
اخبار و رویدادها
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>اخبار و رویدادها</h5>
مدیریت و کارکنان
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>مدیریت و کارکنان</h5>
اساتید
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>اساتید</h5>
دانشجویان
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>دانشجویان</h5>
اقدامات در حال انجام
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>اقدامات در حال انجام</h5>
درباره دانشگاه
Expand <h5 style='color:white;font-family:tahoma;'>درباره دانشگاه</h5>


چارت درسی رشته های تحصیلی واحد
در این قسمت چارت درسی رشته های این واحد دانشگاهی قرار داده شده است. دانشجویان عزیز می توانند جهت اطلاع از چارت درسی رشته مربوط به خود فایل آنرا دانلود و مطالعه نمایند .


کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران | chart01.pdf
کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران (فارغ التحصیلان کاردانی پیوسته) | chart02.pdf
کاردانی الکترونیک | chart03.pdf
کاردانی کارهای عمومی ساختمان (دیپلم فنی و حرفه ای) | chart04.pdf
کاردانی کارهای عمومی ساختمان (دیپلم کار و دانش) | chart05.pdf
کاردانی آموزش زبان انگلیسی | chart06.pdf
کاردانی ساختمان (دیپلم فنی و حرفه ای) | chart07.pdf
کارشناسی مبانی فقه و حقوق اسلامی (الهیات) | chart09.pdf
کاردانی نقشه کشی و معماری (دیپلم کار و دانش) | chart10.pdf
کاردانی نقشه کشی و معماری (دیپلم فنی و حرفه ای) | chart11.pdf
کارشناسی پرستاری | chart13.pdf
کارشناسی مامایی | chart14.pdf
کارشناسی حسابداری | chart15.pdf
کارشناسی ناپیوسته حسابداری | chart16.pdf
کارشناسی مکانیک (حرارت و سیالات) | chart17.pdf
کارشناسی ناپیوسته مکانیک (حرارت و سیالات) | chart18.pdf
کارشناسی ناپیوسته مکانیک (طراحی جامدات) (دارندگان کاردانی پیوسته) | chart19.pdf
کارشناسی ناپیوسته مکانیک (طراحی جامدات) (دارندگان کاردانی ناپیوسته) | chart20.pdf
کارشناسی مدیریت صنعتی | chart21.pdf
کارشناسی مدیریت بازرگانی | chart22.pdf
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (کلیه گرایشها) | chart23.pdf
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی | chart08.pdf
کارشناسی ارشد مکاترونیک | chart24.pdf
کارشناسی ارشد مکانیک | chart12.pdf
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | chart30.pdf
کاردانی مکانیک خودرو | chart25.pdf
مهندسی تکنولوژی خودرو | chart26.pdf
کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید (قالبسازی) | chart27.pdf
کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید (ماشین ابزار) | chart28.pdf
کارشناسی ناپیوسته طراحی و نقشه کشی صنعتی | chart29.pdf
کاردانی ساختمان | chart31.pdf
کارشناسی مهندسی عمران | chart32.pdf
کارشناسی ناپیوسته عمران | chart33.pdf
کارشناسی ارشد جغرافیا - برنامه ریزی روستائی | chart34.pdf
کارشناسی ارشد جغرافیا - برنامه ریزی شهری | chart35.pdf
کارشناسی ارشد جغرافیا - برنامه ریزی آمایش سرزمین | chart36.pdf
کارشناسی ارشد جغرافیا - برنامه ریزی گردشگری (توریسم) | chart37.pdf
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات ، تولید و مالی ) | chart38.pdf
کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی | chart39.pdf
کارشناسی ارشد حسابداری | chart40.pdf
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی | chart41.pdf
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی | chart42.pdf
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی | chart43.pdf
کارشناسی ارشد مکاترونیک | chart44.pdf
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی | chart45.pdf
کارشناسی مهندسی عمران - سال 90 به بعد | Chart46.pdf
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی | Chart47.pdf
کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی | chart48.pdf
کارشناسی ارشد مهندسی سازه | chart49.pdf
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله | chart50.pdf
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی | chart51.pdf
کارشناسی ارشد مدیریت مالی | chart52.pdf